Meie eesmärgid

Majanduskeskkond

Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.

Haridus

Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.

 
Tööturg

Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.

Maksud

Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • Jaanuari lõpuni saab esitada teemasid Arvamusfestivalile 2017 17.01.2017

  Arvamusfestival kutsub teid korraldama 2017. aasta festivalil oma arutelu. Oodatud on teemapakkumised, mis oleksid huvitavad nii teie sihtrühmadele kui ka laiemale avalikkusele. Üha rohkem võiks festivalilt leida just ettevõtlus-teemalised arutelud. Üks 1,5-tunnine arutelu võib aidata leida uusi kaasamõtlejaid ja partnereid, leppida kokku muudatustes ning tutvustada teie mõttemaailma ja tegevusi.

  Kui ettepanek tundub huvitav, siis ... Loe edasi

 • Tööandja transport olgu erisoodustusmaksust vaba 12.01.2017

  Igasugune tööandja poolt töötajatele organiseeritud transport kodust tööle ja tagasi saamiseks tuleb vabastada erisoodustusmaksust, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar pöördumises rahandusminister Sven Sesterile.

  Paljud Eesti tööandjad on töökohtade mehitamiseks sunnitud organiseerima bussiliini, mis töötajad tööpäeva alguseks kohale toob ja tööpäeva lõppedes koju viib. Ilma selleta oleks raske töötajaid leida või tagada nende õigeaegne kohalejõudmine. ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine 10.01.2017

  Keskkonnaministeeriumis on valminud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) muutmise seaduse eelnõu.

  KeHJS väljatöötamine on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/52/EL ülevõtmisega, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL2 teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (edaspidi ka direktiiv 2014/52/EL).

  Direktiivi 2014/52/EL ülevõtmine Eesti õigusse ei too kaasa ulatuslikke muudatusi KeHJSis.
  Keskkonnamõju hindamise menetluse ülesehitust ega sisu ... Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Tööandja transport olgu erisoodustusmaksust vaba 12.01.2017

  Igasugune tööandja poolt töötajatele organiseeritud transport kodust tööle ja tagasi saamiseks tuleb vabastada erisoodustusmaksust, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar pöördumises rahandusminister Sven Sesterile.

  Paljud Eesti tööandjad on töökohtade mehitamiseks sunnitud organiseerima bussiliini, mis töötajad tööpäeva alguseks kohale toob ja tööpäeva lõppedes koju viib. Ilma selleta oleks raske töötajaid leida või tagada nende õigeaegne kohalejõudmine. ... Loe edasi

 • Välistööjõu nullbürokraatia: 24 ettepanekut välismaalt oskustöötajate värbamise lihtsustamiseks 02.01.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit algatas juulis 2016 välismaalaste nullbürokraatia projekti, mille raames kutsusime nii tööandjaid kui ka välismaalastest töötajaid kirjeldama probleeme, mis takistavad välistööjõu värbamist ning välistöötajate Eestisse elama ja tööle asumist. Eeskätt pidasime silmas kolmandatest riikidest pärit töötajaid, ent võtsime vastu ka Euroopa Liidu sisese liikumisega seotud tööjõu probleeme. Seejuures on võrdselt olulised nii bürokraatlikud ... Loe edasi

 • Tööandjad: kobareelnõu tagasiside jaoks ei anta huvigruppidele piisavalt aega 12.12.2016

  Tunnustame Riigikogu rahanduskomisjoni soovi eest huvigruppe arutellu kaasata. Paraku on eelnõus nr 302 ühest väikesest kuigi väga olulisest seadusemuudatustest nädalaga saanud ligi sajapunktiline kobareelnõu, mille osas seisukoha kujundamine võtab rohkem aega, kui kaks tööpäeva, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar oma vastuses rahanduskomisjoni esimehele.

  Riigikantselei küsis Tööandjate seiuskohti Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

×