Tööandjate Keskliit

Avalda arvamust: Millistes riikides vajavad ettevõtjad Eesti välisesindusi?

Välisministeerium on üle vaatamas oma välisesindusi ja analüüsib muuhulgas, millised neist on ettevõtjate jaoks kõige vajalikumad ning palub Tööandjatelt selleks sisendit. Sellega seoses ootame ettevõtjate vastuseid-kommentaare  järgmistele küsimustele:

Milliste riikide puhul olete kõige enam huvitatud Eesti riigi olemasolevate esinduste diplomaatide toetavast tegevusest?

Milline on kogemus ja tagasiside majandusdiplomaatidele? Palun nimetage esindused, millega olete töiselt kokku puutunud.

Kas vajate Euroopa Liidu maades riigi esinduste tuge ettevõtete huvide kaitsmisel?

Palun võimalusel kirjeldage, milliste kaupadega ja teenustega ning millistele turgudele soovite lähemate aastate jooksul suunduda.

Millistes riikides ja millistes valdkondades soovite leida koostööpartnerid või investoreid?

Palun nimetage, millistes riikides täiendavalt vajaksite oma majandustegevuse toetuseks Eesti diplomaatide kohalolu?

Ootame vastuseid 23. märtsiks meiliaadressile eve.paarendson@employers.ee

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×