Meie eesmärgid

Majanduskeskkond

Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.

Haridus

Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.

 
Tööturg

Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.

Maksud

Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

 

Uudised

 • Välistudengid tööandjate juurde töövarjuks 06.12.2016

  Eesti Tööandjate Keskliit korraldab teist aastat välistudengite töövarjupäeva ja kutsub tööandjaid oma organisatsiooni ühe päeva jooksul välistudengile tutvustama. Seejuures valib tööandja nii aja, mil ta töövarju vastu võtta saab, kui ka valib soovi avaldanud kandidaatide seast endale sobiva(d) töövarju(d).

  Töövarjupäev tähendab, et tudeng külastab ettevõtet ja saadab üht ettevõtte töötajat tema tegemistes mõne tunni kuni terve ... Loe edasi

 • Tööandjad ja kaubanduskoda: Poliitilistest valikutest tulenevad muudatusi ei tohi teha õigust eirates 06.12.2016

  Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatsid eile seoses plaanitavate maksumuudatustega riigikogu esimehele ühispöördumise, milles juhivad tähelepanu ebamõistlikule kiirustamisele muudatuste menetlemisel ja mitmete õigusnormide ning kaasamise hea tava rikkumisele.

  Tööandjatele ja Kojale teadaolevalt tutvustas rahandusminister riigikogu rahanduskomisjoni reedesel, 2. detsembril toimunud istungil mitmeid olulisi muudatusi tulumaksuseaduses, aktsiisiseaduses, sotsiaalmaksuseaduses, käibemaksuseaduses ning samuti autode registreerimismaksu põhimõtteid. Seejuures plaanitakse ... Loe edasi

 • Eksportijad: Eesti konkurentsieelise taastamine nõuab pikaajalist tegevuskava 01.12.2016

  Eesti odava tööjõu eelis Lääne-Euroopa ees on kadunud, nagu ka kvaliteedieelis Ida-Euroopa ees, kes on meile kvaliteedis järele jõudnud, leiavad KPMG Baltics ja Eesti Tööandjate Keskliidu läbi viidud Eesti ekspordiuuringus osalenud Eesti suurimad eksportöörid.

  Ettevõtjad tajuvad eksportimise aasta-aastalt raskemaks muutumist. Suurimad eksportöörid näevad vajadust selge arengustrateegia järele, et vältida aastakümneteks keskmise sissetuleku lõksu kinni jäämist. Ettevõtjate ... Loe edasi

Kõik uudised
 

Esindamine

 • Tööandjad ei toeta ELi äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi direktiivi 29.11.2016

  Euroopa Liidu äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi direktiiv kujutaks tõsist ohtu Eesti praegusele kasumijaotuse põhisele ettevõttetulumaksu süsteemile ning Eesti ei peaks seda toetama.

  Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku vastu võtta direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta. Direktiivi kohaselt muutuks CCTB kasutamine suurte rahvusvaheliste kontsernide jaoks kohustuslikuks. Olles konsulteerinud ettevõtete ja maksuekspertidega, leiab Eesti Tööandjate Keskliit, et CCTB ... Loe edasi

 • Tööandjad ei poolda sotsiaalmaksu alandamise tagasipööramist 1. jaanuarist 2017 15.11.2016

  Eesti Tööandjate Keskliit ei ole nõus seadusemuudatusega, mille kohaselt jääks ära sotsiaalmaksu langetamine 1. jaanuarist 2017 ja 1. jaanuarist 2018. Muudatus rikub põhimõtet, et ettevõtjale ebasoodsa maksumuudatuse vastuvõtmise ja jõustamise vahele peab jääma vähemalt 6 kuud, teatas keskliit Riigikogu rahanduskomisjonile. Kuuekuulise etteteatamise põhimõtte näeb ette Maksukorralduse seaduse paragrahv 41.

  Ettevõtjad ja riik on seadusemuudatusega juba pikalt ette ... Loe edasi

 • Tööandjad valitsuskoalitsiooni läbirääkijatele: Majanduskasv tulgu enne teisi prioriteete 12.11.2016

  Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar osaleb eksperdina loodava valitsuse koalitsiooniläbirääkimistel. Tööandjate soovitused uue valitsuse koalitsioonileppesse ja tegevuskavasse puudutavad majanduskasvu, töökäte puudust, riigireformi, vajalikke maksumuudatusi ja strateegiat struktuurivahendite sõltuvusest vabanemiseks. Need on keskliidu hinnangul Eesti majanduse arengu ja kestlikkuse seisukohalt võtmeküsimused.
    
   1. Majanduskasvust on küll palju räägitud, aga kasvu saavutamine ei ole seni olnud valitsuse sisuline ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

×