Tööandjate Keskliit

Arendus

Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine

Haldussuutlikkuse arengukavade koostamine baseerub haldussuutlikkuse analüüsile ning õppereiside ja koolituste käigus saadud teadmistele. Programmis osalevatel organisatsioonidel aidatakse koostada oma organisatsiooni haldusvõimekuse tõstmise arengukava, mis baseerub eelnevalt läbiviidud analüüsil ja ajurünnakutel. Haldussuutlikkuse arengukavades on olulisel kohal need arendustegevused, mis aitavad pikemas perspektiivis tõsta organisatsioonide suutlikkust kaasata suuremal määral ettevõtjaid, pakkuda teenuseid ja viia ellu ühistegevusi. Arengukavades pööratakse tähelepanu organisatsioonide finantssuutlikkuse tõstmisele ja kavandatud tegevuste rahastamisskeemidele.

Arengukavade väljatöötamise nõustamiseks ja koordineerimiseks korraldati konkurss, mille võitis kontsortsium BDA Consulting, CyclePlanDrive ja Hill&Knowlton.

Arengukavade koostamise lõpparuanne ja esitlus 21. juunil 2010 Tööandjate Majas. 

 

Ühiste IT lahenduste välja töötamine

Kuna ettevõtlusorganisatsioonide töötajaskonnad on reeglina suhteliselt väikesed, aitavad haldussuutlikkust suure tõenäosusega tõsta IT lahendused, mis võimaldaksid vähendada liikmete ja dokumendihaldusega seotud tehnilise töö hulka. Ühiste IT lahenduste välja töötamise esimeses etapis viidi läbi vajadus- ja teostatavusanalüüs, mida teostas konkursi tulemusel 101 Ärisüsteemid.

IT lahenduse väljatöötamise konkursi võitis AS Fujitsu Services. Koostöös nelja piloot-liiduga arendatakse vabatarkvara pealt välja praktiliselt kõiki ettevõtlusorganisatsioonide funktsioone kattev IT lahendus.

Tarkvara testimine toimub: http://www.test.innolabor.net 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×