Tööandjate Keskliit

Praktika ja õpipoisiõpe nr 18

 

 


PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE 

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

Galerii ja video parima praktikakoha auhinna üleandmiselt

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Parim praktikakoht 2020“ võitis Magnetic MRO AS. Peavõidu tõi ettevõttele läbimõeldud praktika korraldamine ning panustamine vajalike erialade õppekavade arendamisse.

Loe edasi

 

Parim praktikakoht 2020: video auhinna üleandmisest

Meelis Kitsing: soovin rektorina, et EBSis õppimine oleks üha atraktiivsem nutikatele üliõpilastele

Eesti Tööandjate Keskliidu liige Estonian Business School valis uueks rektoriks Meelis Kitsingu. Meelis jagas meiega oma mõtteid, mida soovib uuel ametikohal ära teha ja milliseid võimalusi näeb valdkonna arendamiseks. 
Loe edasi

Ericsson: inimeste võimestamine on vananevas ühiskonnas oluline

Käes on suvi ja tudengitel võimalus sooritada oma õppeprogrammist tulenev praktika tööandjate juures, kes hea meelega võtavad abikäsi seoses puhkusteperioodiga. „Kasutegur on suur mõlemale osapoolele,“ ütleb Ericssoni Baltikumi personalijuht Katri Jürine.

Loe edasi

Risto Mäeots: mida paremini praktikante koolitame, seda lihtsam on meil homme töötada

„Parim praktikakoht 2020“  tunnustuse saanud lennuhooldusettevõte Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots jagas meiega oma saladusi hea praktika korraldamiseks ning rääkis oma loo, kuidas sirgus tema praktikandist tegevjuhi kohale.
Loe edasi

20 peamist järeldust välisüliõpilastest Eestis ja maailmas

Eelmisel sügisel osalesid Eesti kaheksa kõrgkooli globaalses välistudengite rahulolu uurivas küsitluses International Student Barometer (ISB). Jagame teiega baromeetrist selgunud peamisi järeldusi.

Loe edasi

Kutsekooli minek võib olla elu parim otsus

Toome teieni kahe tubli kutseõppuri Erik Tammelehe ja Kaarel Siimaste lood, kellest on tänaseks välja kasvanud oma ala tippspetsialistid. Nende lood näitavad, et kutseharidus ei sea piire karjäärivalikutel, vaid avab mitmeid uksi. 

Loe edasi

Rohkem doktorante ja doktoreid ettevõtetesse

Pole saladus, et idee teekond teadusest ettevõtlusesse on okkaline, sõltumata sellest, kas tegemist on uue toote või teenusega. Kuid selleks, et püsida konkurentsis, on hädavajalik, et Eesti teaduse kõrge tase leiaks senisest sagedamini tee ettevõtlusesse ja avalike teenuste arendamisse,” kirjutab Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidak.

Loe edasi

Avalda arvamust: Eesti 2035 strateegia

Koondame tööandjate arvamusi riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eelnõu kohta. Strateegias on kirjeldanud Eesti arenguvajadusi, strateegia aluspõhimõtteid, pikaajalisi sihte ning peamisi vajalikke muutusi.  Ootame teie arvamusi 23. juulini. 

Loe edasi
 

TASUB TEADA

Töötukassa kolib oma töömessi internetti

Töötukassa on aastaid korraldanud üle-eestilisi töömesse, seoses eriolukorraga toimus kevadine Tallinn/Harjumaa Töö- ja Karjäärimess ainult virtuaalselt. Lisaks loodi tööandjate jaoks, kes eriolukorrast tingituna vajasid kiiresti lisatööjõudu, eraldi messiplatvorm.

Loe edasi

IKT kutseharidus uueneb koostöös ettevõtjatega

Kolmes kutsekoolis algas eelmisel aastal IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm, mille eesmärkideks on luua atraktiivne õppimisvõimalus nutikatele põhikooli lõpetajatele, arendada õppe sisu ja tõsta õppetöö läbiviimise taset ning luua võimalused selleks, et osa vilistlastest jätkavad õpinguid kõrghariduse omandamiseks. 

Loe edasi

OSKA koondas erinevatel elualadel vajalikud digioskused

OSKA ülevaatest saab teada, milliste digioskuste järele kriisi tõttu vajadus kasvab ning milliseid IKT-oskusi tasub õppida, et järgmisel viiel aastal tööturul läbi lüüa. COVID-19-st tingituna digitaliseerimine ja automatiseerumine kiireneb ning töötajate IKT-oskused on eriti hinnas.

Loe edasi

Futulab kutsub ettevõtteid koostööle

Üleülikooliline praktika vahendamise keskkond Futulab kutsub nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori ettevõtteid ja organisatsioone üles esitama projektipraktikaks lahendamist vajavaid ideid või probleeme kuni 20. augustini

Loe edasi

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Eesti Tööandjate Keskliit

employers@employers.ee
www.employers.ee
Facebook: Employers.Confederation
+372 699 9301
Kiriku 6, 10130, Tallinn, Eesti