Meie eesmärgid

Majanduskeskkond

Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.

Haridus

Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.

 
Tööturg

Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.

Maksud

Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • Muudatused välismaalaste seaduses teevad värbamise lihtsamaks 30.11.2015

  1. jaanuaril 2016. aastal jõustuvad muudatused välismaalaste seaduses, millega soodustatakse nende välismaalaste Eestisse saabumist ning lühiajaliselt Eestis viibimist või elama asumist, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse. Ülevaade tööandjate jaoks olulisematest muudatustest:

  Eestis lühiajaliselt viibiva välismaalase või tähtajalise elamisloa alusel viibiva välismaalase töötamine renditöötajana

  Eestis lühiajaliselt viibivale välismaalasele või tähtajalise elamisloa alusel viibivale välismaalasele luuakse võimalus töötada Eestis ... Loe edasi

 • Tööandjad: Ametiühingud on kujunenud konstruktiivseks sotsiaalpartneriks 27.11.2015

  Eesti Tööandjate Keskliit õnnitleb Eesti Ametiühingute Keskliidu juhti Peep Petersoni, kes valiti täna ametiühingute kongressil uueks perioodiks tagasi ametisse.

  „Tunnustan Peep Petersoni, kelle juhtimisel on Eesti Ametiühingute Keskliit kujunenud konstruktiivseks sotsiaalpartneriks. Eesti ametiühingud oskavad ja tahavad laiapõhjaliselt diskuteerida ning näha suuremat pilti, oskavad ka teisi keeli peale streikimise,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

  „Ajal, mil ... Loe edasi

 • Tööandjad: ettevõtluse toetamise ja arendamisega tegelevad riigile kuuluvad asutused tuleks liita 27.11.2015

  Eesti Tööandjate Keskliit tegi ettevõtlusminister Liisa Oviirile ettepaneku liita ettevõtluse toetamise ja arendamisega tegelevad erinevad riigile kuuluvad asutused üheks organisatsioniks, sest see aitaks vähendada ettevõtete halduskoormust taotlemisel ja aruandlusel ning aitaks kokku hoida nii riigi kui ka ettevõtete kulusid.

  Teeme ettepaneku liita ettevõtetele erinevaid teenuseid ja toetusi pakkuvad riigile kuuluvad asutused (nagu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, KredEx, ... Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Nullbürokraatia: Suurimat halduskoormust tekitab statistikaameti nõutav aruandlus 27.11.2015

  Nullbürokraatia projekti raames, mille eesmärgiks on koguda kokku kõik ettevõtjate hinnangul ebamõistlikud ja koormavad regulatsioonid ja aruandluskohustused, laekus Eesti Tööandjate Keskliidule tagasiside enam kui kümnelt organisatsioonilt, kes olid seda omakorda kogunud oma liikmete käest.

  Üheks suuremaks halduskoormuse tekitajaks on Statistikaameti aruanded, kuna ettevõtja oma tavapärase tegevuse käigus neid andmeid ei kogu. Seetõttu ei ole spetsiaalselt Statistikaameti ... Loe edasi

 • Tööandjate ettepanekud ettevõtluse toetamiseks pärast aastat 2020 27.11.2015

  Ettevõtlusminister küsis ettevõtete katusorganisatsionidelt soovitusi ja ettepanekuid, kuidas toetada ettevõtlust pärast aastat 2020, mil tuleb arvestada ELi struktuurivahendite järsu vähenemisega. Täna käib ettevõtete toetamine teatavasti just ELi vahendite toel.

  Eesti Tööandjate Keskliidu vastus:

  Eesti Tööandjate Keskliit rõhutas 2014. aasta sügisel välja antud Tööandjate manifestis vajadust täpsustada asutustevahelist tööjaotust ettevõtluse edendamisel ja analüüsida nende ülesannete täitmise senist ... Loe edasi

 • Äriseadustiku muutmise väljatöötamiskavatsus 18.11.2015

  Eesti Tööandjate Keskliit teatas Justiitsministeeriumile, et meil ei ole täpsustusi ega kommentaare äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele osas, mis käsitleb registrikande hilisemat jõustumist ning ärinime broneerimist.

  Seoses e-residentsusega  kavandatud muudatustega ei ole me väljatöötamiskavatsuse põhjal veendunud, et kõik selles nimetatud riskid saavad maandatud. Sellest tulenevalt tegime ettepaneku täiendavalt analüüsida, millised riskid kaasnevad juriidilise isiku asukoha nõude kaotamisega ja kuidas neid ... Loe edasi

Arhiiv