Tööandjate Keskliit

Eesti Tööandjate Keskliit otsib töövaidluskomisjonidesse esindajaid

Soovid seista tõe ja õiguse eest töösuhetes? Saad aru nii tööõigusest kui reaalsest elust töökohal?

Eesti Tööandjate Keskliit otsib esindajaid töövaidluskomisjonidesse VILJANDIS, VÕRUS, PÕLVAS, VALGAS, PAIDES, HAAPSALUS, SAAREMAAL JA HIIUMAAL.

Vastavalt 01.01.2018. a jõustunud seadusele sobid sa kaasistujaks (Töövaidluse lahendamise seaduse §8) kui: 
1) sa oled teovõimeline Eesti kodanik;
2) sinu elukoht on Eestis;
3) sa oskad eesti keelt B2-tasemel;
4) sa oled kaasistuja tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega;
5) sa ei ole süüdi mõistetud kuriteo toimepanemises;
6) sa ei ole pankrotivõlgnik;
7) sinu terviseseisund sobib kaasistuja tegevuseks.

Kandideerijatel palume saata oma CV hiljemalt 12.maiks aadressile employers@employers.ee.

Palume sooviavalduses märkida, millise piirkonna töövaidluskomisjoni töös on soov osaleda.