Tööandjate Keskliit
Arto Aas
tegevjuht
+372 699 9301
Loe tutvustust
Arto Aas juhib Eesti Tööandjate Keskliidu meeskonda alates 2019. aasta maist. Ta esindab keskliidu liikmete huve erinevates organisatsioonides ja teeb selgitustööd seadusloome ning ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Arto Aas on ettevõtjate esindaja Haigekassa nõukogus ja Eesti Töötukassa nõukogus (2022. aastal nõukogu esimees). Samuti osaleb ta OSKA koordinatsioonikogus ning kuulub BusinessEurope ja Business@OECD tegevjuhtide võrgustikku. Varasemalt on Arto Aas kuulnud kolme Riigikogu koosseisu ja töötanud riigihalduse ministrina. Tal on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning Executive Coachingu diplom. Vabal ajal meeldib talle proovida erinevaid spordialasid, nautida kinokunsti ja veeta aega perega.
Arto Aas
tegevjuht
+372 699 9301
TUTVUSTUS
Arto Aas juhib Eesti Tööandjate Keskliidu meeskonda alates 2019. aasta maist. Ta esindab keskliidu liikmete huve erinevates organisatsioonides ja teeb selgitustööd seadusloome ning ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Arto Aas on ettevõtjate esindaja Haigekassa nõukogus ja Eesti Töötukassa nõukogus (2022. aastal nõukogu esimees). Samuti osaleb ta OSKA koordinatsioonikogus ning kuulub BusinessEurope ja Business@OECD tegevjuhtide võrgustikku. Varasemalt on Arto Aas kuulnud kolme Riigikogu koosseisu ja töötanud riigihalduse ministrina. Tal on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning Executive Coachingu diplom. Vabal ajal meeldib talle proovida erinevaid spordialasid, nautida kinokunsti ja veeta aega perega.
Rivo Sarapik
kommunikatsioonijuht
+372 51 48 417
Loe tutvustust
Rivo aitab kaasa Tööandjate Keskliidu tegemiste ja selle liikmetele oluliste teemade avalikkusele selgitamisele. Varasemalt on ta töötanud enam kui 20 aastat ajakirjanduses, sellest lõviosa Eesti juhtivas majanduslehes Äripäev, kus lisaks ajakirjanikutööle juhtis ka erinevate toimetuste tööd ning aitas käivitada Äripäeva raadiot. Vabal ajal panustab vabatahtlikuna erinevatesse projektidesse, tegeleb kestvusspordiga, loeb palju ja uurib teekultuuri ning korraldab teetseremooniaid.
Rivo Sarapik
kommunikatsioonijuht
+372 51 48 417
TUTVUSTUS
Rivo aitab kaasa Tööandjate Keskliidu tegemiste ja selle liikmetele oluliste teemade avalikkusele selgitamisele. Varasemalt on ta töötanud enam kui 20 aastat ajakirjanduses, sellest lõviosa Eesti juhtivas majanduslehes Äripäev, kus lisaks ajakirjanikutööle juhtis ka erinevate toimetuste tööd ning aitas käivitada Äripäeva raadiot. Vabal ajal panustab vabatahtlikuna erinevatesse projektidesse, tegeleb kestvusspordiga, loeb palju ja uurib teekultuuri ning korraldab teetseremooniaid.
Johanna Odes
kommunikatsioonispetsialist
+372 5802 4368
Loe tutvustust
Johanna tegeleb Tööandjate Keskliidu kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonna teemadega. Seda nii liikmete hulgas kui suhetes laiema avalikkusega. Varasemalt on ta töötanud projektijuhina Instar EBC tööandja brändingu agentuuris, kus juhtis mitmeid projekte nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil. Samuti on Johanna juhtinud tööandja brändingu valdkonda Politsei- ja Piirivalveametis. Johannal on bakalaureusekraad suhtekorralduse erialal Tallinna Ülikoolist. Vabal ajal armastab ta teatris käia, lugeda, sportida, matkata ning lähedastega aega veeta.
Johanna Odes
kommunikatsioonispetsialist
+372 5802 4368
TUTVUSTUS
Johanna tegeleb Tööandjate Keskliidu kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonna teemadega. Seda nii liikmete hulgas kui suhetes laiema avalikkusega. Varasemalt on ta töötanud projektijuhina Instar EBC tööandja brändingu agentuuris, kus juhtis mitmeid projekte nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil. Samuti on Johanna juhtinud tööandja brändingu valdkonda Politsei- ja Piirivalveametis. Johannal on bakalaureusekraad suhtekorralduse erialal Tallinna Ülikoolist. Vabal ajal armastab ta teatris käia, lugeda, sportida, matkata ning lähedastega aega veeta.
Piia Zimmermann
õigusnõunik
+372 699 9306
Loe tutvustust
Piia tegeleb Tööandjate Keskliidu ja selle juhtorganite juriidilise nõustamisega ja osaleb keskliidu liikmeid puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamises. Piia koordineerib Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu ja tervise töörühmade tööd. Ta on Tööandjate Keskliidu esindajana Eesti Standardikeskuse juhatuse liige, Euroopa Liidu Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitee liige, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuris ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitees asendusliige. Varasemalt on Piia töötanud Justiitsministeeriumis rahvusvahelise õiguse osakonnas ning pikka aega infrastruktuuri majandamise ja transpordiga tegelevas suurettevõttes peajuristina. Piia on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Vabal ajal meeldib talle igasugune liikumine (joogast poksini), uurida meditsiinikirjandust ning vaadata motosporti.
Piia Zimmermann
õigusnõunik
+372 699 9306
TUTVUSTUS
Piia tegeleb Tööandjate Keskliidu ja selle juhtorganite juriidilise nõustamisega ja osaleb keskliidu liikmeid puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamises. Piia koordineerib Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu ja tervise töörühmade tööd. Ta on Tööandjate Keskliidu esindajana Eesti Standardikeskuse juhatuse liige, Euroopa Liidu Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitee liige, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuris ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitees asendusliige. Varasemalt on Piia töötanud Justiitsministeeriumis rahvusvahelise õiguse osakonnas ning pikka aega infrastruktuuri majandamise ja transpordiga tegelevas suurettevõttes peajuristina. Piia on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Vabal ajal meeldib talle igasugune liikumine (joogast poksini), uurida meditsiinikirjandust ning vaadata motosporti.
Anneli Entson
haridusnõunik
+372 699 9303
+372 516 9802
Loe tutvustust
Anneli töö Tööandjate Keskliidus on koordineerida haridusalast tööd ja juhtida erinevaid projekte. Ta on keskliidu esindaja OSKA nõunike kogus, CEDEFOP-i halduskogus ja laiendatud juhatuses ning asendusliikmena Euroopa Sotsiaalfondi Komitees. Anneli on kutse- ja kõrghariduse hindamisnõukogude liige. Pikaajaline töökogemus seob Annelit Riigikoguga, kus ta töötas riigikogu esimehe nõunikuna. Anneli on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli üldtehniliste distsipliinide, tööõpetuse ja keemia õpetaja erialal. Vabal ajal on valdavaks ajaviiteks perele kuuluva vana koolihoone renoveerimine.
Anneli Entson
haridusnõunik
+372 699 9303
+372 516 9802
TUTVUSTUS
Anneli töö Tööandjate Keskliidus on koordineerida haridusalast tööd ja juhtida erinevaid projekte. Ta on keskliidu esindaja OSKA nõunike kogus, CEDEFOP-i halduskogus ja laiendatud juhatuses ning asendusliikmena Euroopa Sotsiaalfondi Komitees. Anneli on kutse- ja kõrghariduse hindamisnõukogude liige. Pikaajaline töökogemus seob Annelit Riigikoguga, kus ta töötas riigikogu esimehe nõunikuna. Anneli on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli üldtehniliste distsipliinide, tööõpetuse ja keemia õpetaja erialal. Vabal ajal on valdavaks ajaviiteks perele kuuluva vana koolihoone renoveerimine.
Raul Aron
analüütik-nõunik
+372 564 75111
Loe tutvustust
Raul panustab andmeanalüüsiga seisukohavõttudesse ja sõnumitesse ning kureerib majandusarengu ja maksude, keskkonna ja energeetika ning innovatsiooni töörühmade tegevust. Enne tööandjatega liitumist töötas Raul Maksu- ja Tolliametis analüütikuna. Raulil on sotsiaalteaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Vabal ajal kõige parema meelega toimetab pere seltsis, teeb tervisesporti ja käib kalal.
Raul Aron
analüütik-nõunik
+372 564 75111
TUTVUSTUS
Raul panustab andmeanalüüsiga seisukohavõttudesse ja sõnumitesse ning kureerib majandusarengu ja maksude, keskkonna ja energeetika ning innovatsiooni töörühmade tegevust. Enne tööandjatega liitumist töötas Raul Maksu- ja Tolliametis analüütikuna. Raulil on sotsiaalteaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Vabal ajal kõige parema meelega toimetab pere seltsis, teeb tervisesporti ja käib kalal.
Kristi Sõber
välissuhete nõunik
+372 5858 3099
Loe tutvustust
Kristi vastutab Tööandjate Keskliidus välissuhete eest. Tema ülesanne on vahendada olulist informatsiooni Euroopast ja mujalt maailmas. Seda nii BusinessEurope’i, Business at OECD ja rahvusvahelise tööandjate organisatsiooni IOE kui muu Euroopa seadusandluse kohta. Ta on Europa Liidu teemadega olnud seotud juba 15 aastat, töötades Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ja viimased viis aastat Brüsselis tehes koostööd erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja saatkondadega. Vabal ajal meeldib talle palju reisida, veeta aega oma perega ja teha sporti.
Kristi Sõber
välissuhete nõunik
+372 5858 3099
TUTVUSTUS
Kristi vastutab Tööandjate Keskliidus välissuhete eest. Tema ülesanne on vahendada olulist informatsiooni Euroopast ja mujalt maailmas. Seda nii BusinessEurope’i, Business at OECD ja rahvusvahelise tööandjate organisatsiooni IOE kui muu Euroopa seadusandluse kohta. Ta on Europa Liidu teemadega olnud seotud juba 15 aastat, töötades Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ja viimased viis aastat Brüsselis tehes koostööd erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja saatkondadega. Vabal ajal meeldib talle palju reisida, veeta aega oma perega ja teha sporti.
Kristel Oitmaa
arendusnõunik
+372 522 8877
Loe tutvustust
Kristel vastutab Tööandjate Keskliidus teaduse, arenduse ja innovatsiooni (TAI) valdkondade eest. Tema ülesanneteks on sisendi andmine strateegiate koostamiseks, liikmete TAI vajaduste väljaselgitamine, rahvusvaheliste ja siseriiklike TAI koostöövõimaluste kaardistamine ning vahendamine, koolituste ja seminaride korraldamine, ettevõtjate teadlikkuse tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest ning ettevõtete nõustamine. Kristel on pikaajalise avalikus ja erasektoris töötamise kogemusega, juhtides nii rahvusvahelist konsultatsioonifirmat kui EAS-i Välisinvesteeringute keskust. Vabal ajal meeldib talle lugeda välismajanduse, äridiplomaatia ja antropoloogiaga seotud kirjandust, reisida ja proovida erinevaid spordialasid.
Kristel Oitmaa
arendusnõunik
+372 522 8877
TUTVUSTUS
Kristel vastutab Tööandjate Keskliidus teaduse, arenduse ja innovatsiooni (TAI) valdkondade eest. Tema ülesanneteks on sisendi andmine strateegiate koostamiseks, liikmete TAI vajaduste väljaselgitamine, rahvusvaheliste ja siseriiklike TAI koostöövõimaluste kaardistamine ning vahendamine, koolituste ja seminaride korraldamine, ettevõtjate teadlikkuse tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest ning ettevõtete nõustamine. Kristel on pikaajalise avalikus ja erasektoris töötamise kogemusega, juhtides nii rahvusvahelist konsultatsioonifirmat kui EAS-i Välisinvesteeringute keskust. Vabal ajal meeldib talle lugeda välismajanduse, äridiplomaatia ja antropoloogiaga seotud kirjandust, reisida ja proovida erinevaid spordialasid.
Ilona Pallon
büroojuht
+372 526 5489
+372 699 9301
Loe tutvustust
Ilona hoolitseb keskliidu meeskonna, imearmsa ajalooga maja ning igapäevaste asjaajamiste eest. Ta korraldab ja vastutab erinevate ürituste eduka läbiviimise eest nii majas kui väljaspool kontorit. Varasemalt on Ilona olnud seotud hotellinduse ja turismindusega - alustades karjääri administraatorina ning lõpetades vastuvõtuosakonna juhtimisega. Heaolu ja mõnusa keskkonna loob Ilona tänagi keskliidu kontoris ja selle külaliste heaks. Vabal ajal naudib Ilona erinevaid väljasõite perega nii Eestis kui välismaal. Ilona hindab kõrgelt häid raamatuid ja erinevate riikide kööke.
Ilona Pallon
büroojuht
+372 526 5489
+372 699 9301
TUTVUSTUS
Ilona hoolitseb keskliidu meeskonna, imearmsa ajalooga maja ning igapäevaste asjaajamiste eest. Ta korraldab ja vastutab erinevate ürituste eduka läbiviimise eest nii majas kui väljaspool kontorit. Varasemalt on Ilona olnud seotud hotellinduse ja turismindusega - alustades karjääri administraatorina ning lõpetades vastuvõtuosakonna juhtimisega. Heaolu ja mõnusa keskkonna loob Ilona tänagi keskliidu kontoris ja selle külaliste heaks. Vabal ajal naudib Ilona erinevaid väljasõite perega nii Eestis kui välismaal. Ilona hindab kõrgelt häid raamatuid ja erinevate riikide kööke.
Arnika Lumiste
pearaamatupidaja
+372 5664 1822
Loe tutvustust
Arnika vastutab keskliidu finantsjuhi ja pearaamatupidajana finantsarvestuse, aruandluse, eelarvestuse pidamise ja maksude arvestamise ees. Talle tõeliselt meeldivad numbrid ja nende süsteemidesse asetamine. Arnikal on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistrikraad. Lisaks tööle keskliidus on Arnika vandeaudiitor ja vastutab veel nii mõnegi ettevõtte finantsarvestuse eest. Töövälisel ajal meeldib talle teha tervisesporti - teda võib leida terviserajal jooksmas, suusatamas, rattaga sõitmas või kõndimas.
Arnika Lumiste
pearaamatupidaja
+372 5664 1822
TUTVUSTUS
Arnika vastutab keskliidu finantsjuhi ja pearaamatupidajana finantsarvestuse, aruandluse, eelarvestuse pidamise ja maksude arvestamise ees. Talle tõeliselt meeldivad numbrid ja nende süsteemidesse asetamine. Arnikal on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistrikraad. Lisaks tööle keskliidus on Arnika vandeaudiitor ja vastutab veel nii mõnegi ettevõtte finantsarvestuse eest. Töövälisel ajal meeldib talle teha tervisesporti - teda võib leida terviserajal jooksmas, suusatamas, rattaga sõitmas või kõndimas.
Külli Viltok
raamatupidaja
+372 514 8075
Loe tutvustust
Külli tegeleb Eesti Tööandjate Keskliidu raamatupidamisega, et kõik liidu toimingud oleksid vastavalt Eesti seadustele ja erinevate projektide nõuetele raamatupidamises õigesti kajastatud. Samas on Külli aktiivselt tegutsev ka ettevõtjana, pakkudes raamatupidamisteenust ja – konsultatsiooni väga erinevatele Eesti ettevõtetele ja korteriühistutele. Külli on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise- ja rahanduse erialal ning aastaid töötanud selles valdkonnas nii eraettevõtetes kui ka kohalikus omavalitsuses. Vabal ajal tegutseb palju oma kodukoha turvalisemaks ning puhtamaks muutmise nimel ning peab oluliseks, et iga inimene oskaks, mitte ainult sõnadega, vaid ise oma kätega midagi reaalset valmis teha.
Külli Viltok
raamatupidaja
+372 514 8075
TUTVUSTUS
Külli tegeleb Eesti Tööandjate Keskliidu raamatupidamisega, et kõik liidu toimingud oleksid vastavalt Eesti seadustele ja erinevate projektide nõuetele raamatupidamises õigesti kajastatud. Samas on Külli aktiivselt tegutsev ka ettevõtjana, pakkudes raamatupidamisteenust ja – konsultatsiooni väga erinevatele Eesti ettevõtetele ja korteriühistutele. Külli on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise- ja rahanduse erialal ning aastaid töötanud selles valdkonnas nii eraettevõtetes kui ka kohalikus omavalitsuses. Vabal ajal tegutseb palju oma kodukoha turvalisemaks ning puhtamaks muutmise nimel ning peab oluliseks, et iga inimene oskaks, mitte ainult sõnadega, vaid ise oma kätega midagi reaalset valmis teha.
Lii Välkmann
kliendihaldur
+372 5562 1941
Loe tutvustust
Lii tegeleb liikmete haldamise ja uute liikmete värbamisega. Temalt saab nõu küsida keskliidu liikmeks astumise kohta ja saab teada, kuidas aktiivselt kaasa lüüa organisatsiooni tegemistes. Varasemalt on Lii tegelenud konverentside ja panganduse valdkondades nii era- kui äriklientidega. Ta on õppinud Estonian Business Schoolis ettevõtluse- ja ärijuhtimise erialal. Vabal ajal meeldib uurida ajalugu, igal võimalusel looduses viibida ja avastada põnevat maailma.
Lii Välkmann
kliendihaldur
+372 5562 1941
TUTVUSTUS
Lii tegeleb liikmete haldamise ja uute liikmete värbamisega. Temalt saab nõu küsida keskliidu liikmeks astumise kohta ja saab teada, kuidas aktiivselt kaasa lüüa organisatsiooni tegemistes. Varasemalt on Lii tegelenud konverentside ja panganduse valdkondades nii era- kui äriklientidega. Ta on õppinud Estonian Business Schoolis ettevõtluse- ja ärijuhtimise erialal. Vabal ajal meeldib uurida ajalugu, igal võimalusel looduses viibida ja avastada põnevat maailma.
Silja Valk
administraator
+372 699 9309
Loe tutvustust
Silja on juba 19 aastat võtnud keskliidu majas vastu külalisi hea tuju ja naerul näoga, et inimesed ikka ja jälle tahaksid meie majja tagasi tulla. Tema on vastutav maja sisemise ja välise heakorra eest. Enne keskliiduga liitumist töötas Silja 26 aastat kaubanduse ja toitlustuse valdkonnas. Vabal ajal paneb SIlja näpud meelsasti mulda ja käib jalutamas metsas ja mere ääres. Kõige suuremad sõbrad on tal neljajalgsed – eriti meeldivad talle koerad.
Silja Valk
administraator
+372 699 9309
TUTVUSTUS
Silja on juba 19 aastat võtnud keskliidu majas vastu külalisi hea tuju ja naerul näoga, et inimesed ikka ja jälle tahaksid meie majja tagasi tulla. Tema on vastutav maja sisemise ja välise heakorra eest. Enne keskliiduga liitumist töötas Silja 26 aastat kaubanduse ja toitlustuse valdkonnas. Vabal ajal paneb SIlja näpud meelsasti mulda ja käib jalutamas metsas ja mere ääres. Kõige suuremad sõbrad on tal neljajalgsed – eriti meeldivad talle koerad.
Külliki Lavonen
administraator
+372 699 9309
Loe tutvustust
Külliki on maja hea perenaine, kes tervitab kõiki saabujaid ja hoolitseb, et nende viibimine majas oleks igati meeldejääv ja mugav. Külliki poole võib julgelt pöörduda, kui on vaja infot küsida majas toimuva kohta, kui külalistele on vaja süüa ja juua pakkuda või kui keegi soovib tutvuda maja renditavate pindadega. Varasemalt on Külliki juhtinud 17 aastat oma ettevõtet. Ta on lõpetud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna. Vabal ajal tegeleb ta oma lemmikloomadega, huvitub vanavarast ja aitab uuele elule oma maakodu.
Külliki Lavonen
administraator
+372 699 9309
TUTVUSTUS
Külliki on maja hea perenaine, kes tervitab kõiki saabujaid ja hoolitseb, et nende viibimine majas oleks igati meeldejääv ja mugav. Külliki poole võib julgelt pöörduda, kui on vaja infot küsida majas toimuva kohta, kui külalistele on vaja süüa ja juua pakkuda või kui keegi soovib tutvuda maja renditavate pindadega. Varasemalt on Külliki juhtinud 17 aastat oma ettevõtet. Ta on lõpetud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna. Vabal ajal tegeleb ta oma lemmikloomadega, huvitub vanavarast ja aitab uuele elule oma maakodu.
Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×