• Erivajadustega inimestega töötamine nõuab kannatlikkust
  • Erivajadustega inimesed on tööle oodatud ja nende panus hinnatud
  • Swedbank on pikaajalisega kogemusega erivajadustega inimeste palkamisel

Statistika andmetel on Eesti tööealistest elanikest ligikaudu 100 000 vähenenud töövõimega. Lisaks on inimesi, kellel ei ole puuet või vähenenud töövõimet diagnoositud, kuid nende tervislik seisund või eripärad muudavad töö leidmise keeruliseks.

Nende inimeste võimalused tööturule minna või sinna naasta on sageli piiratud, kuigi tegemist võib olla väga heade spetsialistidega. Piirangute põhjused on erinevad ja sageli tulenevad pigem hoiakutest ja ettevõtete vähesest kogemusest erivajadustega inimeste värbamisel.

Värvata tuleb alati kompetentsi ja väärtuseid, sõltumata sellest, et mõnikord võib uus töötaja vajada erivajadusest või vähenenud töövõimest tulenevalt töökeskkonna kohandamist. Selline praktika on Swedbankis osutunud väga edukaks ning erivajadustega inimesed (1,3 protsenti kõikidest töötajatest) töötavad pangas mitmes valdkonnas: ITs, kommunikatsioonis, nõustamiskeskuses, analüütikas ning seda nii assisteerivatel ametikohtadel kui ka spetsialistidena.

Sihipäraselt oleme erivajadustega ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisse panustanud just viimastel aastatel. Püüame leida võimalusi, kuidas neile meie ametikohti tutvustada ning julgustada värbamiskonkurssidest osa võtma. Toome ka töökuulutustes eraldi välja, et ka erivajadusega inimesed on oodatud kandideerima, kuna oleme omalt poolt valmis kohandama töökohta vastavalt inimese vajadustele.

Vaimse tervise probleemide diagnoosimine on viimastel aastatel kahjuks kasvutrendis ja see eeldab ka tööandjate hoiakute muutumist.

Meie kogemus on näidanud, et erivajadustega inimesed võivad tööle kandideerides rohkem kahelda, kas nad on antud ametikohale sobivad. Selleks et erivajadustega inimesi kandideerima julgustada, tuleb nendeni ka jõuda. Abiks on aktiivne koostöö erinevate organisatsioonidega, näiteks töötukassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja ülikoolidega.

Nii oleme ühe tegevusena korraldanud spetsiaalselt erivajadustega inimestele suunatud töövarjunädalat, mille käigus on neil võimalus tutvuda eri valdkonna tööga: IT, klienditeenindus kontorivõrgus ja nõustamiskeskuses, kindlustus, personal ja lepingute ettevalmistus. Mõne aasta jooksul on töövarjunädalast Tallinnas ja Tartus võtnud osa mitukümmend inimest ning oleme juurde saanud ka uusi töötajaid.

Erivajadus võib olla füüsiline ja silmaga nähtav, aga on ka palju vaimseid erivajadusi, mida esmapilgul ei märka.

Vaimse tervise probleemide diagnoosimine on viimastel aastatel kahjuks kasvutrendis ja see eeldab ka tööandjate hoiakute muutumist.

Nii tuleb tööandjal pöörata suuremat tähelepanu vaimse tervise hoidmisele, aga ka kohandada töökohti inimestele, kellel on diagnoositud mõni vaimse tervise häire, mille tõttu nad vajavad rohkem kolleegide tuge nii sisseelamisel kui ka igapäevaste tööülesannete täitmisel.

Esimese kogemuse saime aastaid tagasi, kui Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusest tuli meile praktikale väga sõbralik ja meeldiv noormees. Vaatamata asjaolule, et noormees vajas erivajadusest tulenevalt õppeprotsessis tavapärasest rohkem tuge, oli ta suurepärane suhtleja, alati positiivne ja väga kohusetundlik. Need omadused olid heaks eelduseks sekretäri ametikohale ning kuna olime just uue sekretäri otsinguil, pakkusime talle võimalust seda rolli proovida. Tänaseks on saanud temast suurepärane kolleeg, kelle head teenindust kiidavad nii meie töötajad kui külalised. Lisaks pälvis noormees 2020. aastal aasta kolleegi tunnustuse.

See positiivne kogemus on innustanud meid veelgi rohkem erivajadustega inimeste kaasamisse panustama.

Nii asus meie juurde analüütikuna tööle suurepäraste matemaatiliste võimetega mees, kellel on erivajadusest tulenevalt raskusi sotsiaalsete kontaktide loomisel. Tema sisseelamine on olnud pikk protsess ning nõudnud erinevaid kohandusi töökorralduses ja tuge kolleegidelt. Meil on hea meel tõdeda, et töötaja on hästi sisse elanud, naudib oma tööd ja on koostööpartneritele hinnatud tugi. Need kogemused on andnud meile kindlustunde, et erivajadustega töötaja värbamine ei ole ületamatu väljakutse. Kõige tähtsam on mõtteviis – me kõik oleme erinevad ja parima tulemuse saavutame mitmekesises tiimis, üksteist austades ja toetades.
Julgustame kõiki tööandjaid mõtlema selle peale, mida saaksid nemad oma ettevõttes ära teha selleks, et luua võimalusi inimestele, kes on tööjõuturult erivajaduse tõttu kõrvale jäänud.