Tööandjate Keskliit

Equal projekti rahvusvaheline kohtumine

EUflagweb.jpg   EQUALlogoweb.jpg

7.-8. aprillil 2005 toimusid Itaalias, Roomas Equal programmist rahastatava Tööandjate Keskliidu ja partnerite projekti “Paindlikud õppe- ja töövormid – parimad võimalused töö- ja pereelu ühildamiseks” läbirääkimised rahvusvahelise koostööleppe sõlmimiseks.

Läbirääkimistel osalesid arengupartnerluste juhtorganisatsioonide esindajad: Itaalia koolituse ja tööhõive arendamise assotsiatsioon Ass.For.SEO, Poola koolituse, tööhõive ja energiaturuga tegelev erafirma Procesy Inwestycyjne ning Hollandi erafirma Deplannenmakers. Eesti poolt osalesid kohtumisel Kadri Seeder Tööandjate Keskliidust ja Marion Pajumets Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest.

Arutati tööturul toimuvad muutusi ja erinevaid olukordi partnerorganisatsioonide riikides. Poolas on tööturul toimuv sarnane Eestile – töötuks jäävad suurema tõenäosusega vanemad madalama kvalifikatsiooniga inimesed, samuti on raskusi tööleidmisega noortel koolilõpetajatel. Itaalias on tekkinud aga uus nähtus – töö kaotavad üle 40 aastased kõrge kvalifikatsiooniga tippjuhid, kuna ettevõtted tõmbavad kulusid kokku, otsivad võimalusi teenuste sisseostuks või palkavad noored väiksemate nõudmistega inimesed.

Üldiselt leiti, et tööturgudel toimuvad muutused paindlikkuse suunas ja sellele vastu seista ei ole mõtet. Küll aga tuleb leida sobilikud riiklikud poliitikad ja strateegiad nende muutustega toime tulemiseks, seda eriti just sotsiaalkindlustuse ja turvalisuse osas. Samuti peab seadusandlus ajaga kaasas käima.

Kohtumisel lepiti kokku rahvusvahelise koostöö tegevused ja eelarve. Partnerriikides läbiviidavate uuringute lähteülesandeid arutatakse kokkusaamisel Tallinnas selle aasta septembris. Järgmine suurem kokkusaamine leiab aset 2006. aasta märtsis Varssavis, kus toimub rahvusvaheline konverents paindlike töövormide rakendamise parimatest praktikatest. 2006. aasta mais toimub Tallinnas seminar poliitikate teemal, kus räägitakse uutele töövormidele vastavatest poliitikatest ja seadusandlusest. Samuti toimuvad kokkusaamised Itaalias ja Hollandis. Koostöö lõpuseminar leiab aset Brüsselis.

VÄLISPARTNERID

Poola projekt PL 66, ELASTAN – Promotion of flexible workplaces as means of increasing companies’ efficiency and protecting their intellectual capital http://www.ettk.ee/upload/Equal/ELASTAN_eng.ppt

Itaalia projekt IT-G2-LAZ-008,Skill Synergy http://www.ettk.ee/upload/Equal/Equal_presentation_it.ppt

Hollandi projekt 3F 2004 NL-2004/EQF/0004, ICT in service of Self-employment & Entrepreneurship of Deprivated Groups http://www.ettk.ee/upload/Equal/NL2004.ppt

Saksa projekt DE-XB4-76051-20-BY/207 (3F 2005) MOVE Miteinander Oberfankens Vielfalt Entwickleln

(Projektide kirjeldused ka Equal andmebaasis https://equal.cec.eu.int/)

RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ KOKKULEPE

26. aprillil 2005 kiideti partnerite poolt heaks rahvusvahelise koostöö kokkulepe ELASTAN.

Rahvusvahelise koostöö põhitegevused on:

1) Focused problem analyses – probleemi analüüs  

 • Kohtumine Tallinnas – uuringute lähteülesannete võrdlus, kommunikatsiooni plaani paika panemine – sept. 05
 • Uuringu tulemuste vahendamine ja kaastöö paindlike töövormide parimate praktikate kataloogi kokku panemisel  
 • Konverents paindlikest töövormides Poolas, Varssavis – märts 2006

Vastutaja: Poola arengupartnerlus

2) Implementation and benchmarking – rakendamine ja kogemustest õppimine  

 • Kohtumine Hollandis, Andelst – veebr. 2006
 • Personalivahetus, külaskäigud – märts-dets. 2006
 • Kohtumine Neustadtis, Saksamaal – mai 2006
 • Kohtumine Roomas – sept. 2006

3) Evaluation – hindamine  

 • Kohalikul tasandil tööde käigu jälgimine – juuli 2006-märts 2007
 • Kohtumine Roomas –  dets. 2006
 • Lõpukonverens Varssavis – apr. 2007

4) Dissemination – tulemuste levitamine  

 • Kommunikatsiooni strateegia koostamine  sept. 2005
 • Kodulehe käivitamine  okt. 2005
 • Promomaterjal   okt 2005
 • Kohtumine Tallinnas  mai 2007
 • Avalik lõpukonverents Brüsselis  okt. 2007

Euroopa Ühenduse algatus EQUAL on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav rahvusvaheline programm, mille eesmärgiks on uute meetmete väljatöötamine ja katsetamine kõikvõimaliku tööturuga seotud tõrjutuse, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vähendamiseks. Equali üheks põhimõtteks on rahvusvaheline koostöö Euroopa riikide vahel.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×