Meie eesmärgid

Majanduskeskkond
Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
 


Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Maksud
Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.


Uudised

  • Sotsiaalministeerium on välja töötamas Peresõbraliku tööandja märgist, mida saab taotlema hakata järgmisest aastast. Peresõbraliku tööandja märgise saamiseks tuleb läbida pikaajaline konsulteerimisprotsess, mille käigus juhendavad konsultandid ettevõtjaid, kuidas muuta oma organisatsiooni protsesse peresõbralikumaks. Tööandjad, kes on  juba peresõbralikud, saavad taotleda märgist kiiremas tempos. Märgist võivad taotleda kõik tööandjad avalikust, era- või kolmandast sektorist. Peresõbraliku...

  • 8. oktoobri õhtu pidulikul auhinnagalal Eesti Parimad Ettevõtted 2015 pälvis Aasta Ettevõtte tiitli ehitusettevõte Kodumaja. EASi juhatuse esimehe Hanno Tombergi sõnul on Kodumaja hea näide Eesti kapitalil põhinevast ettevõttest, kes on end edukalt tõestanud nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasandil. „Eksport on meie ettevõtetele see võlusõna, mis aitab neil suuremaks kasvada ja kokkuvõttes meie majandust elavdada. Kodumaja puhul on märkimisväärne, et nad ekspordivad praktiliselt 100%...

  • Eesti Tööandjate Keskliit pooldab riikliku lepitaja täna tehtud pakkumist miinimumpalga tõusuks ja kutsub ametiühinguid seda vastu võtma, et tagada Eesti töötajatele ja tööandjatele kindlustunne. Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on tööandjad valmis alampalka tõstma oluliselt kiiremini kui kosub keskmine palk ja seda hoolimata majanduse vaid kaheprotsendisest kasvust, ekspordimahtude langusest ja miinusmärgiga hinnatõusust. „Läbirääkimised on kestnud kaua, aasta lõpp on...

Kõik uudised
 

Esindamine

  • Eesti Tööandjate Keskliit leiab, et Teadus-Arendusnõukogu (TAN) tellitud „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport“ väärib ühiskonnas avatud arutelu. Probleeme, mida raportis toodud ettepanekud lahendada püüavad, pole keegi sisuliselt vaidlustanud, küll aga on küsimusi tekitanud mitmed lahendusettepanekud. Arutamist vajab, kuidas raporti valguses näha rahvuskultuuri puudutava teaduse ja õpetamise rolli ühiskonnas. Raportis ei ole ilmselt silmas...

  • Esitasime Rahandusministeeriumile ettepaneku täiendada tulumaksuseaduse muutmise eelnõu võimalusega väljastada ettevõtetele vajadusel siduv eelotsus nende planeeritavatele välisinvesteeringutele ja finantsskeemidele. Samuti soovitasime Maksu- ja Tolliametil või Rahandusministeeriumil töötada välja kirjeldavad näidisjuhtumid hübriidlaenudest, näilistest tehingutest jm seadusemuudatusega ärahoitavatest kaasustest, mispuhul võib ettevõtetel tekkida maksurisk. Tulumaksuseaduse muutmise seaduse...

  • Eesti Tööandjate Keskliit on seisukohal, et riigilõivude suurenemisega peaks tõusma ka teenuse osutamise kvaliteet riigi poolt. Kuna töövoog jääb ametnikel samaks, siis tekib küsimus, kuidas aitab riigilõivude tõstmine teenuse osutamist kvaliteetsemaks muuta. Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete üldine ootus on, et riigivalitsemine tervikuna muutuks efektiisemaks. See tähendaks riigi tegevuste digitaliseerimist ning seejuures kulude langust. Kooskõlastusringile saadetud riigilõivuseaduse...

 
Arhiiv