Tööandjate Keskliit

Eesti Tööandjate Keskliidus tegutseb kuus valdkondlikku töörühma, mida juhivad keskliidu liikmete hulgast valitud esimehed:

Innovatsiooni käivituskoda, Ivo Suursoo (Columbus Eesti AS)
Majanduskeskkond ja maksud, Ain Hanschmidt (AS Infortar)
Tervis, Kadri Mägi-Lehtsi (Roche Eesti AS )
Tööturg, Kai Realo (Eesti Kaupmeeste Liit)
Haridus, Hando Sutter (Eesti Energia AS)
Keskkond ja vastutustundlik ettevõtlus, Taavi Veskimägi (Eesti Kaitsetööstuse Liit)

Töörühmades saavad osaleda kõik liikmed, kui määravad sinna oma esindaja. Töörühmade koordinaatorite kontaktid leiab iga töörühma juurest.

Soovid Eesti konkurentsivõime edendamisse aktiivselt panustada? Oled teretulnud Eesti Tööandjate Keskliidu valdkondlikesse töörühmadesse:

Majanduskeskkond ja maksud

Eestis ei ole palju loodusvarasid, kuid siin on olemas märkimisväärne inim- ja andmevara. Kõik varad tuleks võtta võimalikult säästlikult Eesti-siseselt riigi arengu huvides kasutusele, mitte müüa neid odavalt toormaterjalina välismaale.
Loe lähemalt

Tööturg

Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Loe lähemalt

Haridus

Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
Loe lähemalt

Innovatsiooni käivituskoda

Eesti ettevõtete tootlikkus on viimastel aastatel kasvanud oluliselt aeglasemini kui palk jm sisendhinnad. Konkurentsivõime säilitamiseks või kasvatamiseks on vaja stuktuurset muutust majanduses ja ühiskonnas tervikuna.
Loe lähemalt

Keskkond ja vastutustundlik ettevõtlus

Kõik varad tuleks võtta võimalikult säästlikult Eesti-siseselt riigi arengu huvides kasutusele, mitte müüa neid odavalt toormaterjalina välismaale.
Loe lähemalt

Tervis

Et inimesed saavutaksid tööl paremaid tulemusi, oleksid vähem haiged ja püsiksid kauem tööl, tuleb nende tervise eest hoolt kanda. Lisandunud väärtuse, maksutulu ja sissetulekute vähenemise läbi kaotab igast haiguspäevast nii töötaja, tööandja kui ka riik.
Loe lähemalt

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×