Tööandjate Keskliit

Tööandjate ettepanek on muuta tähtajaliste töölepingute regulatsiooni paindlikumaks

Saatsime sotsiaalminister Tanel Kiigele tööandjate tagasiside töölepingu seaduse § 10 täiendamise seaduse eelnõule. Peame tähtajaliste töölepingute regulatsiooni paindlikumaks muutmist vajalikuks ja eelnõuga tehtavat muudatust positiivseks.

Tööandjate Keskliidu liikmete hinnangul toetab eelnõu pigem tööampsude tegemist ning seega vähendab loodetavasti lühema kestusega võlaõiguslike lepingute sõlmimist.

Kahjuks ei lahenda eelnõuga pakutav muudatus aga pikema kestusega projektipõhiste tööde teostamise probleemi, kui projektide tegevusi pikendatakse ning seega oleks vaja ka töölepingut pikendada rohkem kui üks kord viie aasta jooksul. See võib olla tingitud nt riigihangete protsessi venimisest kui Euroopa Liidu fondide rahastusest.

Liikmete tagasiside kohaselt eelnõus toodud kuuekuuline periood piirab hooajaliselt kasutatava oskustööjõu värbamist. Sellise tööjõu vajadus on eriti kaubandussektoris, kus palgatakse inimesi juurde aastaringselt näiteks erinevate kampaaniate ajal.

Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku 6-kuuline periood pikendada ühe aasta peale, kuna see annaks veelgi paindlikkust juurde ning motiveeriks võlaõiguslike lepingute asemel töölepinguid sõlmima. Sama eesmärki täidaks ka võimalus sõlmida tähtajalisi töölepinguid ilma töö ajutisest iseloomust tuleneva mõjuva põhjuseta. Teeme ettepaneku kaaluda seda varianti esialgu nt lühema kestusega lepingute puhul.

Ettepaneku täistekst.

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×