Tööandjate Keskliit

(EPL) Justiitsminister Hanno Pevkur: uue seadusega saadame vanglasse vähem inimesi

Justiitsministeeriumis on valminud mahukas karistusseadustiku muudatuste eelnõu, mille ettepanekute kohaselt roogitakse seni kehtivast seadusest välja tobedused ja vaadatakse üle karistused. Samuti võetakse ette karistusregister.

Justiitsminister Hanno Pevkur, kas karistusseadustiku muudatused on nüüd valmis?

See eelnõu on loetaval kujul olemas. Kohtusime veel reedel kaubandus- ja tööstuskoja ning tööandjate keskliiduga, kes on meile eraldi pöördumise teinud majanduskuritegude ploki kohta. Nimelt teeme ettepaneku tuua majanduskuritegude puhul eraldi sisse erasektori korruptsiooni, mida praegu otseselt karistusseadustikus pole. 

Ka täna saab majandustegevuses antud või võetud altkäemaksu eest teatud tingimustel isikut vastutusele võtta, kuid seda ei ole õige lugeda klassikaliseks ametialaseks kuriteoks. Loome sellistele kuritegudele eraldi paragrahvid. Peale selle kaotame pistise mõiste üldse ära. Pole ju vahet, kas raha või hüve liigub seadusliku või ebaseadusliku teo eest. Praegu on see aga just nii sätestatud.

Edasi saab lugeda siit>>

Allikas: Päevaleht