Tööandjate Keskliit

(PM) Eesti Post väärtustab erivajadustega töötajaid – puude taga on kirjakandja

Eesti Postil on üks nendest Eesti ettevõtetest, kes on saanud “Töötame koos” tunnusmärgi, mis antakse erivajadustega inimesi väärtustavatele ettevõtetele. Märk sümboliseerib tolerantsust, hoolivust ja toetust inimeste tööle värbamisel ja hoidmisele, kes veel paarkümmend aastat tagasi olid ühiskonnas tõrjutud.

Eesti Post sai idee „Töötame koos“ tunnusmärki taotleda MTÜ-lt Abikäsi, kes koos Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga on ka tunnustuse väljaandjaks.

„Tunnustame neid sotsiaalselt vastutustundlikke ettevõtteid, kes annavad omapoolselt erivajadustega inimestele võimaluse töötamiseks. Lisaks ettevõtte väärtushinnangu kuvandile näitab märgi kasutamine erivajadustega inimestele, et nad on teretulnud. Rõõm on tõdeda, et tekib üha enam sotsiaalseid väärtusi hindavaid ettevõtteid, kes on valmis pakkuma erivajadustega inimestele töövõimalusi,“ ütles MTÜ Abikäsi tegevjuht Marko Simberg.

Kui sageli arvatakse, et erivajadusega inimestele enamik töid ei sobi, siis Eesti Post on heaks näiteks, kus puudega inimene võib töötada väga erineval ametikohal, sest ettevõte hindab ennekõike inimeste teadmisi, oskusi ja võimeid. „Nii võime leida füüsilise puudega inimesi kirjakandjate, telefoniteenindajate ja postitöötlejate hulgast. Tulevikus näeme füüsilise erivajadusega inimesi töötamas ka meie kõnekeskuses ja IT osakonnas. Lihtsama maailmapildiga inimestele sobivad hästi rutiinsemad tööd nagu näiteks kirjade sorteerimine või andmete sisestamine andmebaasi,“ kommenteeris personaliosakonna juht Kadi Tamkõrv.

Tamkõrva sõnul on erivajadustega töötajad väga aktiivsed ettevõtte ühisüritustest osavõtmisel. Juba aastaid on üks entusiastlik füüsilise puudega kirjakandja esindanud Eesti Posti erinevatel spordivõistlustel ning toonud ettevõttele mitmeid auhindu.

Eesti Posti kogemus näitab, et erivajaduste või osalise töövõimetusega inimeste puhul on tegemist väga rõõmsameelsete ja motiveeritud töötajatega, kelle pühendumises ja hakkamasaamises võib kindel olla. Ettevõte teeb omalt poolt kõik, et kaasata inimesi ja pakkuda neile sobivat tööd.

Eesti Postis töötab 2500 inimest, neist 120 on erivajadustega töötajad, mis tähendab ettevõtte jaoks olla veelgi hoolivam ja toetavam oma töötajate suhtes.

MTÜ Abikäsi tegeleb erivajadustega inimeste vahendamisega avatud tööturule.

Allikas: Eesti Post