Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

  • Töötukassa kutsub inimesi üles oma isiklikku tarkvara värskendama 19.03.2019 Tehnoloogia kasutamise oskus on muutunud tööl aina olulisemaks, mis paneb neid, kes ei ole senini tehnoloogiaga kokku puutunud tööturul keerulisemasse olukorda. Lihtsamaid protsesse tuleb arvutiga täna teha juba pea igal töökohal, ole sa siis Laohoidja, kaupluse kassiir, turvatöötaja või õmbleja.  Hirm tehnoloogia ees võib just vanematel inimestel tekitada tunde, et neid pole tööturul enam tarvis ... Loe edasi
  • Töölaadal pakuvad ettevõtted tööd vähenenud töövõimega inimestele 19.03.2019 Neljapäeval, 28. märtsil kl 11-14 toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn) Töölaat, kus osalevad ettevõtted on valmis tööle võtma just vähenenud töövõimega inimesi.Juba neljandat korda toimuval vähenenud töövõimega inimestele mõeldud Töölaadal on tavapärase töömessi formaadi asemel rõhk pakutavate tööde kohapeal läbikatsetamisel. See annab tööotsijale parema aimduse, kas töö talle meeldib ja sobib. Samuti saab ... Loe edasi
  • Inspiratsiooni pärastlõuna Ülemiste linnnakus 19.03.2019 Tule järjekordsele Ülemiste City sündmusele sarjast „Inspiratsiooni pärastlõuna”, mis toimub 03.04 kell 15:00 Eesti Rahvusvahelises majas!• Kuidas kliendid Rahvusvahelist maja hindavad ning milliseid teenuseid seal pakutakse?• Mis uudist on välisvärbamises ja kuidas Ülemiste Citys eesti keelt saab õppida?• Kuidas välistöötajate värbamine ja töökeskkonda sulandumine saab olla kõigile osapooltele edukas?• Kelle käest nõu küsida ning millist ... Loe edasi
Kõik uudised
 

Esindamine

  • Tööandjate ootused uuele Eesti Vabariigi valitsusele 04.03.2019 Nii nagu valimisprogrammid, on ka Tööandjate Manifest mahukas dokument, mis kajastab ettevõtjate jaoks tänase Eesti kõige olulisemaid teemasid ning kuigi meie arvates tuleb tegeleda nende kõigiga, on asju, mis on teistest veelgi olulisemad ja mida tahame siinkohal teile südamele panna.Loodame, et uuel valitsusel on riigimehelikkust ning missioonitunnet, lisamaks koalitsioonileppesse tegevusi, mis aitavad kaasa majanduse arengule ning ... Loe edasi
  • Tööandjate ja ametiühingute ühised seisukohad koalitsiooni moodustajatele 04.03.2019 Ametiühingute Keskliidu ja Tööandjate Keskliidu ühised seisukohad koalitsioonilepet sõlmivatele osapoolteleArutanud Eesti ees seisvaid olulisi väljakutseid, esitavad allakirjutanud ühiselt oma ettepanekud  koalitsioonilepingut läbi rääkivatele osapooltele.Sotsiaalpartnerite koostööks: Jätkame ja parandame kolmepoolse dialoogi kvaliteeti; Teeme koostööd Eesti ettevõtete juhtimiskvaliteedi parandamiseks sh kaasavate juhtimispraktikate rakendamisel; Panustame enam sotsiaalpartnerite võimekuse suurendamisse.Majanduse arenguks on vaja: Toetada riiklikult majanduse digiteerimise ja automatiseerimise protsesse; Anda valitsusasutustele ja omavalitsustele ... Loe edasi
  • Tööandjate seisukohad teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni riikliku rahastamise suurendamisest 24.01.2019 TEADUS-ARENDUSTEGEVUSE JA INNOVATSIOONI (TAI)RIIKLIKU RAHASTAMISE SUURENDAMISEST 1%ni SKPstEesti Tööandjate Keskliidu põhiseisukohad aruteluks: Rahastamise suurendamine peab olema suunatud eelkõige Eesti majanduskasvu toetamisele keskmises (5-7 aastat) ja keskpikas (-15 aastat) perspektiivis. Kesksel kohal on seejuures tööviljakuse kasv läbi teadmusmahukuse kasvu ja tootearenduse. Riiklikud meetmed peavad toetama erasektori TAI kasvu, sealhulgas ja eelkõige iseseisva TAI võimekuse väljaarendamist ja teadmuskapitali osakaalu ... Loe edasi
Arhiiv
 

 

Jälgi meid Facebookis   
×