Tööandjate Keskliit

2% klubi – investeerime 2% käibest teadus-arendustegevusse!

Kes me oleme?

Oleme kogukond arendusjuhtidest ja ettevõtjatest, kes investeerivad oma ettevõtete käibest 2% või enam teadus-arendustegevusse.

  • Tahame populariseerida teadus- ja arendustegevust (T&A) ettevõtjate hulgas läbi eeskujude, edulugude ja ideede.
  • Kaasame T&A mahukad ettevõtted Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoja (TIKK) tegevusse teadmuse ja võrgustiku loomiseks.

Kust stardime ja kuhu tahame jõuda?

Eesti positsioon on kõigis konkurentsivõime edetabelites viimastel aastatel langenud ja ettevõtete kasumite osakaal lisandväärtuses on samuti languses. See näitab, et hääbuva tööjõu hinnapõhise konkurentsieelise kompenseerimiseks tuleb kasutada innovatsiooni kõrgema tootlikkuseni jõudmiseks. Meie ettepanek lahenduste leidmiseks on koondada Eesti innovaatilisemate ettevõtete esindajad 2% klubisse, et koguda kokku parim võimalik innovatsioonivõrgustik ja kogemustepagas.

Oleme seadnud Eestis eesmärgi, et ettevõtlussektor kulutaks teadus-arendustegevusele 2% lisandväärtusest. Teame, et Eesti Statistikaametile on ca 160 ettevõtet raporteerinud, et nende kulutused teadus-arendustegevusele moodustavad vähemalt 2% käibest. 

Me usume, et neid ettevõtteid on isegi rohkem, kuid koondnäitaja viimine 2%-ni SKP-st eeldab selle arvu mitmekordistumist.

Millist väärtust loob ettevõttele kuulumine 2% klubisse?

  • Positiivne turundus ja staatus – kuulumine innovatiivseimate Eesti ettevõtte hulka. Staatusega kaasneb märgise kasutamise õigus kodulehel ja/või toodetel.
  • EAS ja Tööandjate „Aasta uuendaja“ ettevõtlusauhinna tingimustes on 2% T&A kulude kriteerium olulise kaaluga.
  • Partneriotsingu ning teadus-arenduse ja innovatsiooni (TAI) koostööinfo saamine.
  • Läbi parima praktika, kogemus- ja edulugude ning innovatsioonikoostöö on võimalik ennast reklaamida nii Eestis kui väljaspool.
  • Osalemine rahvusvahelistes T&A võrgustikes ja esindusorganisatsioonides.
  • TAI poliitikakujundajate esimene kontakt ettevõtlussektoris on Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoda (TIKK), mille kaudu on ka 2% klubi liikmetel piiratud võimalus nõuandva organina poliitikakujundusse panustada. TIKK liikmeks saavad astuda ainult keskliidu liikmed – vaata, kuidas saada Tööandjate keskliidu liikmeks.

Mida tähendab teadus-arendustegevus?

 See on teadlasi või teaduslikke meetodeid kaasav tegevus uudse toote, tooteomaduse või protsessi arendamiseks. T&A all ei mõelda üldiselt llihtsalt mujal toimiva lahenduse ülevõtmist, vaid eeldab (rakendus)teaduslikke uuringuid või teadlaste panust. Loe täpsemalt teadus-arendustegevusest siit

2% klubi liikmed