Tööandjate Keskliit

Kaubanduspoliitika uuendamise küsimustik

Euroopa Komisjon kujundab COVID-järgse Euroopa taastumisprotsessi kontekstis ka uut väliskaubandus- ja investeerimispoliitikat – mida EL suhetes kolmandate riikidega rakendab ühtsena. Selle poliitika koostamise oluliseks osaks saab olema eelnev konsultatsiooniprotsess, mille eesmärgiks on EL kodanike ja huvigruppide vahel läbi arutada põhimõtted, kuidas EL saaks kaasa aidata majanduse taastumisele, EL konkurentsivõime tõstmisele ning euroopalike väärtuste levitamisele. 

Kavandatav poliitika ülevaade määrab Euroopa Liidu kaubanduse ja investeerimispoliitika suuna ja sisu järgnevateks aastateks (praegu kehtiv on kinnitatud 2015 detsembris).  Pärast väliskaubanduse valdkonna huvigruppidelt (sh EL liikmesriikidelt, seda aga sõltumatult ettevõtjatest või sotsiaalpartneritest) tagasiside saamist koostatakse aasta lõpus ka asjakohane kokkuvõte. 

Täpsemalt on protsessi kirjeldatud siin.

Algatatud konsultatsioonis  on kirjeldatud uuenevad väliskaubanduspoliitika teemad ja esitatud 13 küsimust. Küsimused, mis asuvad konsultatsiooniteate tekstis, aitavad suunata arutelu fookust ja lihtsustada konsultatsiooniprotsessi tulemusteni jõudmist.

Ootame Eesti Tööandjate Keskliidu liikmetee tagasisidet 14. septembriks aadressile kristi.sober@employers.ee. Vastamisel võib soovi korral kasutada elektrooniliselt täidetavat küsimustikku.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×