Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 160

 

VABRIK nr 160


Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

Ettevõtjate rahulolu valitsuse tööga langes ajaloolisesse madalseisu

Selle aasta II kvartali Tööandjate Majandusspidomeeter näitas kiirust 79 km/h. Ettevõtjatest 66% hindab valitsuse tegevuse mõju ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele negatiivseks. Kolm kuud tagasi oli negatiivsete hinnangute osakaal 50%, aasta tagasi aga vaid 35%.

Loe edasi… »

Ühinesid erivajadustega töötajaid toetavad tööandjad

41f8335e-aac8-4766-9b7b-b95f40a6c5a2.png
Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE kuulutasid täna välja tööandjate ühisuse, kuhu kuuluvad tööandjad lubavad kohelda vähenenud töövõimega inimesi võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega.

Loe edasi… »

Tööandjate Keskliidu küsitlus 2017: Noored hindavad praktikat ja õpipoisiõpet

Teist aastat järjest leidis ligi 90% küsitlusele vastanud noortest, et praktikal on õppetöös oluline roll. Samuti soovivad õppurid endiselt praktika osakaalu suurendamist õppetöös – kõige enam tunnevad selleks vajadust ülikoolides õppivad tudengid.

Loe edasi… »

 
TÖÖJÕUPOLIITIKA 

Tagasiside perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

Eesti Tööandjate Keskliit saatis Sotsiaalministeeriumile tagasiside perehüvitiste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Eelnõu peamine eesmärk on ühildada töö- ja pereelu. 

Loe edasi… »

Tööinspektsioon kogub töökeskkonna parimaid praktikaid 

Parimate praktikate konkursi eesmärgiks on koguda häid näiteid Eesti ettevõtetelt, kus töötajate heaolusse ja ohutusse on panustatud enam, kui seaduses on nõutud. Seega, kui sinu töökohal on kasutusel uuenduslik, vajalik, sihtgrupile suunatud ja teistele töökohtadele ülekantav idee või lahendus, siis jaga seda ka teistega ning esita see konkursile.

Loe edasi… »

Euroopa Liidu direktiivide ajakohastamine ja iganenud sätete kõrvaldamine

Euroopa Komisjoni hiljutises teatises tehti hindamise tulemusel põhinevad järeldused ning määrati kindlaks peamised meetmed ELi tööohutuse ja töötervishoiu seadusandluse ajakohastamiseks. Ootame ettepanekuid direktiivide muutmise osas. 

Loe edasi… »

 
 
 
TASUB TEADA

Tartu Ülikool kutsub ärikultuuride suvekursustele

Ettevõtjatel on Tartu Ülikooli suveülikoolis võimalus saada rohkem teadmisi kultuuride erinevustest islamimaades ja Jaapanis.

Loe edasi… »

Värba tööjõudu Georgiast

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) eestvedamisel toimub algatus, mille eesmärk on toetada tööjõu reguleeritud liikuvust Georgiast Eestisse. IOM saab pakkuda Eesti tööandjatele võimalust otsida endale vajalikku tööjõudu Georgiast.

Loe edasi… »

Tule ja osale idapartnerluse ärifoorumil

Neljas Euroopa Liidu Idapartnerluse ärifoorum (Eastern Partnership Business Forum „Digital Economy: Innovative Platform for Transparent Borderless Business“) toimub 26.-27. oktoobril 2017 Tallinnas, Hilton Tallinn Park hotellis.

Loe edasi… »