Tööandjate Keskliit

About us

We believe that private sector employers are the key to the development of Estonia and the welfare of its people. Realising this responsibility, we have intentionally taken an active role in improving life in Estonia. The Estonian Employers’ Confederation stands for a vital Estonia, being the voice of employers in Estonia and internationally.
Our mission is to contribute to Estonia’s economic growth and improve the standard of living of its people.

To that end, we:

 • influence legislators and the government to take decisions contributing to economic growth and a better enterprise environment;
 • provide entrepreneurs and their associations with knowledge to help them grow and achieve more;
 • inform the public about the economy and the role of employers and entrepreneurs.

The Estonian Employers’ Confederation includes all the main industrial associations and many large businesses in Estonia. Directly and through industry associations, we represent more than 2000 companies employing in excess of 250 000 people.

We are the only enterprise organisation in Estonia recognised as a social partner, as we represent employers in the councils of the Estonian Health Insurance Fund, the Estonian Unemployment Insurance Fund and the Estonian Qualifications Authority and in negotiations on the national minimal wage. We support an economic environment in which social partners take as large a share as possible of the decisions affecting the labour market without the government’s intervention.

The Estonian Employers’ Confederation is a member of the International Organisation of Employers (IOE), the Confederation of European Business (BusinessEurope) and the Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC).

We represent the interests of the Estonian enterprise environment in international organisations in the broadest sense. In our international activities we stand for an open and strong European Union with a competitive economy in the international context.

What do we stand for?

 • knowledge-based economy
 • legal certainty for the entrepreneur
 • a fair taxation environment
 • lower labour taxes
 • flexible employment relations
 • regular and proactive conversion training
 • internationalisation of higher education
 • vocational education of high quality and reputation
 • an increased share of technical professions in higher education
 • better reputation of entrepreneurs
 • value-based public procurements

 

Employers’ Manifesto
European Social Dialogue work programme 2019-2021

testimonials

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Killu Maidla
tegevjuht

“Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on üks Tööandjate Keskliidu asutajaliikmetest. Meie sektor on väga tööjõumahukas ja on oluline, et nii töötajate kui tööandjate huvid oleksid tasakaalukalt esindatud ka seaduseloojate ees. Seda rolli on keskliit väärikalt täitnud. Hindame liidu professionaalset meeskonda, pikaajalisi kogemusi ja erialaliitude pidevat kaasamist ka töörühmade kaudu. Teame, et läbi Tööandjate Keskliidu oleme heas inforuumis ja saame kaasa rääkida olulistes küsimustes, milles poliitikud muidu ilma ettevõtjate kaasamiseta ehk liialt omapäi tegutseksid.”

Viru Keemia Grupp AS
Ahti Asmann
juhatuse esimees

“Tööandjate Keskliit on Eesti riigile tõsiseltvõetav sotsiaalne partner, mille hääl ja sõna on aina tugevamalt kõlama hakanud. Liidu liikmeid ühendades ning nende nimel kõneledes, muutub edastatav sõnum veenvamaks ja kaalukamaks. Usume, et iga otsus ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile – inimestele, partneritele, klientidele, kohalikule kogukonnale. Tööandjate Keskliidu liikmena saame ise hõlpsamini kaasa rääkida Eesti tööstuse tuleviku teemadel ning olla partneriteks edukama ja väärtustloovama ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Sel viisil panustame nii tööstussektorite kestlikusse, tööhõivesse, töötajaskonna ja kogukonna heaollu kui ka Eesti riigi arengusse üldiselt.”

MDC Max Daetwyler
Kaili Vohnje
tegevjuht

“Eesti Tööandjate Keskliidu tegevus on olnud läbi aastate järjepidev ning tulemused ühiskondlikul tasandil väga kaalukad. See on ka põhjus, miks just antud liidu tööst soovime osa võtta. Meie ettevõte tegutseb aastaid juba rahvusvahelisel turul ning 2020. aasta sündmused on näidanud, kui oluline on pidevalt maailma majandusel kätt pulsil hoida. Samuti on see aasta näidanud, kui kiiresti muutub ettevõtluskeskkond ning sellest tulenevad vajadused meie tööturul. Võimalus ise panustada ja koostöö eeliseid igapäeva töös kasutada, saigi otsustavaks antud otsuse tegemise”

Eesti Toiduainetööstuse Liit
Sirje Potisepp
juhataja

„Eesti Tööandjate Keskliit on riigiga suhtlemisel mõjukas lobiorganisatsioon. Pean keskliitu kuulumist auasjaks, et toetada Eesti ettevõtluskeskkonna normaalsust ja vältida ametnike ülemvõimu. Koos oleme mõjuvõimsamad.”

Enics Eesti
Jaanus Aal

„Tootmine on ainuke reaalset väärtust loov tegevus. Lisaks pakutavale tööle investeeris Enics Eesti aastal 2014 inimestesse ca 16 000 h koolitust. Usume, et me oskame partneritena liidule nõu ja jõuga Eesti edu edendamisel abiks olla.”

Trev-2 Grupp AS
Sven Pertens

“Ettevõtjad loovad oma tegevusega uusi väärtusi, mis on eluliselt vajalikud Eesti riigi püsimiseks ning arenguks. Tööandjate keskliidu roll on praktilise kogemuse ja majandusliku mõtlemise viimine poliitilise tasandi otsustajateni. Liidu liikmena on meil võimalik meie kõigi käekäiku mõjutavates protsessides osaleda ja kaasa rääkida.”

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor
Enno Lend

„Teadmismahukas majandus pole üheski ühiskonnas tekkinud iseeneslikult. Kesk- ja kõrgtehnoloogia ettevõtete arengut soodustav keskkond on nüüdisajal kompleksne, seda toetav haridussüsteem on vaid üks edutegur. Kui meie haridussüsteem ei suuda mõjutada ettevõtete tehnoloogilist nihet otseselt, siis peaks ta olema võimeline adekvaatsemalt kohanduma töömaailma vajadustele.”

Riigimetsa Majandamise Keskus
Aigar Kallas
juhatuse esimees

„Tänases Eestis on endiselt kõige kõvemaks valuutaks töö. RMK-l on möödunud kümnendi lõpu madalseisusu järel õnnestunud juurde luua ca 3000 uut töökohta. Tänaseks töötab riigimetsas lisaks meie oma veidi enam kui 700-le töötajale veel ligikaudu 5000 inimest partnerettevõtete koosseisus. Tööandjate Keskliidu liikmete poolt tööandjatena võetud vastutust ja sellega kaasnevat kogemust võib usaldada! ”

Eesti Energia
Hando Sutter
juhatuse esimees

„Oleme Eesti suurim tööandja ja me vajame kvalifitseeritud, professionaalset tööjõudu. Tööandjate Keskliidu liikmena saame rääkida kaasa riigis toimuvates protsessides ja tehtavates valikutes, mis mõjutavad ka meie töötajaskonda. Hindan kõrgelt võimalust sellises diskussioonis osaleda.”

Swedbank Eesti
Ülle Matt
personalidirektor

„Koostöö ja suhtlus on edu võtmeks igal elualal. Eesti Tööandjate Keskliidu liikmena on meil võimalus koos teiste tööandjatega panustada parema ettevõtluskeskkonna loomisse. Meile on väga oluline kaasa rääkida tööhõive ja hariduse teemadel, sest näeme selles võimalust läbi motiveerituma ja targema töö suurendada ettevõtete ja tööjõuturu konkurentsivõimet.”

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×