Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 194

 

VABRIK, august 2020
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri (194)

 

 

 

 

 

Ettevõtja – liitu Tööandjate Innovatsiooni Käivituskojaga!

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub oma tänaseid aga ka tulevasi liikmeid teadlikult innovatsiooniga tegelevate ettevõtete ringi – Tööandjate Innovatsiooni Käivituskotta „TIKK“!

Täna on Eestil teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) osakaalu suurendamiseks hea stardipositsoon. Meie kogemus ja ka uuringutulemused näitavad eelkõige seda, et Eesti ettevõtted tähtsustavad innovatsiooni üha enam, mis loob hea pinnase ka teadussaavutuste suuremaks rakendamiseks praktikas.

Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoja kaudu oled kursis ja saad kaasa rääkida teemadel, mis aitavad Sul kasvatada enda äri.

 • Kõige värskem info Eesti ja Euroopa tootearenduse ja innovatsiooni rahastusvõimaluste kohta (vaata Eesti teadus-arendus- ja innovatsiooni rahastusvõimalusi).
 • Kontaktvõrgustik Eesti ettevõtetest ja uurimisasutustest, kes panustavad teadlikult oma toodete ja teenuste innovatsiooni.
 • Eesti riigi innovatsiooni toetavate tegevuste ülevaade otse algallikast ning võimalus nende meetmete kriteeriume oma arvamusega mõjutada – toome regulaarse otsekontakti ja kohtumised EAS Innovatsiooniagentuuri ja teiste riiklike partneritega.
 • Korraldame innovatsiooni juhtimise ja elluviimise parima praktika jagamist ettevõtjalt ettevõtjale kolmel põhiteemal: digipööre, innovatsioonipööre ja rohepööre.
Innovatsiooni Käivituskoja järgmine koosolek Tööandjate Keskliidu liikmetele toimub juba 3. septembril kell 9.30 (online koosolekuna).

Lisainfo ja registreerimine: Eesti Tööandjate Keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron raul.aron@employers.ee.

 

 

Loe edasi

 

Parim regionaalne praktikapakkuja on Eesti Energia

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil „Parim praktikakoht“ valiti  aasta parimaks regionaalseks praktikapakkujaks Eesti Energia AS. Koostöös haridusasutusega panustab ettevõte kvalifitseeritud järelkasvu arendamisse pakkudes praktikavõimalusi ka väljaspool suuri tõmbekeskusi. 

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et praktika pakkumine võimaldab tööturule tulevate noortega otse lähemalt tutvuda, saada aru nende ootustest tööandjale. „Tublimad neist kaasame võimalusel pärast praktika läbimist kohe oma meeskonda. Oleme kiiresti arenev ettevõte ja pakume ambitsioonikatele võimalust sellest osa saada. Meie missioon on aidata leida, hoida ja arendada vajalike hoiakute, oskuste ja teadmistega tipptegijaid.” 

Möödunud aastal käis Eesti Energias praktikal 179 inimest, kellest 65% läbisid praktika Ida-Virumaal ja 28% Harjumaal, ülejäänud teistel Eesti tootmisobjektidel. Konkursile esitas Eesti Energia Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž, mis on üks ettevõtte olulistest koostööpartneritest.

 

 

Loe edasi

 

 

 

 

 

 

AVALDA ARVAMUST

 

 

 

Tulumaksu seaduse muutmise eelnõu

 

 

 

Rahandusministeerium on saatnud Eesti Tööandjate Keskliidule kooskõlastamiseks  tulumaksuseaduse (TuMS) muutmise eelnõu, millele saab anda tagasisidet kuni 2. septembrini e-kirjaga RAul Aronile raul.aron@employers.ee.

 

 

Loe edasi

 

Süsiniku piirimehhanismi avalik konsultatsioon

 

 

 

Euroopa Komisjon on alustanud avalikku konsultatsiooni süsiniku piirimehhanismi osas, kuhu saame panustada ka läbi tööandjate Euroopa katuseorganisatsiooni BusinessEurope. Süsiniku piirimehhanismiga soovitakse maksustada sarnaselt Euroopa süsinikumaksuga süsinikumahukaid tooteid, mida imporditakse väljastpoolt Euroopa Liitu.

Komisjoni konsultatsioon kestab 28. oktoobrini ning BusinessEurope ootab meie esmast tagasisidet 9. septembriks. Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete tagasiside palume saata Raul Aronile raul.aron@employers.ee.
 

 

 

 

Kaubanduspoliitika uuendamise küsimustik

 

 

 

Euroopa Komisjon kujundab COVID-järgse Euroopa taastumisprotsessi kontekstis ka uut väliskaubandus- ja investeerimispoliitikat – mida EL suhetes kolmandate riikidega rakendab ühtsena. Selle poliitika koostamise oluliseks osaks saab olema eelnev konsultatsiooniprotsess, mille eesmärgiks on EL kodanike ja huvigruppide vahel läbi arutada põhimõtted, kuidas EL saaks kaasa aidata majanduse taastumisele, EL konkurentsivõime tõstmisele ning euroopalike väärtuste levitamisele. 

Ootame Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete tagasisidet 14. septembriks Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik Kristi Sõberile kristi.sober@employers.ee. Vastamisel võib soovi korral kasutada elektrooniliselt täidetavat küsimustikku.

 

 

Loe edasi

 

BusinessEurope tagasiside välisriigi subsiidiumide valgele raamatule

 

 

 

17. juunil võttis Euroopa Komisjon vastu valge raamatu, milles käsitletakse välisriigi subsiidiumide põhjustatud moonutavat mõju ühtsel turul. Nüüd ootab komisjon valges raamatus välja pakutud lahenduste kohta tagasisidet kõigilt sidusrühmadelt.

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete tagasisidet dokumendile palume saata 21. augustiks Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik Kristi Sõberile kristi.sober@employers.ee.

 

 

Loe edasi

 

BusinessEurope sisend reisibüroode käibemaksu erikorra hindamiseks

 

 

 

BusinessEurope edastas viimaseks heakskiiduks Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni reisibüroode käibemaksu erikorra hindamise kohta. Märkuseid oodatakse 31. augustiks, konsultatsioon on avatud 14. septembrini 2020. Küsimuste korral on abiks Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik Kristi Sõber, kristi.sober@employers.ee.

 

 

Loe edasi
 

 

 

RAHVUSVAHELISED SUHTED 

 

 

 

Osalemiskutse: ELi piirkondade vahelised reageerimis- ja taastamispartnerlused

 

 

 

Euroopa Komisjoni kutsub huvilisi üles osalema temaatilistes partnerlustes, millega katsetatakse piirkondadevahelisi innovatsiooniprojekte, mis toetavad koroonaviiruse pandeemia järgset reageerimist ja taastumist. Osalemiskutse eesmärk on aidata piirkondadel enim mõjutatud sektorite (nagu näiteks tervishoid ja turism) taastamisel kasutada kriisi loodud võimalusi, arendada vastupidavust ning võtta aluseks rohe- ja digipööre.

Osalemiskutse on avatud kuni 7. septembrini 2020. Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu eraldatav kogueelarve nelja temaatilise partnerluse arendamiseks on 400 000 eurot (kuni 100 000 eurot iga partnerluse jaoks).
 

 

 

 

Üleskutse vesiniktehnoloogia arendamisega tegelevatele ettevõtetele

 

 

 

BusinessEurope pakub oma liikmetele võimalust esitada esitada vesinikutehnoloogia arendamisega tegelevaid ettevõtteid  oma projekte uuel veebilehel ClimateYourBusiness. Eesmärk on aidata suurendada Euroopas selles vallas tehtavate projektide tuntust.  Projekte oodatakse 1. septembriks ning neid saab esitada otse veebilehele www.climateyourbusiness.eu.

Küsimuste korral on abiks Eesti Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik Kristi Sõber, kristi.sober@employers.ee.

 

 

 

EUIPO toetused väikestele ja keskmistele ettevõtetele

 

 

 

Euroopa tööandjate keskorganisatsioon BusinessEurope annab teada, et Euroopa Liidu intellektuaalomandi amet (EUIPO) on käivitanud rea algatusi, et toetada väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE) nii pandeemiast tulenevate probleemide ületamiseks kui ka laiemalt.

 

 

Loe edasi

 

BusinessEurope veebinar tööstuste ökosüsteemidest

 

 

 

BusinessEurope korraldab koostöös Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete peadirektoraadiga (DG GROW) kaks tööstusökosüsteemide alast veebinari (juulis ja septembris). Eesmärk on anda ülevaadet tööstuste ökosüsteemidest, Euroopa Komisjon state of play’st ja saada aimu, mis rolli mängivad sidusrühmad ning pidada KOMiga struktureeritud dialoogi üldise lähenemisviisi üle.

Järgmine veebinar toimub juba 16. septembril.

 

 

Loe edasi

 

Euroopa tööandjate ja ametiühingute ühisavaldus: seisame uute töövõimaluste eest

 

 

 

BusinessEurope koos 9 Euroopa valdkondlike tööandjate esindajatega on teinud ühisavalduse riigiasutustele ja ametiühingutele. Selles antakse teada, et tööandjad on võtnud endale eesmärgiks seista selle Euroopa eest, kus on hea töötada ja luua uusi ärivõimalusi.

Nenditakse, et Euroopa reageerimine COVID-19 kriisile on siiani võimaldanud tõhusamalt ohjeldada kriisi tööhõivet ja sotsiaalset mõju kui teistes maailma piirkondades. Tugevad ja autonoomsed sotsiaalpartnerid Euroopas on olnud abiks tasakaalustatud kriisilahenduste leidmisel.

 

 

Loe edasi
 

 

 

TASUB TEADA

 

 

 

Tööandja – esita oma parimad praktikandid konkursile Praktik Cum Laude!

 

 

 

Kandidaate saavad konkursile esitada kõik tööandjad, kes soovivad oma silmapaistvaid praktikante esile tõsta. Žürii valib välja parimad kõrghariduse, kutsehariduse ja välistudengitest praktikandid, samuti pärjatakse parim töökohapõhise õppe vormis õppija. Kanditaatide esitamise tähtaeg on 30. september!

 

 

Loe edasi

 

Tööelu uus infosüsteem TEIS

 

 

 

Koroonaviiruse levikust põhjustatud kriis näitas, et töötajate ohutus ning tervise hoidmine on ettevõtte püsimajäämiseks äärmiselt oluline. Nii on Tööinspektsioonis välja töötanud uue iseteeninduskeskkonna, mis aitab hallata ettevõtte töötervishoidu ja tööohutust.

Iseteeninduse sisenemiseks alusta SIIT.

 

 

Loe edasi

 

6 + 1 põhjust, miks liituda Eesti Tööandjate Keskliiduga
 

 • Parem majanduskeskkond ja kasvuvõimalused – koos mõjutame seadusandjaid tegema otsuseid, mis aitavad kaasa majanduskasvule.
   
 • Võimalus saada osa võrgustikust, kuhu kuulub 2000 Eesti ettevõtet 250 000 töötajaga.  
   
 • Olete kursis, millised Teie ettevõtet mõjutavad protsessid on Euroopa Liidus ja maailmas käimas ning saate neid mõjutada.
   
 • Võimalus saada osa teadmistest, mis aitavad kasvada ja saavutada paremaid tulemusi.  
   
 • Võimalus selgitada avalikkusele majanduse toimimist ja tööandjate rolli selles.
   
 • Võimalus avaldada oma visioon ja konkreetsed ettepanekud Tööandjate Manifestis.
   
 • Vaid Eesti Tööandjate Keskliidu liikmena on teil õigus öelda järeltulevatele põlvedele:
  „Andsime endast tööandjana maksimumi, et Eesti majandusel ja seega riigil laiemalt läheks hästi ka kahekümne aasta pärast.“  

 

 

 

Facebook

 

 

LinkedIn

 

 

Twitter

 

 

Website

 

 

 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×