Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

  • Parim välistudengite praktikakoht on Pärnu Haigla 23.08.2019 Parim välistudengite praktikakoht on Pärnu Haigla, kes juba aastaid on praktikabaasiks meditsiinvaldkonna, kuid ka muude erialade välisüliõpilastele.Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul õpib Eesti ülikoolides sadu välismaalasi, kes võiksid pärast lõpetamist Eestisse tööle jääda ja meie spetsialistide põuda leevendada. „Napi eesti keele oskuse tõttu on neil aga tihti raske õpingute ajal praktikakohta leida ja ... Loe edasi
  • „Minu Lugu“ kutsub ettevõtjaid õpilastega oma lugu jagama 22.08.2019 7-13. oktoobril ootavad koolid juba viiendat aastat ettevõtjaid ja tippjuhte õpilastega oma lugu jagama. Algatuse „Minu lugu“ eesmärk on kasvatada noortes ettevõtlikku mõtteviisi.Eelmisel aastal andsid 104 ettevõtjat ja juhti ühe koolitunni 97 koolis üle Eesti, rääkides olulisematest õppetundidest ja väljakutsetes oma karjääris.„Igast inimesest ei pea tingimata saama ettevõtjat, kuid kõigile tuleb kasuks ettevõtlik ellusuhtumine, olgu ... Loe edasi
  • Algas konkurss kõige õppijasõbralikuma tööandja leidmiseks   21.08.2019 Tänasest algas konkurss aasta õppijasõbralikuma tööandja leidmiseks, kandidaate saab esitada 23. septembrini. Konkursi raames otsitakse ja tunnustatakse tööandjaid, kes toetavad oma organisatsioonis täiskasvanute õppimist, suunavad pilgu tulevikku ja lähenevad elukestvale õppimisele laiemalt.Tööandjate keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on terve elu kestev õppimine vältimatu.„Tänapäevane tööandja mõistab, et inimeste pidev enesetäiendamine on organisatsiooni edu üks võtmeküsimusi ja ... Loe edasi
Kõik uudised
 

Esindamine

  • Renditööjõu maksustamise asemel saab tööturgu korrastada leebemate meetmetega 14.08.2019 Rahandusministeeriumi välja töötatud mitteresidentidest renditööjõu maksustamise plaan tekitab hulga küsimusi ja vajab Tööandjate hinnangul mõjuanalüüsi. Tööturgu saab korrastada ka leebemate meetmetega ja õiguse parema rakendamisega – pole alust eeldada, et renditöötajad on Eesti majandusele kahjulikud või et nende pealt makse ei makstaks.“Nõustume, et välismaalaste registreerimine ja maksustamine peaks olema korrektne, et turul oleks aus konkurents,” ... Loe edasi
  • Välismaalaste seaduse muutmine on tehtud analüüsita, suurendab bürokraatiat ja ei täida eesmärki 12.08.2019 Planeeritav välismaalaste seaduse muudatuste eelnõu on tehtud kiirustades ja analüüsita ning ei aita mõistlikul viisil vähendada välismaalaste Eestis töötamise regulatsioonide kuritarvitamist, leiavad ettevõtjate katusorganisatsioonid. Eesti Tööandjate Keskliit ja Kaubandus-Tööstuskoda saatsid reedel siseminister Mart Helmele ühise kirja, kus kritiseerivad plaanitavaid välismaalaste seaduse muudatusi.„Toetame seaduse muutmise eesmärki – aidata vähendada välismaalaste Eestis töötamise regulatsioonide kuritarvitamist. Samas oleme vastu ... Loe edasi
  • Käibemaksuseaduse muudatuse eelnõu tagasiside 01.07.2019 Rahandusministeerium saatis meile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Käibemaksuseaduse muudatuse eelnõu. Mõistame, et tegemist on suuresti Euroopa õiguse ülevõtmisega Eestis. Siiski on Tööandjate jaoks oluline täpsustada lootusetute võlgade korral käibemaksukohustuse korrigeerimise korda. Käibemaksuseaduse muutmise eelnõu § 1 punktiga 4 täiendatakse käibemaksuseaduse §-i 29 lõikega 14 punkt 8, mille kohaselt on maksukohustuslasel õigus vähendada oma maksukohustust, kui muuhulgas ... Loe edasi
Arhiiv
 

 

Jälgi meid Facebookis   
×