Tööandjate Keskliit

(VM) Välisminister Urmas Paet rõhutas välisministeeriumi ja ettevõtlusorganisatsioonide vahelise koostöö olulisust

Välisminister Urmas Paet kohtus täna Kaubandus-Tööstuskoja (KTK), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Tööandjate Keskliidu esindajatega, et arutada võimalusi, kuidas välisministeeriumi ning ettevõtlusorganisatsioonide koostööd tihendada Eesti ettevõtjate huvide kaitsmisel välismaal.

Eesti välisesinduste üks oluline roll on välisminister Paeti sõnul Eesti ettevõtjate tegevuse toetamine ja nende huvide kaitsmine välisriikides. „Uute esinduste avamisel lähtume muu hulgas Eesti majandushuvidest. Selle aasta veebruaris avasime saatkonna Indias ning aprillist alustas tööd meie esindus Brasiilias,“ sõnas Paet. „Eesti välisesinduste võrgustiku arengul on oluline osa ka ettevõtjate vajadustel,“ lisas ta.

„Ka Eesti aukonsulite võrgustikku tuleks rohkem kaasata koostöösse ettevõtlusorganisatsioonidega,“ märkis välisminister.

Paet ütles, et välisministeeriumi ja ettevõtlusorganisatsioonide vaheline koostöö on olnud hea ja üksteise tegevusi toetav. „Hea koostöö ja infovahetus EASi, KTK ja Tööandjate Keskliiduga on oluline paljude meie ettevõtmiste seisukohast,“ lisas välisminister Paet.

Paet tõstis esile koostööd Kaubandus-Tööstuskojaga ärivisiitide korraldamisel ning ka Eestisse saabuvate äridelegatsioonide vastuvõtmisel. Samuti on koostöös KTKga kujunenud traditsiooniks erinevaid sihtturge tutvustavate seminaride korraldamine. Eduka koostöö seisukohast on Paeti sõnul kasulikud ka välisriikidesse tööle asuvate suursaadikute ja majandusküsimustega tegelevate diplomaatide lähetuste eel toimuvad kohtumised Kaubandus-Tööstuskoja ning Tööandjate Keskliidu liikmetega.

EAS on välisministeeriumile oluline koostööpartner. „Riikides, kus on lisaks saatkonnale olemas ka EASi välisesindaja, läheb majandusalane tegevus märgatavalt jõudsamalt,“ sõnas välisminister. Paet märkis veel, et lisaks sisulisele koostööle jagavad Eesti diplomaadid EASi esindajaga ka tööruume.

Allikas: Väliministeerium