Tööandjate Keskliit

Värske Vabrik

 

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE 

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

 

 

 

 

Õpetajate ameti väärtustamine algab meie enda valikutest

 

 

 

“Selleks, et me saaksime ka aastakümnete pärast elada nii hästi kui täna, loodetavasti veelgi paremini, siis peame hakkama tegema palju targemat ja suurema lisandväärtusega tööd,” räägib arvamusloos Eesti Tööandjate Keskliidu haridusrühma juht ja Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. 

 

 

Loe edasi

 

Parimad praktikandid: ohjad tuleb enda kätte haarata

 

 

Parimate praktikantide konkurss “Praktik Cum Laude” toimus juba viiendat korda. Arutasime konkursi võitjatega praktika tähtsusest ja sellest, kuidas olla parim praktikant. 

Loe edasi

 

Noorte töötute arv on murettekitav

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliit peab oluliseks haridust ja seetõttu oleme esindatud Noortegarantii juhtrühmas, kus tunneme muret noorte töötuse pärastKui suur on noorte töötuse probleem täna ja mida selle vastu teha? Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna noortevaldkonna juht Olav Kersen annab ülevaate, noorte tänasest töötusest Eestis. 

 

 

Loe edasi

 

Noortemalevad, kutselaborid ja noorteinfo – kuidas need aitavad noortel tööelu paremini tundma õppida?

 

 

 

Haridus- ja noorteameti noortevaldkonna korraldamise osakonna suunajuht Epp Reedik selgitab, mida HARNO täna teeb, et noored leiaksid endale huvitava ja hea töökoha. Peamisteks tegevusteks on noortemalevad, kutselaborid ja info jagamine noortele.

 

 

Loe edasi

 

Praktika ja kaugõpe koroonatingimustes

 

 

Kevadine koroonakriis tegi kaugõppimise ja/või -töö äkitselt edasilükkamatuks vajaduseks paljudele koolidele, peredele, ettevõtetele. Üleöö kadunud piirid õppimise, töö ja töövälise ruumi ja aja vahel nõudsid kõikidelt kohanemist ja uutmoodi tegutsemist.

Loe edasi

 

Kutseharidus seisab ristteel

 

 

 

Lõppeval aastal tehakse kutsehariduses tagasivaateid ja tulevikuplaane nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt. Varasemast rohkem tähelepanu tuleks suunata inimeste oskuste arendamisele ja tööturu vajadustega vastavusse viimisele ning suurendada töötajate valmisolekut rohe- ja digipöördega kohanemisel aga ka koroonaviiruse pandeemiast tingitud sotsiaalmajanduslike mõjude leevendamisel.

 

 

Loe edasi

 

Välisüliõpilased tahavad endiselt Eestis õppida

 

 

 

Käesolevat õppeaastat saadavad tõelised väljakutsed, kuna me ei tea, millal saab kriisi lõppenuks lugeda ning tavaeluga edasi minna. “Study in Estonia” jaoks on välistudengite värbamine üks peamistest prioriteetidest ning järgmisel aastal annavad nad oma parima, et Eesti oleks endiselt õppimiseks ja kõrghariduse omandamiseks maailma üks parimaid sihtkohti.

 

 

Loe edasi
 

 

 

KOGEMUSLOOD

 

 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus arendab koostöös ettevõtetega töökohapõhist õpet

 

 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus teeb üha rohkem koostööd ettevõtete ja asutustega töökohapõhise õppe arendamiseks. 2020. aastal oli töökohapõhise õppe lõpetanud õpilaste osakaal kooli lõpetajatest 2020. aastal 17%. 

 

 

Loe edasi

 

Tööandja hariduse arendajana tervishoiualase hariduse näitel

 

 

Eesti Tööandjate Keskliit peab  väga oluliseks ettevõtete ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemide ja õppekavade arendamisel, seepärast tunnustame me ka neid tublisid inimesi, kelle eestvedamisel olulised asjad sünnivad. See lugu on meie kummardus õdede koolitajatele – on ju 2020. aasta tervishoiutöötajaid meile kõigile lähemale toonud. 
Loe edasi

 

Metsaväljaveoautojuhid saavad nüüd Luua Metsanduskooli abil kutsetunnistuse

 

 

 

Lähema kümne aasta jooksul on Eestis igal aastal vaja ligikaudu kolmkümmend uut metsaväljaveo autojuhti, kes saavad oma tööks vajalike teadmiste ja oskuste olemasolu alates sellest aastast tõendada kutseeksami sooritamisega.

 

 

Loe edasi

 

Sisekaitseakadeemia: väärtustavast koostööst sünnivad parimad tulemused

 

 

Sisekaitseakadeemia toetab tudengite praktika õnnestumist. Koostöös tööandjatega analüüsivad nad praktikaprotsessi, koolitatavad praktikajuhendajaid, kaasavad praktikuid ja saadavad õppejõude tööandjate juurde stažeerima.
Loe edasi
 

 

 

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE 

 

 

 

Töökohapõhine õpe arvudes aastal 2020

 

 

 

Käesoleva aastaga on kutseõppes õppijate ja sh töökohapõhises õppevormis õppijate arv tõusnud. Töökohapõhises õppevormis õpib 9% kutseõppijatest ja kui mitte arvestada kutsekeskharidust, on töökohapõhise õppe osakaal isegi 15%.

 

 

Loe edasi

 

Töökohapõhine õpe kõrghariduses on jõudu kogumas

 

 

 

Töökohapõhist õpet on juba 18 aastat rakendatud kutsehariduses, aga viimasel ajal on jõudu kogumas see õppevorm ka kõrghariduses. Seni on kõrghariduses riiklikul tasemel seadustatud vaid praktikaõpe ja töökohapõhist õpet alles katsetatakse ning selle kontseptsioon ja praktikad on veel välja kujunemata.

 

 

Loe edasi

 

Kutsetasemest tulenevad erisused Töökohapõhises õppes

 

 

 

Töökohapõhine õpe on Eestis on alles arenev organism ja kõik temaga seonduv on sageli ettearvamatu ja katse-eksituse meetodil selginev. Mõneaastase kogemuse põhjal  majutuse, toitlustuse ja puhastuse valdkonnas katsetades selgus, et lisaks erialadele on erisused ka kutsetasemete lõikes.

 

 

Loe edasi

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.