Meie eesmärgid

Majanduskeskkond

Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.

Haridus

Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.

 
Tööturg

Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.

Maksud

Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • Töötukassa kutsub tööandjaid teabepäevadele 20.01.2017

  Töötukassa kutsub tööandjaid teabepäevadele, mis toimuvad 26. jaanuaril (eesti keeles) ja 2. veebruaril (vene keeles). Teabepäevade eesmärk on rääkida olukorrast tööjõuturul ja tutvustatada töötukassa pakutavaid teenuseid 

  Teenustest tutvustatakse töövahendust, proovitööd, palgatoetust, tööpraktikat, tööruumide ja -vahendite kohandamist, tööks vajalikke abivahendeid . Tallinna teabepäeval tutvustab Maksu- ja Tolliameti esindaja Eha Kütt kõneleb maksusoodustustega seotud tööõiguse aspekte. 

  Teabepäevadel osalemiseks on ... Loe edasi

 • Miks maksta töötajatele haigushüvitisi alates teisest tööpäevast? 20.01.2017

  Paljud meist ei soovi reeglina võtta sinist lehte, kuna haiguslehele jäämine tähendab tuntavat auku rahakotis. Valitsus muutis sellest aastast seadust nii, et tööandjatel on vähem kulukas hüvitada töötajatele haiguslehel oldud päevi juba alates teisest haiguspäevast. Swedbank otsustas seaduse pakutud võimalusest kinni haarata, kuid miks?

  Suure osa motivatsioonist annab kindlus ja hea enesetunne nii igapäevases töökeskkonnas kui ... Loe edasi

 • Täna käivitus oskuste aasta 18.01.2017

  Kutseoskuste, meisterlikkuse ja elukestva õppe väärtustamiseks Eesti ühiskonnas tähistatakse 2017. aastat kui oskuste aastat. Oskuste aasta eesmärgiks on julgustada ja innustada nii noori kui täiskasvanuid kutseõppes õppima ja praktilisi erialasid omandama. Tõstame ausse oskused, mis aitavad kiirelt muutuvas maailmas kohaneda ja oma tööd edukalt teha.

  Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Tööandja transport olgu erisoodustusmaksust vaba 12.01.2017

  Igasugune tööandja poolt töötajatele organiseeritud transport kodust tööle ja tagasi saamiseks tuleb vabastada erisoodustusmaksust, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar pöördumises rahandusminister Sven Sesterile.

  Paljud Eesti tööandjad on töökohtade mehitamiseks sunnitud organiseerima bussiliini, mis töötajad tööpäeva alguseks kohale toob ja tööpäeva lõppedes koju viib. Ilma selleta oleks raske töötajaid leida või tagada nende õigeaegne kohalejõudmine. ... Loe edasi

 • Välistööjõu nullbürokraatia: 24 ettepanekut välismaalt oskustöötajate värbamise lihtsustamiseks 02.01.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit algatas juulis 2016 välismaalaste nullbürokraatia projekti, mille raames kutsusime nii tööandjaid kui ka välismaalastest töötajaid kirjeldama probleeme, mis takistavad välistööjõu värbamist ning välistöötajate Eestisse elama ja tööle asumist. Eeskätt pidasime silmas kolmandatest riikidest pärit töötajaid, ent võtsime vastu ka Euroopa Liidu sisese liikumisega seotud tööjõu probleeme. Seejuures on võrdselt olulised nii bürokraatlikud ... Loe edasi

 • Tööandjad: kobareelnõu tagasiside jaoks ei anta huvigruppidele piisavalt aega 12.12.2016

  Tunnustame Riigikogu rahanduskomisjoni soovi eest huvigruppe arutellu kaasata. Paraku on eelnõus nr 302 ühest väikesest kuigi väga olulisest seadusemuudatustest nädalaga saanud ligi sajapunktiline kobareelnõu, mille osas seisukoha kujundamine võtab rohkem aega, kui kaks tööpäeva, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar oma vastuses rahanduskomisjoni esimehele.

  Riigikantselei küsis Tööandjate seiuskohti Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

×