Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • Töökohapõhise õppe arenguseminaril saab kuulda teiste riikide kogemusi 14.12.2018

  Eesti Tööandjate Keskliit viis novembris läbi neli töökohapõhise õppe reisi, mille eesmärk oli näidata teistes riikides töökohapõhise vallas toimivaid parimaid praktikaid ja motiveerida meie tööandjaid ja koole enam panustama õpipoisiõppesse . Õppereisid olid valdkondlikud, et osalejad külastaksid ettevõtteid, milliste tööst nad ise on huvitunud.

  Külastasime Soomet, Hispaaniat, Taanit ja Saksamaad eesmärgiga tutvuda erinevate süsteemidega ja mõelda, mida ... Loe edasi

 • Ettevõtjad, pange õlg alla noorte kutsemeistrivõistlustele 14.12.2018

  Noorte kutsemeistrivõistlused ehk oskuste festival „Noor Meister“ on üritus, millega on võimalik tõsta noorte hulgas kutsehariduse populaarsust. Seepärast jagame teiega sihtasutuselt Innove tulnud üleskutset panna üritusele õlg alla. Kui teil on võimalik, siis toetage võistluste läbiviimist!

  Kutsehariduse suursündmuse „Noor meister“ korraldus, koostöö ja toetamise võimalused 2019. aastal:

  Oskuste festival „Noor meister 2019“

  3.-4. mail 2019. aastal toimub Tallinnas oskuste ... Loe edasi

 • Maksukuulekuse olukorrast Eestis 14.12.2018

  Tööandjate keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron rääkis maksukuulekuse teemadel Äripäeva raadiosaates “Maksu- ja Tolliamet annab nõu”.  

  Maksutahte uuringu kohaselt usub 92% inimestest, et maksude maksmine on kodanikukohus. Samas märgatavalt vähem usub, et enamik inimesi deklareerib oma tulud korrektselt ära, seda eriti ettevõtjad.

  Maksudistsipliini ja -moraaliga seonduvaid näitajaid koondava indeksi järgi arenguruumi justkui veel oleks ... Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Toomas Tamsari sõnavõtt riigireformi konverentsil 26.11.2018

  Toomas Tamsar 
  21.11.2018

  Esiteks – kuulsime poliitikute käest palju seda, et “üldiselt me toetame, aga … on väga palju asju, mida me ei toeta.” On täiesti arusaadav, et ettepanekud põrkuvad kas isikliku või maailmavaate otsa. Olgem ausad, väga paljud ettepanekud põrkavad ka mugavustsooni otsa, mis on täiesti inimlik ja mõistetav. Mitte keegi poliitikutest ja otsustajatest ei vaielnud vastu ... Loe edasi

 • Tagasiside madalama aktsiisimäära kehtestamisele intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtetele 30.10.2018

  Täname Riigikogu rahanduskomisjoni võimaluse eest veelkord kommenteerida Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõud (nr 699 SE). Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Gaasi-intensiivseks ettevõtteks loetakse eelnõu kohaselt ettevõte, kelle maagaasi kulu moodustab vähemalt 13% lisandunud väärtusest. Kinnitame, et suurtarbija erand on oluline eksportiva tööstuse konkurentsivõime ... Loe edasi

 • Tööandjad ja Kaubandus-Tööstuskoda tegid Riigikogu rahanduskomisjonile ühisavalduse 08.10.2018

  Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esitasid Riigikogu rahanduskomisjonile ühisavalduse seoses alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu nr 699 SE menetlusega.

  Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Gaasi-intensiivseks ettevõtteks loetakse eelnõu kohaselt ettevõte, kelle maagaasi kulu moodustab 13% lisandunud väärtusest.

  Eelnõusse lisatud tabeli kohaselt vastaks sellele kriteeriumile ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

Jälgi meid Facebookis   
×