Meie eesmärgid

Majanduskeskkond

Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.

Haridus

Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.

 
Tööturg

Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.

Maksud

Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • Avalda arvamust: Kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonna arendamine 26.07.2017
  Riigireformi kontekstis on üleval küsimus, kuivõrd toetab Eesti kohalike omavalitsuste tulubaas ettevõtluskeskkonna parendamist. 83% KOV tuludest tuleb riiklikest allikatest ja on riigi poolt juhitavad. 53% kõigist KOV tuludest moodustab üksikisiku tulumaks, mis jagatakse omavalitsuste vahel ümber peamiselt palgasaajate elukohaadressi alusel. Et elanikele ... Loe edasi
 • Värba tööjõudu Georgiast 25.07.2017

  Kas ettevõtte eesmärkide täitmiseks oled kaalunud värvata vajalikku tööjõudu välismaalt?

  Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) eestvedamisel toimub initsiatiiv, mille eesmärk on toetada tööjõu reguleeritud liikuvust Georgiast/Gruusiast Eestisse. Saame omalt poolt pakkuda Eesti tööandjatele võimalust otsida endale vajalikku tööjõudu Georgiast.

  Kust alustada?

  Täida siit leitav ankeet (inglise keeles), milles too välja profiilid, keda soovid värvata, et viia ellu ettevõtte eesmärke. ... Loe edasi

 • Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid 20.07.2017

  Hea Tööandja, kas sina oled oma töökeskkonna parima praktika sel aastal Tööinspektsiooni konkursile esitanud? Kui ei, siis on aeg seda teha ning aasta lõpuks võid olla eeskujuks teistele Eesti tööandjatele. Parimate praktikate konkursi eesmärgiks on koguda häid näiteid Eesti ettevõtetelt, kus töötajate heaolusse ja ohutusse on panustatud enam kui seaduses on nõutud. Seega, kui sinu ... Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Tagasiside tulumaksu-, käibemaksu- ja liiklusseaduse muutmise eelnõule 09.06.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatsid Riigikogu rahanduskomisjonile arvamuse Rahandusministeeriumi ettepanekute osas panditulumaksule alternatiivi leidmiseks.

  Leiame, et ministeeriumi ettepanek on kindlasti samm edasi, ent konkreetne sõnastus kujutaks endiselt maksuriski ka seaduslikele laenudele kontserni sees ning tekitaks segadust juurde. Seetõttu tegime ettepaneku “rikkumistevastast sätet” seadusesse mitte lisada. Samas oleme nõus ettevõtete aruandluse täiendamisega Maksu- ja Tolliameti parema ... Loe edasi

 • Tööandjate ja Koja 11 ettepanekut maksejõuetuste vähendamiseks 18.05.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esitasid täna justiitsministeeriumile 11 ettepanekut, mis aitavad meie hinnangul kaasa maksejõuetusõigusega seonduvate probleemide leevendamisele ning tagavad ausamat ettevõtluskeskkonda.

  Kaubanduskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul on üheks ettevõtjate murekohaks jätkuvalt ebaausa konkurentsi levik läbi pahatahtlike maksejõuetuste. „Kuigi probleemi ei saa ilmselt täielikult kaotada, peame siiski vajalikuks seda leevendada, seda enam, et sellest ... Loe edasi

 • Tööandjad ei kooskõlasta tulumaksuseaduse eelnõud ehk panditulumaksu kehtestamist 04.05.2017

  Kirjutasime rahandusministrile tagasisideks Tulumaksuseaduse muutmise eelnõule, et panditulumaksu regulatsioon jätab endiselt võimalusi kasumite varjatud väljaviimiseks ja probleemi see täielikult kindlasti ei lahendaks. Proportsionaalseks ei saa pidada seadusandja otsust kuulutada varjatud kasumijaotuseks kõik laenud ja sarnase mõjuga finantsinstrumendid, mille summa ületab omakapitali tehtud sissemakseid ning sissevõetud laenude summat ja mida ei ole 2 aasta jooksul ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

Sündmuste kalender

Jälgi meid Facebookis   
×