Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • Tootja kogemus: tungiv vajadus sundis töötajate digioskusi arendama 20.04.2018

  Ehitusmaterjalide tootmisega tegelevas ASis Talot viidi hiljuti DigiABC projekti raames läbi digioskuste koolitused, mis andsid vajalikke teadmisi kõigile töötajatele. Koolituse kasuks otsustas ettevõte seetõttu, et osa töötajaid, eriti vanemaealisi, tundsid end arvutiga töötades ebakindlalt.

  Rahvastiku vananedes ning tööjõupuuduse kasvades panustab üha enam Eesti ettevõtteid vanemaealiste töötajate oskuste arendamisse ning kaasajastamisse. Erilisse fookusesse on võetud vanemaealiste töötajate ... Loe edasi

 • Digiareng kui Eesti tööstuse kitsaskoht 20.04.2018

  Eesti tööstusettevõtete vähene aktiivsus enda töötajate arendamisel võib endaga peagi kaasa tuua olukorra, kus ei jagu vajalike digioskustega töötajaid masinaid juhtima, kirjutab Tööandjate Keskliidu kommunikatsiooniprojektide juht Martin Hanson.

  Eelmisel aastal uuringufirma Norstat poolt läbiviidud uuringust selgus, et pea pooled Eesti tööstusettevõtted ei ole kunagi astunud samme enda töötajate digioskuste arendamiseks. Samal ajal kasvab ettevõtetele surve enda ... Loe edasi

 • Tööandjate juht: “Sangarit pole tarvis pilada” 20.04.2018

  “Ma tegelikult ei saa aru, miks parastada Sangarit,” kirjutab tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar.

  “Neid tarku, kes rääkida mõistavad, mis ettevõtjad valesti teevad ja kuidas tegelikult peaks, on ministeeriumideski piisavalt. Teatakse rääkida pikalt tööstusrevolutsioonist ja automatiseerimisest ja tööjõu targemast kasutamisest ja nii edasi.

  Mitte et need jutud üldiselt võttes valed oleksid, aga need on ikkagi ainult ... Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Elektriaktsiisi vähendamine suurtarbijale on jõudnud eelnõusse 15.11.2017

  Oleme viimastel aastatel sellest palju rääkinud, et energiahind tuleb energiamahukale tööstusele konkurentsivõimelisemaks muuta. Täna saatsime rahandusministrile tagasiside Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõule, millega kehtestatakse vähendatud aktsiisimäär elektrienergiale, mida tarbib energiaintensiivne tööstus või IKT ettevõte.

  Selgitasime, et tööjõu hind Eestis nii kiiresti kasvanud, et see hakkab majanduskasvu väljavaateid pidurdama. Lisaks tööjõule on ... Loe edasi

 • Tööandjad peavad lähetatud töötajate direktiivi riigile kahjulikuks 24.10.2017

  Euroopa Liidu liikmesriikide tööministrite vastu võetud otsust muuta lähetatud töötajate direktiivi kommenteerib Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar: 

  “Plaan, et lähetatud töötajatele tuleks uue direktiivi alusel maksta palka nagu kohalikele töötajatele ning neile laieneksid lisaks sihtriigi palgale ka kõik sealsed lisatasud ja hüvitised on selgelt Lääne-Euroopa riikide soov blokeerida Ida-Euroopa tööjõu liikumist lääne. See on Eesti ... Loe edasi
 • Tagasiside perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 11.08.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit saatis Sotsiaalministeeriumile tagasiside perehüvitiste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Eelnõu peamine eesmärk on ühildada töö- ja pereelu. 

  Positiivne on, et Eelnõuga säilitatakse vanemahüvitis, kui vanem teenib samal ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, mis jääb alla poole vanemahüvitise ülempiirist. Selline muudatus kindlasti motiveerib lapsevanemaid võimaluse korral lapsega kodus olles töötama ning ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

Jälgi meid Facebookis   
×