Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • Annika Laats: „Teisitimõtlejad ei ole teie vastased“ 17.01.2019

  7. veebruaril Maarjamäe Lossi pop-up stuudios juba 15. korda toimuval Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil „Tuulelohe lend 2019“ räägib kirikuõpetaja Annika Laats oma ettekandes sellest, kuidas mitmest Eestist saaks ühe.

  Risti koguduse kirikuõpetaja Annika Laatsi ettekanne konverentsil Tuulelohe lend 2019 räägib sellest, et ei ole eraldi kultuuri-Eestit, majanduse-Eestit, sotsiaal-Eestit. On üks Eesti. Kuidas me saaksime rohkem üheks, et ... Loe edasi

 • Tööandjad avaldasid toetust karusnahalooma kasvatuse jätkamiseks 15.01.2019

  Eesti Tööandjate Keskliit avaldas oma kirjas Riigikogule toetust karusloomakasvatuse jätkumiseks Eestis, millega toetame Eesti Karusnahaliidu seisukohti. 

  Täismahus kiri asub siin:

  Austatud Riigikogu liikmed

  Eesti Tööandjate Keskliit on neli aastat tagasi avaldanud oma vastava kirjaga toetust Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingule. Käesoleva kirja eesmärk on Tööandate toetust jätkuvalt kinnitada.

  Eesti Tööandjate Keskliit toetab karusloomakasvatuse jätkumist Eestis.

  Karusloomakasvatus on pikkade traditsioonidega ... Loe edasi

 • Eesti Tööandjate Keskliit otsib töövaidluskomisjonidesse esindajaid 15.01.2019

  Soovid seista tõe ja õiguse eest töösuhetes?
  Saad aru nii tööõigusest kui reaalsest elust töökohal?

  Eesti Tööandjate Keskliit otsib esindajaid töövaidluskomisjonidesse PÕLVAS, VALGAS, PAIDES ja HAAPSALUS.

  Vastavalt 01.01.2018. a jõustunud seadusele sobid sa kaasistujaks (Töövaidluse lahendamise seaduse §8) kui: 
  1) sa oled teovõimeline Eesti kodanik;
  2) sinu elukoht on Eestis;
  3) sa oskad ... Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Toomas Tamsari sõnavõtt riigireformi konverentsil 26.11.2018

  Toomas Tamsar 
  21.11.2018

  Esiteks – kuulsime poliitikute käest palju seda, et “üldiselt me toetame, aga … on väga palju asju, mida me ei toeta.” On täiesti arusaadav, et ettepanekud põrkuvad kas isikliku või maailmavaate otsa. Olgem ausad, väga paljud ettepanekud põrkavad ka mugavustsooni otsa, mis on täiesti inimlik ja mõistetav. Mitte keegi poliitikutest ja otsustajatest ei vaielnud vastu ... Loe edasi

 • Tagasiside madalama aktsiisimäära kehtestamisele intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtetele 30.10.2018

  Täname Riigikogu rahanduskomisjoni võimaluse eest veelkord kommenteerida Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõud (nr 699 SE). Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Gaasi-intensiivseks ettevõtteks loetakse eelnõu kohaselt ettevõte, kelle maagaasi kulu moodustab vähemalt 13% lisandunud väärtusest. Kinnitame, et suurtarbija erand on oluline eksportiva tööstuse konkurentsivõime ... Loe edasi

 • Tööandjad ja Kaubandus-Tööstuskoda tegid Riigikogu rahanduskomisjonile ühisavalduse 08.10.2018

  Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esitasid Riigikogu rahanduskomisjonile ühisavalduse seoses alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu nr 699 SE menetlusega.

  Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Gaasi-intensiivseks ettevõtteks loetakse eelnõu kohaselt ettevõte, kelle maagaasi kulu moodustab 13% lisandunud väärtusest.

  Eelnõusse lisatud tabeli kohaselt vastaks sellele kriteeriumile ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

Jälgi meid Facebookis   
×