Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

  • Värske Tööandjate volikogu esimehe Kai Realo mõtted ettevõtlusest 11.02.2019 Eesti Tööandjate Keskliit valis möödunud nädalal uue volikogu esimehe, kelleks sai Circle K Eesti peadirektor Kai Realo. Avaldame tema kõne, mis kõlas konverentsil Tuulelohe Lend 2019 alapealkirjaga “Keda me valime?”. Head Tööandjate keskliidu liikmed, kallid külalised, mul on hea meel teid tervitada ja öelda siinkohal ka järjekordse Tuulelohe lend konverentsi avasõnad.Tööandjate Keskliit on pika ajalooga ettevõtjate ... Loe edasi
  • Kutse Green Industry Innovation and ICT konverentsile 11.02.2019 EAS kutsub 19. märtsil Eesti ettevõtteid osalema  Green Industry Innovation and ICT konverentsile ja matchmakingule, kus on võimalik tutvuda Norra ettevõtetega, kellega koos arendada projektiideid ning tulla toetust taotlema Green ICT programmi.Ootame osalema ettevõtteid, kes soovivad  leida Norrast partnerit ja arendada või luua Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT raames innovaatilisi tooteid, teenuseid ja protsesse järgmistel teemadel: IKT ... Loe edasi
  • Andreas Kaju: „Erakonnad! Kesk on tagasi, ärgake!“ 11.02.2019 7. veebruaril Maarjamäe Lossi pop-up stuudios juba 15. korda toimuval Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil „Tuulelohe lend“ räägib poliitikavaatleja Andreas Kaju sellest, milline on tänane Eesti poliitiline seis ja mille poolest erinevad tänased valimised eelmistest.Andreas on kommunikatsiooniettevõte META Advisories asutajapartner ning oma varasemas karjääris töötanud peaministri ja kaitseministri nõunikuna, juhtinud parlamendierakonna fraktsiooni sekretariaati ning erinevates organisatsioonides turunduse ... Loe edasi
Kõik uudised
 

Esindamine

  • Tööandjate seisukohad teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni riikliku rahastamise suurendamisest 24.01.2019 TEADUS-ARENDUSTEGEVUSE JA INNOVATSIOONI (TAI)RIIKLIKU RAHASTAMISE SUURENDAMISEST 1%ni SKPstEesti Tööandjate Keskliidu põhiseisukohad aruteluks: Rahastamise suurendamine peab olema suunatud eelkõige Eesti majanduskasvu toetamisele keskmises (5-7 aastat) ja keskpikas (-15 aastat) perspektiivis. Kesksel kohal on seejuures tööviljakuse kasv läbi teadmusmahukuse kasvu ja tootearenduse. Riiklikud meetmed peavad toetama erasektori TAI kasvu, sealhulgas ja eelkõige iseseisva TAI võimekuse väljaarendamist ja teadmuskapitali osakaalu ... Loe edasi
  • Toomas Tamsari sõnavõtt riigireformi konverentsil 26.11.2018 Toomas Tamsar 21.11.2018Esiteks – kuulsime poliitikute käest palju seda, et “üldiselt me toetame, aga … on väga palju asju, mida me ei toeta.” On täiesti arusaadav, et ettepanekud põrkuvad kas isikliku või maailmavaate otsa. Olgem ausad, väga paljud ettepanekud põrkavad ka mugavustsooni otsa, mis on täiesti inimlik ja mõistetav. Mitte keegi poliitikutest ja otsustajatest ei vaielnud vastu riigireformi ... Loe edasi
  • Tagasiside madalama aktsiisimäära kehtestamisele intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtetele 30.10.2018 Täname Riigikogu rahanduskomisjoni võimaluse eest veelkord kommenteerida Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõud (nr 699 SE). Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Gaasi-intensiivseks ettevõtteks loetakse eelnõu kohaselt ettevõte, kelle maagaasi kulu moodustab vähemalt 13% lisandunud väärtusest. Kinnitame, et suurtarbija erand on oluline eksportiva tööstuse konkurentsivõime ... Loe edasi
Arhiiv
 

 

Jälgi meid Facebookis   
×