Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

  • Video: Eesti võimekaimas ettevõttes töötab 57 vähenenud töövõimega inimest 24.04.2019 Eesti Tööandjate Keskliit kuulutas võimekaimaks tööandjaks Kiviõlis asuva õmblusfirma AS Svarmili, kes on järjepidevalt panustanud vähenenud töövõimega inimeste kaasamisse tööellu.Svarmili tehase juhataja Merle Roste sõnul töötab ettevõttes 250 inimest, kellest viiendik on vähenenud töövõimega, kuid see pole tema sõnul olnud planeeritud valik. Roste rääkis, et Svarmil on leidnud väljapääsu tööjõupuuduse leevendamisele seeläbi, et igale vajalike oskustega inimesele ... Loe edasi
  • Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhiks saab Arto Aas 17.04.2019 Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu kinnitas täna, 17. aprillil organisatsiooni uueks tegevjuhiks Arto Aasa, kes asub ametisse 21. maist. Senine tegevjuht Toomas Tamsar pärast kaht ametiaega konkursil ei osalenud.Aas lõpetab ka oma tegevuse Riigikogu liikmena ja astub välja Reformierakonnast.Tööandjate keskliidu volikogu esinaise Kai Realo sõnul on Arto Aas võimekas juht, kellel on pikaajalised kogemused riigivalitsemises ja ... Loe edasi
  • Terviseinfo – insult, kiire abi võib päästa aju 12.04.2019 Insult on järsku algav osaline ajutegevuse häire, mille põhjuseks on kahjustatud ajuosa verevoolu vähenemine või lakkamine. Ilma hapniku ja toitaineteta võivad närvirakud mõne minuti jooksul hukkuda või tugevasti kahjustuda. Insult võib olla raskete tagajärgedega ning surmav. Insult on peamine rasket invaliidsust põhjustav haigus.Eestis haigestub esmakordsesse insulti aasta jooksul rohkem kui 4000 inimest. Statistika andmeil esineb ... Loe edasi
Kõik uudised
 

Esindamine

  • Tööandjate ootused uuele Eesti Vabariigi valitsusele 04.03.2019 Nii nagu valimisprogrammid, on ka Tööandjate Manifest mahukas dokument, mis kajastab ettevõtjate jaoks tänase Eesti kõige olulisemaid teemasid ning kuigi meie arvates tuleb tegeleda nende kõigiga, on asju, mis on teistest veelgi olulisemad ja mida tahame siinkohal teile südamele panna.Loodame, et uuel valitsusel on riigimehelikkust ning missioonitunnet, lisamaks koalitsioonileppesse tegevusi, mis aitavad kaasa majanduse arengule ning ... Loe edasi
  • Tööandjate ja ametiühingute ühised seisukohad koalitsiooni moodustajatele 04.03.2019 Ametiühingute Keskliidu ja Tööandjate Keskliidu ühised seisukohad koalitsioonilepet sõlmivatele osapoolteleArutanud Eesti ees seisvaid olulisi väljakutseid, esitavad allakirjutanud ühiselt oma ettepanekud  koalitsioonilepingut läbi rääkivatele osapooltele.Sotsiaalpartnerite koostööks: Jätkame ja parandame kolmepoolse dialoogi kvaliteeti; Teeme koostööd Eesti ettevõtete juhtimiskvaliteedi parandamiseks sh kaasavate juhtimispraktikate rakendamisel; Panustame enam sotsiaalpartnerite võimekuse suurendamisse.Majanduse arenguks on vaja: Toetada riiklikult majanduse digiteerimise ja automatiseerimise protsesse; Anda valitsusasutustele ja omavalitsustele ... Loe edasi
  • Tööandjate seisukohad teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni riikliku rahastamise suurendamisest 24.01.2019 TEADUS-ARENDUSTEGEVUSE JA INNOVATSIOONI (TAI)RIIKLIKU RAHASTAMISE SUURENDAMISEST 1%ni SKPstEesti Tööandjate Keskliidu põhiseisukohad aruteluks: Rahastamise suurendamine peab olema suunatud eelkõige Eesti majanduskasvu toetamisele keskmises (5-7 aastat) ja keskpikas (-15 aastat) perspektiivis. Kesksel kohal on seejuures tööviljakuse kasv läbi teadmusmahukuse kasvu ja tootearenduse. Riiklikud meetmed peavad toetama erasektori TAI kasvu, sealhulgas ja eelkõige iseseisva TAI võimekuse väljaarendamist ja teadmuskapitali osakaalu ... Loe edasi
Arhiiv
 

 

Jälgi meid Facebookis   
×