Tööandjate Keskliit

Alates veebruarist saab TEKO-s õppida kaubandust töökohapõhises õppevormis

Tallinna Teeninduskool ootab alates veebruarist kaubandustöötajaid end erialaselt täiendama müüja-klienditeenindaja erialal. Osalejaid oodatakse sõltumata kogemusest, tööstaažist või eelnevast haridusest. Õpitakse karjääriplaneerimist ja ettevõtlust, kaupade käitlemist ja kaubatundmist, teenindamist ja müümist, kassatööd ja müügitöö korraldamist. Õppeaeg on üks aasta. Õpingute lõppedes on võimalik sooritada Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutseeksam. Koolituse läbinu tunneb kaupu, saab hakkama erinevates teenindussituatsioonides ja tunneb end oma töös enesekindlamalt.

Õpe toimub töökohapõhises õppevormis. See sobib inimestele, kes juba töötavad kaubanduses, kuid on eelnevalt omandanud mõne muu eriala või on kaubandusalaste kutseoskuste omandamine jäänud aastate taha. Siin võib õppida sõltumata vanusest, tööstaažist ja eelnevatest teadmistest. Tähtis on endapoolne soov ja tahe uusi teadmiseid ja oskuseid omandada.

Haridustaseme tõstmine avab võimalused uuteks väljakutseteks ja enesearenguks. Kel gümnaasiumi lõputunnistus olemas, siis saab edasi tulla õppima müügikroraldaja õppekaval Tallinna Teeninduskoolis või rakenduskõrghariduse tasemel Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis kaubandusökonoomika erialal.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×