Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 174

 

 


VABRIK nr 174

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

Osale Tööandjate aastakonverentsil Tuulelohe Lend 2019 “Keda me valime?” 

Kutsume Teid osalema 7. veebruaril 2019 algusega kell 9:30 Maarjamäe lossi pop-up stuudiosse Tööandjate aastakonverentsile Tuulelohe Lend 2019 “Keda me valime?”. Tööandjad sõnastasid 2018. aastal oma manifesti „AJAGA VÕIDU”. Selle peamine sõnum oli, et kõige olulisem on keskenduda taas arengule ja pikale vaatele. Konverentsil selgub, mida erakonnad on oluliseks pidanud.

Loe edasi

Töökohapõhise õppe arenguseminaril saab kuulda teiste riikide kogemusi

Viisime novembris läbi neli töökohapõhise õppe reisi, mille eesmärk oli näidata teistes riikides töökohapõhise vallas toimivaid parimaid praktikaid ja motiveerida meie tööandjaid ja koole enam panustama õpipoisiõppesse. Reiside põhjalikumaks analüüsimiseks ja saadud kogemuste Eesti süsteemile rakendamisest toimub 27. detsembril tööandjatele suunatud seminar.

Loe edasi

Anna enda hinnang Eesti Tööandjate Keskliidu tegevustele

Aasta lõpus on õige aeg vaadata tagasi tehtud tööle ning tulemustele. Palume kõigil liikmetel anda omapoolne hinnang meie tegevustele ja poliitikakujundamisele. Selleks palume täita lühikese ning anonüümse küsitluse.

Täida küsitlus siin

Toomas Tamsari sõnavõtt riigireformi konverentsil

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar tegi ettekande Riigireformi konverentsil, kus eksperdid arutlesid reformipaketi elluviimise võimalusi. Tema sõnul on mõistetav, et poliitikute jaoks põrkuvad teatud ettepanekud, kas isikliku või maailmavaate otsa, kuid mitte keegi poliitikutest ja otsustajatest ei vaielnud vastu riigireformi tingivatele tõsiasjadele.

Loe edasi

Tööandjad tunnustavad ettevõtlusministrit EXPO-l osalemise otsuse eest

Saatsime Vabariigi Valitsusele ja ettevõtlusministrile kirja, milles tunnustatakse ettevõtlusministrit ning valitsust selle eest, et nad kiitsid heaks Eesti riigi osalemise maailmanäitusel Dubai EXPO 2020.
Loe edasi
 

TÖÖJÕUPOLIITIKA

Tööandjate keskliit otsib tööandjate liiget Euroopa Komisjoni Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomiteesse

Otsime tööandjate liiget Euroopa Komisjoni Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomiteesse, mis vastutab komisjoni abistamise eest kõigi küsimuste läbivaatamisel, mis tekivad Euroopa Liidu toimimise lepingu ja vastavalt sellele võetud meetmete kohaldamisel töötajate liikumisvabaduse ja tööhõivega seotud küsimustes.

Loe edasi

Planeerimisseaduse muudatused arvamuse avaldamiseks

Vabariigi Valitsuse majanduskomisjon otsustas, et riigihalduse ministril tuleb valmistada ette planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsus, milles käsitletakse ka detailplaneeringute menetlemisega seotud küsimusi. Ootame sellele teie tagasisidet hiljemalt 8. jaanuariks. 

Loe edasi

Alampalk tõuseb 540 euroni

Valitsus kiitis heaks Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu kokku lepitud alampalga tõusu, mis tähendab palgatõusu 25 500 inimesele. 1. jaanuarist 2019 tõuseb tunnitasu alammäär 2,97 eurolt 3,21 eurole ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 500 eurolt 540 eurole.

Loe edasi

Tööandja pingutus toob tulemuse

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht tunnustab tööandjaid, kes juba on pakkunud tööd vähenenud töövõimega inimestele, aga tegelikult ka neid, kes seda alles kaaluvad. Me teame ja tunnetame kojas, et tööandjate hoiakud ja valmisolek meie inimesi tööellu kaasata on viimastel aastatel positiivses trendis.

Loe edasi
 

TASUB TEADA

Ettevõtjad, pange õlg alla noorte kutsemeistrivõistlustele

Noorte kutsemeistrivõistlused ehk oskuste festival „Noor Meister“ on üritus, millega on võimalik tõsta noorte hulgas kutsehariduse populaarsust. SA Innove otsib koostööpartnereid, kes on valmis toetama konkreetsete erialade võistluste läbiviimist nii materjalide, oskusteabega (kohtunikutöö), auhindadega võitjatele, kui rahaliselt.

Loe edasi

Maksukuulekuse olukorrast Eestis

Tööandjate keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron rääkis maksukuulekuse teemadel Äripäeva raadiosaates “Maksu- ja Tolliamet annab nõu”. Maksukuulekus sõltub eelkõige komponentidest nagu maksusüsteemi keerukus ja kulukus, õiglus ning tajutud kontrollitase.

Loe edasi

Avatud uste nädal Eesti hotellides ja restoranides

Eesti Hotellide- ja Restoranide Liit korraldab 18.-22. märtsini avatud uste nädalat Eesti hotellides ja restoranides. Saad teada, kuidas valmib gurmeetoit, kui saalis ootab 150 diplomaati? Mida teevad kokk ja pagar köögis? Kuidas koristada korrusetäis tube rekordajaga? Milliseid oskusi vajavad hotellijuht ja tippkokk?

Loe edasi

Eesti Tööandjate Keskliit

employers@employers.ee
www.employers.ee
Facebook: Employers.Confederation
+372 699 9301
Kiriku 6, 10130, Tallinn, Eesti

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×