Tööandjate Keskliit

Sotsiaalkindlustus

10.05.2000.a. toimus ETTK juhatuse koosolek, millel kujundati ETTK seisukohad sotsiaalkindlustuse olulisemate liikide arengusuundadest. Otsustati kohustusliku pensionikindlutussüsteemi, ravikindlustuse arengusuundade, tööõnnetuse- ja kutsehaiguse kindlustuse seaduse eelnõu ning töötuskindlustuse kontseptsiooniga seonduvaid küsimusi.

ETTK seisukohad pensionikindlustuse osas on:
· ETTK ei toeta kohustusliku kogumispensionisüsteemi kehtestamisel kehtiva pensionikindlustuse maksubaasi (20%) suurenemist.
· Tööandjale tuleb luua võimalus töötajate eest maksete teostamiseks soodustingimustel vabatahtliku pensionikindlustuse ostmisel selliselt, et töötajate eest tehtavaid kindlustusmakseid ei käsitleta erisoodustusena tulumaksuseaduse tähenduses.

ETTK seisukohad ravikindlustuse arengusuundade osas on:
· Jätkata lähitulevikus kehtiva ravikindlustuse kui sundkindlustusega, kus ravikindlustuse tulubaasiks jääb sotsiaalmaksu ravikindlustusosa.
· ETTK ei toeta ettepanekut, millega tööandjale nähakse ette kohustus 2 nädala ajutise töövõimetuse hüvitise maksmiseks. Ajutise töövõimetuse hüvitiste maksmine suurendab tööandjate kulutusi tööjõule.

ETTK seisukohad tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse seaduse eelnõu osas on:
· ETTK ei toeta töökeskkonna riskide kindlustamist kohustusliku tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse korras. ETTK leiab, et kohustusliku tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse asemel tuleks töökeskkonna riskide kindlustamist stimuleerida vabatahtliku tsiviilvastutuskindlustuse ostmist.

ETTK seisukohad töötuskindlustuse kontseptsiooni osas on:
· ETTK ei toeta esitatud töötuskindlustuse kontseptsiooni, kuna kontseptsioonis esitatud põhimõtted ei kajasta ETTK nägemust aktiivsete tööturupoliitika meetmete osas. Töötuskindlustuse kehtestamine on vastuolus ühetaolise kohtlemise põhimõtetega, kuna selle tulemusel toimub koondamishüvitiste maksmisest vabanemine ainult ettevõtja pankroti või kollektiivse koondamise korral.

Tarmo Kriis
tarmo@ettk.ee
6 201 908
0

Jälgi meid Facebookis   
×