Tööandjate Keskliit

Eesti Tööandjate Keskliit

Seisame erksa Eesti eest, olles tööandjate hääleks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Meie missioon on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule.

Selle saavutamiseks:

 • mõjutame seadusandjaid ja valitsejaid tegema otsuseid, mis aitavad kaasa majanduskasvule ja paremale ettevõtluskeskkonnale;
 • anname ettevõtjatele ja nende liitudele teadmisi, mis aitavad neil kasvada ja paremaid tulemusi saavutada;
 • selgitame avalikkusele majandust ning tööandjate ja ettevõtjate rolli selles.

Eesti Tööandjate Keskliitu kuuluvad kõik peamised majandusharuliidud ja paljud Eesti suurettevõtted. Kokku esindame otse ja läbi haruliitude enam kui 2000 ettevõtte, mis on tööandjaks enam kui 250 000 töötajale.

Miks olla Tööandjate Keskliidu liige?

Viru Keemia Grupp AS
Ahti Asmann
juhatuse esimees

“Tööandjate Keskliit on Eesti riigile tõsiseltvõetav sotsiaalne partner, mille hääl ja sõna on aina tugevamalt kõlama hakanud. Liidu liikmeid ühendades ning nende nimel kõneledes, muutub edastatav sõnum veenvamaks ja kaalukamaks. Usume, et iga otsus ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile – inimestele, partneritele, klientidele, kohalikule kogukonnale. Tööandjate Keskliidu liikmena saame ise hõlpsamini kaasa rääkida Eesti tööstuse tuleviku teemadel ning olla partneriteks edukama ja väärtustloovama ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Sel viisil panustame nii tööstussektorite kestlikusse, tööhõivesse, töötajaskonna ja kogukonna heaollu kui ka Eesti riigi arengusse üldiselt.”

MDC Max Daetwyler
Kaili Vohnje
tegevjuht

“Eesti Tööandjate Keskliidu tegevus on olnud läbi aastate järjepidev ning tulemused ühiskondlikul tasandil väga kaalukad. See on ka põhjus, miks just antud liidu tööst soovime osa võtta. Meie ettevõte tegutseb aastaid juba rahvusvahelisel turul ning 2020. aasta sündmused on näidanud, kui oluline on pidevalt maailma majandusel kätt pulsil hoida. Samuti on see aasta näidanud, kui kiiresti muutub ettevõtluskeskkond ning sellest tulenevad vajadused meie tööturul. Võimalus ise panustada ja koostöö eeliseid igapäeva töös kasutada, saigi otsustavaks antud otsuse tegemise”

Eesti Toiduainetööstuse Liit
Sirje Potisepp
juhataja

„Eesti Tööandjate Keskliit on riigiga suhtlemisel mõjukas lobiorganisatsioon. Pean keskliitu kuulumist auasjaks, et toetada Eesti ettevõtluskeskkonna normaalsust ja vältida ametnike ülemvõimu. Koos oleme mõjuvõimsamad.”

Enics Eesti
Jaanus Aal

„Tootmine on ainuke reaalset väärtust loov tegevus. Lisaks pakutavale tööle investeeris Enics Eesti aastal 2014 inimestesse ca 16 000 h koolitust. Usume, et me oskame partneritena liidule nõu ja jõuga Eesti edu edendamisel abiks olla.”

Trev-2 Grupp AS
Sven Pertens

“Ettevõtjad loovad oma tegevusega uusi väärtusi, mis on eluliselt vajalikud Eesti riigi püsimiseks ning arenguks. Tööandjate keskliidu roll on praktilise kogemuse ja majandusliku mõtlemise viimine poliitilise tasandi otsustajateni. Liidu liikmena on meil võimalik meie kõigi käekäiku mõjutavates protsessides osaleda ja kaasa rääkida.”

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor
Enno Lend

„Teadmismahukas majandus pole üheski ühiskonnas tekkinud iseeneslikult. Kesk- ja kõrgtehnoloogia ettevõtete arengut soodustav keskkond on nüüdisajal kompleksne, seda toetav haridussüsteem on vaid üks edutegur. Kui meie haridussüsteem ei suuda mõjutada ettevõtete tehnoloogilist nihet otseselt, siis peaks ta olema võimeline adekvaatsemalt kohanduma töömaailma vajadustele.”

Riigimetsa Majandamise Keskus
Aigar Kallas
juhatuse esimees

„Tänases Eestis on endiselt kõige kõvemaks valuutaks töö. RMK-l on möödunud kümnendi lõpu madalseisusu järel õnnestunud juurde luua ca 3000 uut töökohta. Tänaseks töötab riigimetsas lisaks meie oma veidi enam kui 700-le töötajale veel ligikaudu 5000 inimest partnerettevõtete koosseisus. Tööandjate Keskliidu liikmete poolt tööandjatena võetud vastutust ja sellega kaasnevat kogemust võib usaldada! ”

Eesti Energia
Hando Sutter
juhatuse esimees

„Oleme Eesti suurim tööandja ja me vajame kvalifitseeritud, professionaalset tööjõudu. Tööandjate Keskliidu liikmena saame rääkida kaasa riigis toimuvates protsessides ja tehtavates valikutes, mis mõjutavad ka meie töötajaskonda. Hindan kõrgelt võimalust sellises diskussioonis osaleda.”

Swedbank Eesti
Ülle Matt
personalidirektor

„Koostöö ja suhtlus on edu võtmeks igal elualal. Eesti Tööandjate Keskliidu liikmena on meil võimalus koos teiste tööandjatega panustada parema ettevõtluskeskkonna loomisse. Meile on väga oluline kaasa rääkida tööhõive ja hariduse teemadel, sest näeme selles võimalust läbi motiveerituma ja targema töö suurendada ettevõtete ja tööjõuturu konkurentsivõimet.”

meie algatused

Sotsiaalne partnerlus ja paindlikud töösuhted

Töömaailma digitaliseerimine

2% klubi

Innovatsiooni käivituskoda

Tööandjate podcast

Töövõimereform

Annetame Aega

Parim praktikakoht

Praktik Cum Laude

Tööandjate Manifest

Sündmused

jaanuar  2022
ETKNRLP
 12
3456789
10111213
 • Meediakoolitus liikmetele, II osa
  Algus: 09:30
  Lõpp: 13.01.2022 - 15:00

  Koht: Kiriku 6, 10130 Tallinn, Estonia

  Kirjeldus: Lisainfo: kommunikatsioonijuht Elina Kink, elina@employers.ee või 5110033.

141516
171819
 • Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu koosolek
  Algus: 15:00
  Lõpp: 19.01.2022 - 17:00

20212223
242526
 • Majandus ja maksude töörühma vebinar: Globaalse tulumaksumiinimumi rakendamine Euroopas
  Algus: 10:00
  Lõpp: 26.01.2022 - 11:30
  Kirjeldus: <p>Eelmise aastalõpus jõudis ettevõtjateni Euroopadirektiivi eelnõu, millega on plaanis Euroopas jõustada rahvusvahelinetulumaksumiinimum. Globaalsetulumaksumiinimumi ettepanekuga nõustus Eesti OECD-s eelmise aasta sügisel.</p><p>Vebinaril olemepalunud Rahandusministeeriumi ekspertidel ettevõtjatele selgitada mitmeid teemasid.</p>

27
 • Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoja (TIKK) koosolek (kohtumine EIS uue juhi Lauri Lugna'ga)
  Algus: 09:00
  Lõpp: 27.01.2022 - 10:00

  Koht: Veebis

  Kirjeldus: Kohtumisele töörühma liikmetega on kutsutud EAS-i ja KredEx-i ühendasutuse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) uus juht <strong>Lauri Lugna,</strong> kes räägib<strong> </strong> EIS-i rollist innovatsiooni ökosüsteemis.

28
 • Eesti Tööandjate Keskliidu Ärikohting teemal "Olukorrast energiaturul"
  Algus: 11:00
  Lõpp: 28.01.2022 - 12:00

  Koht: Veeb

  Kirjeldus: Viimastel kuudel hüppeliselt kasvanudenergiahinnad on tekitanud ettevõtjates palju küsimusi - mis on sellise hinnatõusu põhjused ja kas tänaneturukorraldus on toimiv?<br><br>Kutsume sel teemal selgitusi javõimalikke lahendusi jagama liikmetega Eesti Energia juhatuse esimehe <strong>HandoSutteri</strong>.

2930
31