Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • Avalda arvamust: Tööhõiveprogramm 2017-2020 27.09.2016

  Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse määruse „Tööhõiveprogramm 2017-2020“ eelnõu. Eelnõuga kehtestatakse tähtajaline tööhõiveprogramm, millega reguleeritakse tööturuteenuste osutamist ja tööturutoetuste, välja arvatud töötutoetuse, maksmist 2017. aasta 1. maist kuni 2020. aasta 31. detsembrini.

  Töötust ennetavate meetmete paketis on kolm meedet:
  • töötajate täiendus- ja ümberõpe koolituskaardiga,
  • tasemeõppes osalemise toetus ja
  • koolitustoetus tööandjale töötajate ... Loe edasi

 • Ilmus erileht “Praktika ja õpipoisiõpe” 27.09.2016

  27. septembri Eesti Päevalehe vahel ilmus tööandjatele suuatud erileht “Praktika ja Õpipoisiõpe”. Erilehest saab põhjaliku ülevaate ettevõttes praktika korraldamise eri tahkudest, samuti konkreetseid nõuandeid ja näpunäiteid organisatsioonis õpipoisiõppega alustamiseks.

  Lõviosa leheruumist võtavad aga enda alla enam kümne ettevõtte kogemuslood. Kuidas toimivad praktikabaasina ABB, Fortaco Estonia, Gurmeeklubi, Karukäpa talu, Tallinna Vesi, Radisson Blu Hotel Olümpia, Gomab Mööbel, ... Loe edasi

 • Tamsar: Kuidas vähendada kääre hariduse ja tööturu vajaduste vahel 27.09.2016

  Igal aastal lõpetavad kutse- ja kõrgkoole tuhanded noored ja särasilmsed inimesed, kellest enamik on loodetavasti õppinud eriala, millel soovitakse ka tööle asuda ja aina paremaks saada. Ometi kurdavad tööandjad, et nad ei saa koolidest piisavalt ja nende ettevõttele sobilike oskustega töötajaid. Hariduse ja tööturu vajaduste kokkusobitamine on jätkuvalt probleemne.

  Riiklikul tasemel on viimastel aastatel hakatud probleemiga ... Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Tööandjad: suhkrumaks ei täida eesmärki 13.09.2016

  Eesti Tööandjate Keskliidu arvates ei ole suhkrumaksude kehtestamine hea idee, sest need ei taga oma eesmärki, olgu selleks siis terviseparandus või riigieelarve täitmine. Samal ajal kaasneks selle administreerimisega suur halduskoormus nii riigile kui ka ettevõtjaile.

  Juba 2014. aasta suvel üllitas Euroopa Komisjon uuringu toidumaksude mõjust toiduainetetööstuse konkurentsivõimele Euroopa riikides (Taani, Soome, Ungari ja Prantsusmaa), mis neid puuduseid ... Loe edasi

 • Tööandjate kommentaarid ametiühingute ettepanekutele töölepingu seaduse muutmiseks 12.09.2016

  Eesti Tööandjate Keskliit leiab pärast liikmetega konsulteerimist ja analüüsimist, et Eesti Ametiühingute Keskliidu soovitatud töölepingu seaduse (TLS) muudatused ei ole vajalikud, kuna esitatud ettepanekud on kehtivas seadusandluses juba täidetud või ei täida seatud eesmärki. Tööandjate kommentaarid konkreetsete ettepanekute kaupa on järgmised:

  1. EAKL ettepanek täiendada TLS § 28 lõike 2 loetelu punktiga 14 sõnastuses: „hoiduma töötaja vääritust ... Loe edasi
  2. Välismaalasest töötaja tervisekindlustuse tõendamist ei tohi panna tööandja kohustuseks 30.08.2016

   Kolmandatest riikidest pärit töötaja tervisekindlustuse lepingu olemasolu tõendamise kohustust ei saa panna tööandjale, kuna see oleks  kodumaise tööjõuga võrreldes ebaproportsionaalne koormav, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliit tagasisides välismaalaste lühiajalise Eestis töötamise registreerimise korda ja taotluse vormi reguleeriva määruse muudatuseelnõule.

   Nimelt ei pruugi siseriiklikult värvatud töötaja ravikindlustusega kaetud olla enne 14 päeva möödumist tema kandmisest töötajate registrisse, küll ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

Sündmuste kalender

september  2016
ETKNRLP
 1234
567891011
12131415161718
192021
 • Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu koosolek
  Algus: 15:00
  Lõpp: 21.09.2016 - 16:00

2223
2425
2627
28
 • Teadusagentuuri seminar NUTIKAS meetme toetuse taotlemiseks
  Algus: 11:00
  Lõpp: 28.09.2016 - 14:00

  Koht: Tallinnas Radisson Blu Sky hotelli Hamburgi ruumis.

  Description: Eesti Teadusagentuur kutsub ettevõtjaid seminarile „Näpunäiteid NUTIKAS toetuse taotluse esitamiseks“ 28. septembril kell 11.00-14.00 Tallinnas Radisson Blu Sky hotelli Hamburgi ruumis. Seminaril käsitletakse nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse taotlemisega seotult järgmisi teemasid:

  Sissejuhatus „Ülevaade meetme hetkeseisust“ (Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes);
  Kuidas koostada edukat äriplaani? (Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium);
  Mis on rakendusuuring ja mis tootearendus? Frascati manuaal (Viktor Muuli, Eesti Teadusagentuur);
  Uuringuteostajate leidmine (Mariann Saaliste, Sihtasutus Archimedes);
  Ülikoolidevaheline koostöövõrgustik Adapter kui üks võimalus uuringuteostajate leidmiseks (Marek Mühlberg, Tallinna Ülikool);
  Küsimused ja vastused.
  Registreerimine: http://archimedes.ee/str/2016/09/08/seminar-napunaiteid-nutikas-toetuse-taotluse-esitamiseks/
  Info toetuse kohta: http://adm.archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/

2930
 • Arutelu: Euroopa sotsiaalõiguste sammas: milline on Eesti seisukoht?
  Algus: 10:30
  Lõpp: 30.09.2016 - 13:30

  Koht: Euroopa Liidu infokeskus (Rävala pst 4)

  /p>

 
×