Tööandjate Keskliit

Raul Aron RAUL ARON
analüütik-nõunik
+372 699 9305
+372 56475111
raul.aron@employers.ee

 

Eesti ettevõtete tootlikkus on viimastel aastatel kasvanud oluliselt aeglasemini kui palk jm sisendhinnad. Konkurentsivõime säilitamiseks või kasvatamiseks on vaja stuktuurset muutust majanduses ja ühiskonnas tervikuna. Innovatsioon on pikaajalises perspektiivis parim konkurentsivõime tagamise või tõstmise vahend ka nendele riikidele ja ettevõtetele, kes on hetkel igati konkurentsivõimelised. Eesti Tööandjate Keskliit on käivitanud innovatsioonitöörühma, mida kutsume innovatsiooni käivituskojaks. Käivituskoja tegevused peavad käivitama innovatsiooniimpulsi, et Eesti ettevõtete kasumlikkus ja konkurentsivõime taas tõusma panna. Oleme juba panustanud loodavasse teadus-arendus ja innovatsiooni ning ettevõtluse ühendstrateegiasse (TAIES), riigi poolt kavandatava Innovatsiooniagentuuri ja rakendusuuringute programmi loomisse, koostöös Statistikaametiga lihtsustanud teadus- ja arendustegevuse küsimustikku ettevõtjatele, pidanud arvukalt kohtumisi innovatsiooni valdkonna asjatundjatega jpm.

Prioriteedid, millega Tööandjail on plaanis tegeleda:

Erasektori kätes 

  • Erasektor innovatsiooni eestvedajaks
  • Ühine lisaraha kaasamine EL R&D fondidest

Jagatud pingutus era- ja avaliku sektori vahel

  • TAI inimressursi kasvatamine

Ootused riigile

  • Selge arusaam ja sammud majanduse kolme pöörde (toote- ja teenuse ning protsessi innovatsioonipööre, digipööre, rohepööre) jaoks vajalikust riigi toest
  • Innovatsiooni teenuskeskus / agentuur
  • TAI mõõtmine korda
  • Rakendusuuringute töökorraldus ja fookus paika
  • Riigi investeeringute fookuse oluline suunamine TAI-le

Soovin kaasa rääkida innovatsioonipoliitika arendamises