Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • 13.12.2018

  Lugupeetud Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed,

  Käesoleva aasta kevadel pöördus Eesti Tööandjate Keskliit Vabariigi Valitsuse majandusarengu komisjoni pooleettepanekuga lühendada planeeringute ja ettevõtluseks vajalike lubade taotlemiseks kuluvat aega.

  Vabariigi Valitsuse majanduskomisjon otsustas, et riigihalduse ministril tuleb valmistada ette planeerimisseaduse

  väljatöötamiskavatsus, milles käsitletakse ka detailplaneeringute menetlemisega seotud küsimusi.

   

  Ootame Teie ettepanekuid ja kommentaare lisatud väljatöötamiskavatsusele 8-ndaks jaanuariks 2019.a. aadressil Loe edasi

 • Alampalk tõuseb 540 euroni 13.12.2018
   

  Valitsus kiitis heaks ametiühingute ja tööandjate liidu kokku lepitud alampalga tõusu, mis tähendab palgatõusu 25 500 inimesele.

  1. jaanuarist 2019 tõuseb tunnitasu alammäär 2,97 eurolt 3,21 eurole ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 500 eurolt 540 eurole.

  Töötasu alammäär on kokku lepitud Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel laiendatud kollektiivlepinguga 28. septembril 2018. ... Loe edasi

 • Tööandja pingutus toob tulemuse 13.12.2018

  Kirjutab: Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

  Alustuseks tahan Eesti Puuetega Inimeste Koja nimel tunnustada tööandjaid, kes juba on pakkunud tööd vähenenud töövõimega inimestele, aga tegelikult ka neid, kes seda alles kaaluvad. Me teame ja tunnetame kojas, et tööandjate hoiakud ja valmisolek meie inimesi tööellu kaasata on viimastel aastatel positiivses trendis. Oleme tänulikud!

  Oleme aga tähele pannud, ... Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Toomas Tamsari sõnavõtt riigireformi konverentsil 26.11.2018

  Toomas Tamsar 
  21.11.2018

  Esiteks – kuulsime poliitikute käest palju seda, et “üldiselt me toetame, aga … on väga palju asju, mida me ei toeta.” On täiesti arusaadav, et ettepanekud põrkuvad kas isikliku või maailmavaate otsa. Olgem ausad, väga paljud ettepanekud põrkavad ka mugavustsooni otsa, mis on täiesti inimlik ja mõistetav. Mitte keegi poliitikutest ja otsustajatest ei vaielnud vastu ... Loe edasi

 • Tagasiside madalama aktsiisimäära kehtestamisele intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtetele 30.10.2018

  Täname Riigikogu rahanduskomisjoni võimaluse eest veelkord kommenteerida Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõud (nr 699 SE). Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Gaasi-intensiivseks ettevõtteks loetakse eelnõu kohaselt ettevõte, kelle maagaasi kulu moodustab vähemalt 13% lisandunud väärtusest. Kinnitame, et suurtarbija erand on oluline eksportiva tööstuse konkurentsivõime ... Loe edasi

 • Tööandjad ja Kaubandus-Tööstuskoda tegid Riigikogu rahanduskomisjonile ühisavalduse 08.10.2018

  Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esitasid Riigikogu rahanduskomisjonile ühisavalduse seoses alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu nr 699 SE menetlusega.

  Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Gaasi-intensiivseks ettevõtteks loetakse eelnõu kohaselt ettevõte, kelle maagaasi kulu moodustab 13% lisandunud väärtusest.

  Eelnõusse lisatud tabeli kohaselt vastaks sellele kriteeriumile ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

×