Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 186

 

VABRIK nr 186

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

 

 

 

 

Aasta digioskuste arendaja 2019 on AQ Trafotek AS

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliit ja Äripäev tunnustasid Tööstuse Äriplaani konverentsil Aasta digioskuste arendaja tiitliga AQ Trafotek AS, kes andis Digi ABC projekti abil aasta jooksul 59 töötajale paremaid digioskusi.

 

 

Loe edasi

 

Tuulelohe lend 2020: “Millele rajame oma tuleviku?”

 

 

 

12. märtsil 2020 ootame teid tööandjate suurimale aastakonverentsile Tuulelohe Lend 2020, mis sel korral kannab alapealkirja “Millele rajame oma tuleviku?”. Konverentsi fookuses on Eesti ettevõtluse väljakutsed 2020 aastal – innovatsioon, muutuv tööturg, kliimapoliitika.

 

 

Loe edasi

 

Õnnitleme PISA testi heade tulemuste eest! 

 

 

 

Õnnitleme kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, et vaatamata Tööandjate jätkuvale murele hea hariduse, sh õpetajate juurdekasvu ja õpilaste edasiõppimisvalikute pärast, näitavad värsked õpioskuste uuringu tulemused, et meie põhikoolide 15-aastased õpilased on väga-väga tublid!

 

 

Loe edasi

 

Alampalk tõuseb järgmisel aastal 584 euroni

 

 

 

25. novembril allkirjastasid sotsiaalpartnerid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit üleriigilise alampalga kokkulepe 2020. ja 2021. aastaks, millega tõuseb miinimumkuupalk tuleval aastal 584 eurole ja tunnipalk 3,48 eurole.

 

 

Loe edasi
 

 

 

AVALDA ARVAMUST 

 

 

 

Ootame tagasisidet jäätme- ja pakendiseaduse muudatustele

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliidult palutakse arvamust jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise eelnõu osas. Eelnõuga muudetakse jäätmeseadust  ja pakendiseadust, et üle võtta ja rakendada Euroopa õigusest tulenevaid kohustusi.

 

 

Loe edasi

 

Riigihangete seaduse muutmise eelnõu

 

 

 

Rahandusministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega vähendatakse hankijate riigihangetega seotud elektroonilise teabevahetuse kohustust. Muudatuse põhjuseks on tõsiasi, et kehtiv õigus kohustab kõrge turvatasemega elektroonilist teabevahetust kasutama iga riigihanke puhul, sõltumata maksumusest. 

 

 

Loe edasi
 

 

 

TÖÖANDJATE SEISUKOHAD

 

 

 

Tööandjad soovitavad laiendada terviseedenduse maksuvabastust

 

 

 

Riigikogu rahanduskomisjon saatis teisele lugemisele tulumaksuseaduse eelnõu. Tegime rahanduskomisjonile ettepaneku lisada olemasolevatele tulumaksuseaduse erisoodustuse eranditele tööandjate kulutused (vähemalt) tervishoiuteenuste nimekirjas või ravimiregistris olevatele teenustele ja kaupadele.

 

 

Loe edasi

 

Sotsiaalmaksu miinimumi kaotamise mõjuanalüüsi tagasiside

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliit on aastaid soovitanud sotsiaalmaksu miinimumkohustus kaotada ja maksustada ka osalise koormusega alla miinimumpalgaga töötavat inimest proportsionaalselt tema tegelikule töötasule.

 

 

Loe edasi

 

Teise samba vabatahtlikuks muutmisega kaasnevad suured riskid ühiskonnale

 

 

 

Saatsime Riigikogu rahanduskomisjonile kohustusliku pensionisamba vabatahtlikuks muutmise eelnõu osas arvamuse, milles juhtisime tähelepanu olulistele riskidele ühiskonnas, mis kaasnevad kiirustatult ja õigusloome eeskirju eirates koostatud reformi läbiviimisega.

 

 

Loe edasi
 

 

 

TASUB TEADA

 

 

 

Välisministeerium kutsub Aasia suuna strateegiaseminarile

 

 

 

Välisministeerium plaanib tugevdada välismajanduse suunda ja saata välja ka täiendavaid majandusdiplomaate. Aasia on selles protsessis piirkonnana kindlasti olulisel kohal ning just Aasia suunal on eesmärk koostada riigi ja ettevõtete ühine strateegia tegevuste võimestamiseks. Selleks kutsub välisministeerium tööandjate esindajaid 12. detsembril strateegiaseminarile.

 

 

Loe edasi

 

Rahvusülikooli sajas aastapäev

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliit õnnitleb head liiget, Tartu Ülikooli rahvusülikooli ja eestikeelse ülikooli sajanda aastapäeva puhul. Palju õnne ja jõudu edaspidises tegevustes! 

 

 

 

Uued liikmed: Fifaa AS ja Viveo Health OÜ 

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliiduga liitusid novembris kaks uut liiget: Fifaa AS ja Viveo Health OÜ.  Fifaa AS tegeleb firmarõivaste ning reklaamkingituste tootmisega juba 20 aastat. Viveo Health OÜ on aga uuem ettevõte, mille teenuse missiooniks on muuta tervishoiuteenused kättesaadavamaks. Tere tulemast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliit

employers@employers.ee
www.employers.ee
Facebook: Employers.Confederation
+372 699 9301
Kiriku 6, 10130, Tallinn, Eesti

 

 

 

 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×