Tööandjate Keskliit

Uuendusmahukate ettevõtete klubi – investeerime 2% käibest teadus-arendustegevusse!

Kes me oleme?

  • Oleme kogukond arendusjuhtidest ja ettevõtjatest, kes investeerivad oma ettevõtete käibest 2% või miljon eurot aastas teadus-arendustegevusse.
  • Tahame populariseerida teadus- ja arendustegevust (T&A) ettevõtjate hulgas läbi eeskujude, edulugude ja ideede.
  • Kaasame T&A mahukad ettevõtted Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoja (TIKK) tegevusse teadmuse ja võrgustiku loomiseks.

Eesti Tööandjate Keskliit on oma südameasjaks võtnud innovatsioonile erasektoris uue hoo andmise ja soovime Eesti T&A kogemusega ettevõtteid spetsiaalselt tunnustada ja kaasata.

Kutsumegi Teid meie uuendusmahukate ettevõtete 2% klubiga liituma. Klubiga liitumine on tasuta ja liikmeteks ootame ettevõtjaid, kes investeerivad vähemalt 2% käibest või miljon eurot aastas teadus-arendustegevusse. Kui Teie ettevõte on ühe või mõlemad tingimused täitnud, oleme tänulikud, kui täidate 2% klubi registreerimisvormi.

2% klubi liikmed

  

Tööandjate ja töötajate kogemuslugude kogumik

Eesti Tööandjate Keskliidu kokkupandud tööandjate ja töötajate kogemuslugude kogumikust leiab inspireerivaid lugusid ja praktilisi näpunäiteid. Sõna saavad nii vähenenud töövõimega inimesed, kui ka neid kaasavad tööandjad. Füüsilise puude kõrval on juttu ka vaimse tervise teemadel ning fookus on ennetusel. Kogumik on valminud Euroopa Sotsiaalfondi toel hanke „Tööandjate võrgustikutöö korraldamine aastatel 2017–2021 vähenenud töövõimega inimeste palkamise teemal“ raames 2021. aasta novembris.

Kogumik eesti keeles
Kogumik vene keeles

Tööandjate hoiakute uuring

Turu-uuringute AS viis 2021. aasta kevadel läbi uuringu tööanjdate hoiakute mõõtmiseks seotult vähenenud töövõimega inimeste kaasamisse. Andmekogumine toimus veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil. Kokku küsitleti 861 tööandjat, kelle asutuses on vähemalt 2 töötajat. Raportis võrreldatakse tulemusi   aastatel 2015 ja 2017 läbi viidud samalaadsete tööandjate küsitluste tulemustega. Uuringu esitlused toimusid veebipõhisena 20. mail ja 16. juunil 2021.

Uuringu kokkuvõttev pressiteade
Uuringu lõppraport

Töövõimereformi uudiskiri

12. oktoobril andsime välja uudiskirja “Tööandjate Sõnumid" erinumbri, mis pühendatud töövõimereformi teemadele. Uudiskirja saab lugeda SIIT.

Vebinar: “Vähihaige töötaja toetamine kollektiivis

14. septembri Tööandjate Ühisuse võrgustikuüritusel rääkisime vähihaige töötaja toetamisest kollektiivis. Ürituse materjalid leiab SIIT.


Vebinar “Alkoholiprobleemiga töötaja kollektiivis"

26. augustil toimus tööandjatele mõeldud veebiüritus teemal „Alkoholiprobleemiga töötaja kollektiivis“. Üritus oli koos venekeelse sünkroontõlkega. Üritusel räägiti tööandjatele alkoholisõltuvuse tagamaadest ja nõuandeid töötaja toetamiseks töökohal – mida peab teadma ja kuidas toetada juba sõltuvuses inimest. Veebinari saab järelvaadata SIIT.


Vebinar „Füüsilise tervise hoidmine töökohal – praktilised nõuanded ja abivahendid“

8. juunil veebikeskkonnas toimunud Eesti Tööandjate Keskliidu ja Töötukassa koostöös toimunud teavitusürituse eesmärk oli anda nõuandeid tööandjatele töötajate füüsilise tervise toetamiseks töökohal – milliseid abivahendeid kasutada ning kuidas toetada juba vähenenud töövõimega inimesi. Üritusel osales 60 inimest ja seda saab järelkuulata SIIT.


Vebinar “Kroonilised haigused ja nende ennetamine" 

19. mail toimus tööandjatele mõeldud venekeelne teavitusüritus koostöös Eesti Töötukassaga, kus rääkisime kroonilistest haigustest, mis on samuti töövõime vähenemise põhjused (südame-veresoonkonna haigused, depressiooni-ravimid). Üritusel osales 21 inimest. Seminar on järelvaadatav SIIT.


„Vähenenud töövõimega inimeste õigused töösuhetes“

6. aprillil toimus Tööandjate Ühisuse võrgustikuüritus „Vähenenud töövõimega inimeste õigused töösuhetes“ ning 18. mail üritus „Hoiakute muutmine organisatsioonis“, kus osales ca 145 inimest. Microsoft rääkis oma kogemusloo hoiakute muutmisest ja kultuuri transformatsioonis.

Vaimse tervise vitamiinikuur

Viisime koostöös MTÜ-ga Peaasjad märtsis läbi vaimse tervise vitamiinikuuri kampaania. Omapoolsete tegevustega toetas kampaaniat 30 partner-organisatsiooni. Osales üle 200 ettevõtte ning üle 400 õpetaja üle kogu Eesti koos oma õpilastega. Jagasime 89 nippi, mida igaüks saab kodus proovida vaimse tervise hoidmiseks, 46 nippi, mida meeskondadega proovida ning 42 tegevusideed õpetajatele ja 70 vestluskaarti vaimse tervise vitamiinide üle arutlemiseks. Lisaks 152 videominutit vaimse tervise vitamiinide teemal. Kampaania raames koostatud abimaterjalid ning nõuanded vaimse tervise hoidmiseks töökohal.

Veebiseminar “Kuidas hoida enda ja oma meeskonna vaimset tervist"

Koostöös MTÜ Peaasjad toimunud vaimse tervise vebinarile 16. aprillil osales ligi 100 inimest. Psühholoog Tuuli Junolaineni ettekande leiab SIIT. Vebinari saab järelkuulata SIIT.

Tööandjate ja Töötukassa vebinar “Terviseprobleemidega töötajate toetamise võimalused"

30. märtsil toimus Tööandjate Keskliidu ja Töötukassa koostöös veebiseminar „Terviseprobleemidega töötajate toetamise võimalused“. Kõnelesid: Sirje Tann, Anu Jürmann, Kitti Einseln, Elina Kink, Sirlis Sõmer-Kull ja Anu Harjo.

Seminar on järelvaadatav SIIT.
Ettekanded:
Sirlis Sõmer-Kull
Anu Harjo

Töötukassa saab pakkuda tööandjatele koolitusi ja nõustamisi, mille sisu lepitakse kokku lähtuvalt ettevõtte ootustest. Käsitletakse nii füüsilise kui vaimse tervise ning erinevate puuetega seonduvaid teemasid, vajadusel kaasatakse ka teisi spetsialiste. Korraldatakse loenguid, töötube ja praktikume (nt tööintervjuu nägemis- või kuulmispuudega kandideerijaga, töökoha ligipääsetavuse hindamine, erinevad suhtlemisolukorrad, simulatsioonid).  Teemade näidisvalikuga saate tutvuda SIIN  

Nõustamise ja koolituse vajadusest palun andke märku e-maili aadressil tooandjad.noustajad@tootukassa.ee

Tööandjate Ühisuse vebinar “Kaasava töökeskkonna kujundamine"

15.01.2021 toimunud kaasava töökeskkonna kujundamise seminaril jagas Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber ettevõtte kogemuslugu vähenenud töövõimega inimeste kaasamisest, Õiguskantsleri Kantselei nõunik Juta Saarevet tõi elulisi näiteid keskkonna kujundamisest ning võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta tegi ülevaate seadusandluse nõuetest ja vanemaealiste kaasamisele keskendunud brožüürist “Ise oled vana!”.

Vaata seminari salvestust SIIT

Seminaride “Kus nad on? Vähekasutatud võimalusi töötajate leidmiseks ja koolitamiseks" materjalid.

23.09.2019 Narvas
16.10.2019 Paides
5.11.2019 Tallinnas – koostöös Tervise Arengu Instituudiga
12.11 2019 Võrus

Millist väärtust loob ettevõttele kuulumine 2% klubisse?

  • Positiivne turundus ja staatus – kuulumine innovatiivseimate Eesti ettevõtte hulka. Staatusega kaasneb märgise kasutamise õigus kodulehel ja/või toodetel.
  • EAS ja Tööandjate „Aasta uuendaja“ ettevõtlusauhinna tingimustes on 2% T&A kulude kriteerium olulise kaaluga.
  • Partneriotsingu ning teadus-arenduse ja innovatsiooni (TAI) koostööinfo saamine.
  • Läbi parima praktika, kogemus- ja edulugude ning innovatsioonikoostöö on võimalik ennast reklaamida nii Eestis kui väljaspool.
  • Osalemine rahvusvahelistes T&A võrgustikes ja esindusorganisatsioonides.
  • TAI poliitikakujundajate esimene kontakt ettevõtlussektoris on Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoda (TIKK), mille kaudu on ka 2% klubi liikmetel piiratud võimalus nõuandva organina poliitikakujundusse panustada. TIKKi liikmeks saavad astuda ainult keskliidu liikmed – vaata, kuidas saada Tööandjate Keskliidu liikmeks.

Kust stardime ja kuhu tahame jõuda?

Oleme seadnud Eestis eesmärgi, et ettevõtlussektor investeeriks T&A-sse 2% SKP-st. Aastal 2019 oli T&A kulude osakaal 0,86%.

Teame, et Eesti Statistikaametile on ca 160 ettevõtet raporteerinud, et nende kulutused teadus-arendustegevusele moodustavad vähemalt 2% käibest. Me usume, et neid ettevõtteid on isegi rohkem, kuid koondnäitaja viimine 2%-ni SKP-st eeldab selle arvu mitmekordistumist. 

Mis on T&A tegevus?

See on teadlasi või ettevõtte sisene teaduslikke meetodeid kaasav tegevus uudse toote, tooteomaduse või protsessi arendamiseks. T&A all ei mõelda üldiselt lihtsalt mujal toimiva lahenduse ülevõtmist, vaid eeldab (rakendus)teaduslikke uuringuid ettevõtte sees või teadlaste panust.

Loe täpsemalt teadus-arendustegevusest siit

2% klubi logo ja liikmemärgis

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×