Tööandjate Keskliit

Eesti Energiale on oluline õppimiskultuur

Eesti Energias on meie jaoks oluline inimeste tahe õppida, olla homme parem kui täna. Oleme seadnud endale eesmärgiks leida, hoida ja arendada vajalike hoiakute, oskuste ja teadmistega tipptegijaid ning kui vähegi võimalused olemas pakume praktikajärgselt heade tulemustega silma jäänud tegijatele kohe tööd.

Võimalusi eneseteostuseks leidub rahvusvahelises kontsernis laialdaselt. See on tugevus, mis hoiab ja meelitab parimaid meiega.

Meie juurde on alati leidnud ja leiab tee üha enam reaalaladel tegevaid noori – IT-tudengitest insenerideni. Praktika pakkumine võimaldab tööturule tulevate noortega otse lähemalt tuttavaks saada, saada aru nende ootustest tööandjale ja annab ka nooretele hea võimaluse Eesti Energiaga lähemalt tutvuda.

Käesolev 2020. aasta on olenemata ettevõtluse tegevusvaldkonnast olnud mõjutatud koroonaviiruse piirangutest ja ettevaatusabinõudest. Nagu suur osa igapäevasest tööst, nii kolis kevadise eriolukorra ajal ka meie tulevaste energiakangelaste järelkasvuprogramm virtuaalsesse keskkonda. Praktikantide värbamisprotsess, sisseelamine, juhendamine ja arengutegevused kandusid MS Teamsi ja teistesse veebirakendustesse.

See andis väärt kogemuse ning julgusega saab nüüdseks väita, et veebipõhine värbamine on toimiv ja kohati isegi tõhusam tööriist. See võimaldas kokku hoida aega, tõi säästu logistikas ning mis peamine: ei mõjutanud värbamiskvaliteeti. Tagasisides oleme saanud praktikantidelt muuhulgas kiita ka paindliku töökorralduse eest. Kaugtöö – ka praktika korraldamisel – annab vabadust ja loob kohati suuremat usaldust juhendaja ja praktikandi vahel, samas vabastab palju ressursse.

Korraldasime juulis Eesti Energia praktikantidele suveprogrammi, sisustasime programmi Instagrami ja blogikajastuste, viktoriini, The Pitchi ning karjäärialase koolitustega. Praktikantidelt pälvisime kiidusõnu just uue saadud interaktiivse kogemuse eest. The Pitchi algatuses osales 20 praktikanti, kes moodustades rahvusvahelisi veebimeeskondi e-keskkonnas. Äriideede pitchimise tulemusena said noored tegijad proovida end ajurünnakus, äriplaani koostamises, mentorluses ning äriideede kaitsmises, arendades ärilist mõtlemist ja esinemisoskusi.

Käivitades ettevõttes järelkasvu programme või tegevusi tasub alati põhjalikult selgeks teha nende eesmärki ja sõnastada soovitud väljundit, mis oleks seotud ka äriliste strateegiliste eesmärkidega ja toetaks äriarenguplaane.

Eesti Energias oleme teadvustanud, et tänases kiiresti muutuvas ja üha enam digitaliseeruvas maailmas on meie peamine eesmärk leida parim võimalik viis oskusteavet noorema põlvkonnaga jagamiseks, et tulevased tegijad saaksid meist targemateks ja võimekamateks maailma puhtamaks muutmises.

Autor: Tiina Drui, Töötajakogemuse direktor

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×