Tööandjate Keskliit

Töökohapõhine õpe arvudes aastal 2020

Käesoleva aastaga on kutseõppes õppijate ja sh töökohapõhises õppevormis õppijate arv tõusnud. Töökohapõhises õppevormis õpib 9% kutseõppijatest ja kui mitte arvestada kutsekeskharidust (kus õpib 2 õppijat töökohapõhises õppevormis) on töökohapõhise õppe osakaal isegi 15%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populaarsemad õppekavarühmad on:

 1. Sotsiaaltöö ja nõustamine
 2. Lastehoid ja teenused noortele
 3. Ehitus ja tsiviilrajatised
 4. Koduteenindus
 5. Elektrienergia ja energeetika
 6. Transporditeenused
 7. Mehaanika ja metallitöö
 8. Hulgi- ja jaekaubandus
 9. Majutamine ja toitlustamine
 10. Toiduainete töötlemine
 11. Elektroonika ja automaatika

Endiselt on populaarseim töökohapõhises õppevormis hooldustöötaja õppekava ning viimasel poolaastal on tõusnud puhastusteenindaja õpe. Töökohapõhine õpe on populaarseim erialadel, millel töötamine eeldab kutsetunnistuse olemasolu nt hooldustöötaja, lapsehoidja, jaotusvõrgu elektrik. Sageli nähakse töökohapõhises õppes ka olemasolevate töötajate koolitamise võimalust.  Töökohapõhises õppes õppijate keskmine vanus on 41 aastat ning noorte (kuni 24 a) osakaal on 10%. Kutseõppes üldiselt on vastavad näitajad 27 aastat ja 58%.

91% õppijatest õpib eestikeelsetel õppekavadel. Pea pooltel (45%) õppijatel on keskharidus ning sellel järgnevad põhihariduse  (15%) ja kutsekeskharidusega (8%) õppijad. Rahvastikuregistri alusel elavad pea veerand töökohapõhises õppes õppijatest Harjumaal ja veidi enam kui kolmandik elavad kas Tartumaal (12%),  Ida-Virumaal (14%) või Lääne-Virumaal (9%).

Autor: Karin Ruul, Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse büroo peaekspert

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×