Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 191

 


VABRIK nr 191

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

Töötukassa nõukogu pikendas kriisimeedet ühe kuu võrra

Eesti Töötukassa nõukogus otsustati pikendada toetuse perioodi juuniks, kuid seda oluliselt karmimatel tingimustel. Toetusmeetme jätkumine juunist edasi sõltub sellest, kas riik on valmis meetmesse omalt poolt raha panustama.

Loe edasi

Tööandjate volikogu juht: Kriis tõi välja ka töösuhete kitsaskohad

Möödunud nädalal toimunud kolmepoolsel sotsiaalpartnerite kohtumisel tõid tööandjad COVID-19-st põhjustatud majandusolukorra kõrval lauale ettepaneku, mis võimaldaks osalise tööajaga töötajaid tööle võtta paindliku töötundide vahemikuga. See loob eeldused suurema hulga inimeste rakendamiseks, mis praegusel majanduslanguse ja kasvava tööpuuduse ajal on äärmiselt oluline.

Loe edasi

Kutse tööturu teemalisele veebiseminarile 19. mail

Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Töötukassa ning Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE kutsuvad veebiseminarile, kus käsitletakse eriolukorras tööstressi haldamisega seotud teemasid. Kuna meie tööealiste elanike hulgas on ka vähenenud töövõimega inimesi, kes on võrdväärsed tööturu liikmed, räägime ka neist.

Loe edasi

Mida selle kriisi “esimene laine” meile õpetas

Kuigi eriolukord veel kestab ning vara on oodata, et meditsiiniline kroonviiruse kriis saaks mööda, on selge, et järgnemas on kriisi nö „teine laine“, mille majandusele jäetud mõjusid tunneme kindlasti vähemalt aasta, kui mitte kauem. Siin kahe kriisilaine vahepeal, tekkis mul võimalus korra kokku võtta ettevõtte ja selle kriisitöörühma juhina selle senine töö – mis õnnestus, mis mitte ja mida sellest õppida, enne kui „uus laine pea peal kokku lööb“
Loe edasi

Teaduse ja ettevõtluse koostöö on oluline

Eesti Tööandjate Keskliit ning Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit esitasid omapoolsed ettepanekud Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava osas, mis võtab kokku valdkonna arengusuunad aastani 2035. 

Loe edasi

Ehitus ei vaja tagastamatut abi, vaid riikliku investeerimispoliitika kohandamist 

Eesti Tööandjate Keskliidu eestseisuse liige, ehitusettevõtja Tiit Kuuli kirjutab arvamusloos, et Eesti ehitussektor on üleilmse pandeemia tõttu kriisi lävel. Kui täna on masinad ja inimesed töös, siis  kõige raskemad ajad algavad sügisest, kui mahud hakkavad vähenema ja uusi tellimusi peale ei tule.
Loe edasi

Arstikunst või arstiteadus koroonaajal? 

Roche Eesti OÜ tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi kirjutab, kuidas me oleme SARS-CoV-2 viirusega küllaltki tublisti hakkama saanud, kuid me ei tunne seda viirust ega tea, mis ja miks tema mõju alla sattunud inimestega juhtub. Me ei tea, kui palju on viirusega kokkupuutunuid, kuid ilma haigussümptomiteta inimesi.

Loe edasi
 

TÖÖANDJATE SEISUKOHAD

Avalda arvamust: riigihangete seaduse muutmise eelnõu

Rahandusministeerium ootab arvamusi riigihangete seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele. Selle muudatusega seoses soovitakse muuta riigihangete vaidlustuskomisjon kohtusüsteemi osaks. Avalda arvamust hiljemalt 20. maiks 2020.

Loe edasi

Tööandjad Soome valitsusele: vajame reisijateveo piirangute leevendamist

Eesti Tööandjate Keskliit saatis Soome peaministrile pöördumise, et toetada selles küsimuses Eesti valitsust, sest inimeste liikumisvõimaluse taastamine on Eesti majandusele ja ettevõtlusele ülioluline.  
Loe edasi

Tööandjate ühispöördumine: viis olulisemat tugimeedet ettevõtlusele

Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon tegid Vabariigi Valitsusele järjekordse pöördumise konkreetsete ettepanekutega, kuidas negatiivset majandusolukorda leevendada.

Loe edasi

COVID-19 pandeemia mõjud eratervishoiuasitustele 

Eesti Tööandjate Keskliit saatis Sotsiaalministeeriumile pöördumise, milles avaldasime toetust Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu soovidele seoses COVID-19 mõjudega eratervishoiule. 

Loe edasi
 

RAHVUSVAHELISED UUDISED

Suunised Euroopa ohutuks avamiseks

Euroopa Komisjon avaldas soovitused selle kohta, kuidas taastada ohutu reisimine ja elavdada Euroopas turismi. Suuniste ja soovituste pakett peaks aitama liikmesriikidel järk-järgult kaotada reisipiirangud ja võimaldada turismiettevõtetel taas tööle hakata, samal ajal järgides vajalikke tervisekaitse ja ohutusabinõusid.

Loe edasi

Tagasi tööle: töökohtade ümberkorraldamine ja töötajate kaitse

Kuidas tagada töötajate tervis ja ohutus, kui nad tööle tagasi pöörduvad? Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur on avaldanud selleks puhuks infomaterjali ja juhise, kuidas töökohti ümber korraldada ja töötajaid kaitsta eriolukorrast väljumisel.
Loe edasi

BusinessEurope: praeguses kriisis vajame tugevat Euroopat

Eesti Tööandjate Keskliidu katusorganisatsioon BusinessEurope koostas pöördumise Euroopa Liidu riigipeade kohtumiseks.  23 suurt Euroopa ettevõtjat tegid ühispöördumise, et ärgitada poliitilisi juhte üles näitama solidaarsust kõigi ELi liikmesriikide vahel rohkem kui kunagi varem ja töötama tugeva Euroopa nimel.

Loe edasi
 

TASUB TEADA

Muudatusi välismaalaste seaduses ja menetluses

Seoses eriolukorraga võeti vastu muudatused ka välismaalaste seaduses. Muudatused on suunatud ajutiselt Eestisse töötamise eesmärgil saabunud ja viibivatele välismaalastele. Seaduse muudatusi ei ole tehtud muul eesmärgil Eestisse ajutiselt saabunud või elavate välismaalaste viibimisaluste kohta. 

Loe edasi

Tunnusta personalitöötajat rahvusvahelisel personalijuhtimise päeval

20. mai on rahvuvaheline personalijuhtimise päev, mil tunnustame personalitöötajaid panuse eest, mis aitab kaasa inimeste ja organisatsioonide arengule. Tunnusta Sinagi oma organisatsiooni personaliosakonda või töötajat! 

Loe edasi

Haridusvaldkonna eraettevõtjad saavad taotleda kriisi leevenduseks toetust

Veel kuni tänaseni saavad haridusvaldkonna eraettevõteted taodelda toetust kriisi mõjude leevendamiseks. Meetme eesmärk on toetada eraüldhariduskoolide, -lastehoiu, -lasteaia ja -huvikoolide ja huvitegevuse pakkujate möödapääsmatute kulude katmisel nii, et on tagatud nende jätkusuutlikkus ja võimalikult valutu kriisist väljumine. 

Loe edasi

Ilmunud on värske personalijuhtimise käsiraamat

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE andis välja kaasajastatud trüki Personalijuhtimise käsiraamatust, mis põimib kokku personalijuhtimise perspektiivi, annab Sulle võtmed strateegiliseks personalijuhtimiseks, aitab Sul mõista ja hinnata töö olemust ning töötamise erinevate vormide võimalusi.

Loe edasi

Eesti Tööandjate Keskliit

employers@employers.ee
www.employers.ee
Facebook: Employers.Confederation
+372 699 9301
Kiriku 6, 10130, Tallinn, Eesti

 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×