Tööandjate Keskliit

Tööandjad otsivad parimaid praktikakohti

Hetkel kehtivas eriolukorras on tööandjate ja koolide fookus suunatud olukorraga kohanemisele ja raskustest väljatulemisele. Seepärast oleme otsustanud pikendada konkursi “Parim praktikakoht 2020” tähtaega esialgu vähemalt kuu aega. Uus tähtaeg taotluste esitamiseks on 4. mai 2020

Konkursi eesmärk on tõsta esile ettevõtteid, kes pakuvad parimal võimalikul moel üliõpilastele ja kutseõppuritele praktikakohti ja õpipoisiõppe võimalusi.

Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõuniku Anneli Entsoni sõnul on varasemalt neljal korral toimunud konkurss näidanud, et praktikakohtade pakkumine on tööandjatele oluline ja nad soovivad oma kogemusi jagada ka teistega. “Tööandjad mõistavad, et praktikaprogrammidesse panustamine on kasulik nii õpilasele kui ettevõttele endale. Praktikakohtade pakkumine või õpipoistele ukse avamine mängib noorte edasistes karjäärivalikutes olulist rolli, sest aitab lähemalt tutvuda valitud erialaga, proovida koolis õpitu paikapidavust töökeskkonnas. Tööandjale on praktika pakkumine üheks heaks võimaluseks leida tulevasi töötajaid,” sõnas Entson.

Pakkudes läbimõeldult praktikakohti, tutvustavad tööandjad oma ettevõtet ja selle väärtushinnanguid noortele. Varasemad konkursivõitjad on välja toonud teisigi praktika kasutegureid, näiteks toovad noored praktikandid endaga kaasa uusi teadmisi koolist ja aitavad hoida ettevõtet värske ja kaasaegsena. Eelnevatel aastatel on parima praktikakoha tiitli saanud tööandjad: Radisson Blu Hotel Olümpia, Velvet AS, Wermo AS, Pärnu Haigla, Swedbank AS, HANZA Mechanics Tartu OÜ, Top Marine OÜ, Ericsson Eesti, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Naudingumaitse OÜ, Wendre AS, ABB AS, Fortaco Estonia OÜ ja Gurmeeklubi OÜ.

Parima praktikakoha tunnustuse saanud tööandja saab  õiguse kasutada spetsiaalselt välja töötatud märgist oma kodulehel, reklaammaterjalidel ja trükistel.

Täidetud avaldusi ootame hiljemalt 4. maiks 2020. 


Eesti Tööandjate Keskliit valib parimad praktikakohad kolmes kategoorias ja lisaks annab sel aastal välja eriauhinna:

Parima praktikakohana tunnustatakse üht tööandjat, kes paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega praktika- ja/või töökohapõhise õppe kohtade pakkumisel ning panustab kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu tähelepanuväärsel moel, kasutades praktikasüsteeme ja –mudeleid, millest teistel on võimalik õppida.

Parima regionaalse praktikakohana tunnustatakse üht tööandjat, kelle tegevus praktika- ja/või töökohapõhise õppe kohtade pakkumisel edendab tähelepanuväärsel moel regionaalset koostööd kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu koolitamisel.

Parima väikeettevõttest praktikakohana tunnustatakse üht kuni 49 töötajaga tööandjat, kelle tegevus praktika- ja/või töökohapõhise õppe kohtade pakkumisel paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega.

Eriauhinnaga tunnustatakse üht tööandjat, kes on silmapaistval moel toetanud välisüliõpilaste praktikat.

Olulised materjalid:
Parima praktikakoha konkursile kandidaadi esitamise avaldus
Parima praktikakoha konkursi statuut
Parima praktikakoha märgised: Parim praktikakoht, Parim regionaalne praktikakoht, Parim väikeettevõttest praktikakoht, Parim välistudengite praktikakoht

Konkursi korraldab Eesti Tööandjate Keskliit koostöös SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkurssi rahastavad Eesti riik, Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Lisainfo konkursil kandideerimise kohta:
Anneli Entson
Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Tel 6999 303, e-mail anneli.entson@employers.ee