Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

  • Töötukassa pakub tööandjatele palgatoetust 18.06.2019 Eesti tööturul napib hetkel töökäsi. Olukorra leevendamiseks võiksid tööandjad kandidaate otsida kogemusteta noorte, vähenenud töövõimega inimeste, rahvusvahelise kaitse saajate, vanglast vabanenute või pikaajaliste töötute hulgast.  Need inimesed on kasutamata ressurss tööturul. Töötukassa pakub tööandjatele palgatoetust just eelnimetatud inimeste tööle võtmiseks, kirjutab Eesti Töötukassa tööandjate teenuste peaspetsialist Maria Palts.Palgatoetus – kellele ja kuidas?Palgatoetuse eesmärk on toetada tööandjat nende ... Loe edasi
  • Avalda arvamust: Käibemaksuseaduse muudatused 18.06.2019 Rahandusministeeriumis on valminud käibemaksuseaduse eelnõu. Eelnõuga soovitakse käibemaksuseaduses sätestada nõudmiseni varu (kaup müüja omandis kuni sihtriigis ostjale üleandmiseni) ja aheltehingute maksukäsitlus ning lootusetute võlgade korral käibemaksukohustuse korrigeerimise kord. Lisaks täpsustatakse investeeringukulla mõistet. Peaasjalikult võetakse üle käibemaksu jt direktiivide sätteid. Muudatused jõustuksid 2020. a 1. jaanuarist.Ootame eelnõule tagasisidet 25. juuniks meiliaadressile raul.aron@employers.eeEelnõuSeletuskiri Loe edasi
  • Avalda arvamust: innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava väljatöötamiskavatsus 18.06.2019 Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium asuvad ühiselt koostama „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 20121-20135“. Arvamuste ja kommentaaride saamiseks on saadetud arengukava väljatöötamiskavatsus.Loodavas arengukavas käsitletakse ühiselt teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ning turismi valdkonda.Kommentaarid palume saata 25. juuniks raul.aron@employers.eeEesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava väljatöötamiskavatsus  Loe edasi
Kõik uudised
 

Esindamine

  • Sooduspensionide asemel tuleks valida tervena elatud aastad 24.04.2019 Sooduspensionid on kaasaegses ühiskonnas sama aegunud meede kui hea töö eest sanatooriumi tuusikute jagamine või naisterahvastele sobimatute tööde loetelu seadusesse kirjapanek. Sooduspensionide all peetakse silmas varasemat pensionile jäämise võimalust inimestele, kes on töötanud 10 kuni 12,5 aastat tervistkahjustavates või rasketes töötingimustes (väga pikk nimekiri) või 20-25 aastat kutsealadel, millega kaasneb erialase töövõime kaotus või vähenemine ... Loe edasi
  • Tööandjate ootused uuele Eesti Vabariigi valitsusele 04.03.2019 Nii nagu valimisprogrammid, on ka Tööandjate Manifest mahukas dokument, mis kajastab ettevõtjate jaoks tänase Eesti kõige olulisemaid teemasid ning kuigi meie arvates tuleb tegeleda nende kõigiga, on asju, mis on teistest veelgi olulisemad ja mida tahame siinkohal teile südamele panna.Loodame, et uuel valitsusel on riigimehelikkust ning missioonitunnet, lisamaks koalitsioonileppesse tegevusi, mis aitavad kaasa majanduse arengule ning ... Loe edasi
  • Tööandjate ja ametiühingute ühised seisukohad koalitsiooni moodustajatele 04.03.2019 Ametiühingute Keskliidu ja Tööandjate Keskliidu ühised seisukohad koalitsioonilepet sõlmivatele osapoolteleArutanud Eesti ees seisvaid olulisi väljakutseid, esitavad allakirjutanud ühiselt oma ettepanekud  koalitsioonilepingut läbi rääkivatele osapooltele.Sotsiaalpartnerite koostööks: Jätkame ja parandame kolmepoolse dialoogi kvaliteeti; Teeme koostööd Eesti ettevõtete juhtimiskvaliteedi parandamiseks sh kaasavate juhtimispraktikate rakendamisel; Panustame enam sotsiaalpartnerite võimekuse suurendamisse.Majanduse arenguks on vaja: Toetada riiklikult majanduse digiteerimise ja automatiseerimise protsesse; Anda valitsusasutustele ja omavalitsustele ... Loe edasi
Arhiiv
 

 

Jälgi meid Facebookis   
×