Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 190

 


VABRIK nr 190

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

Ettevõtjate 7 ootust valitsusele

Eesti on koos muu maailmaga sügava majanduskriisi lävel, mille mõjud saavad olema ilmselt tunda ka peale koroonaviiruse leviku kontrolli alla saamist. Nende mõjude leevendamiseks ja riiklike meetmete kujundamisel on oluline vaadata suurt pilti, milles on võrdselt olulisel kohal nii töötajad, tööandjad kui ka riigi kui terviku käekäik.

Loe edasi

Tervisekriis on kontrolli all, nüüd on viimane aeg panna paika väljumiskava

Eile kogunenud Tööandjate Keskliidu volikogu nentis, et  Eesti meditsiinisektor on tervisekriisi haldamisega hästi toime tulnud. Samas teeb neid murelikuks Eesti kriisist väljumise tegevusplaani puudumine. Riik vajab piirangutest väljumise plaani, mis vaatab mitu kuud ette ning kus on selgelt paigas kõigi osapoolte rollid.

Loe edasi

Kodumaine reisiteenus on julgeoleku küsimus

Mis saab Eesti ühest tuntuimast reisibüroost, kui kogu sektor on täiesti tasalülitatud? Miks on oluline teada, kes peituvad reisibüroo omanike taga ja kuidas mõjutavad meie valikud internetist otse reise ja pileteid ostes, räägib keerulisel ajal eksklusiivselt intervjuu andnud Estraveli asutajaaktsionär ja juhatuse liige Aivo Takis.
Loe edasi

Toidusektor vajab taastumiseks riigi tuge pikemal perioodil

Eesti Toiduliidu juhi Sirje Potiseppa sõnul on tänane olukord toonud väga selgelt esile, et omamaisel toidutootmisel on Eesti elanike kriisiolukorras ellujäämisel ning sellest väljumisel strateegiliselt oluline roll.

Loe edasi

Tööandjate uus välissuhete nõunik on Kristi Sõber

Eesti Tööandjate Keskliidu meeskonnas alustas tööd välissuhete nõunik Kristi Sõber. Laiapõhjalised teadmised Euroopa Liidu teemadest ja head rahvusvahelised suhted aitavad tal tugevdada Tööandjate meeskonda ja liikmeid oma kogemusega.

Loe edasi

Ivo Suursoo: Eesti kolm lõksu ja kolme pöördega väljapääsu

Kriisi järel ähvardab Eesti arengut kolm lõksu – tööjõu, keskpärase tootlikkuse ja keskmise sissetuleku lõks. Mõistlik tundub kriisist väljudes investeerida lõksudest pääsemiseks kolme pöördesse – digipööre, innovatsioonipööre ja rohepööre, kirjutab IT-ettevõtja Ivo Suursoo arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Loe edasi
 

TÖÖANDJATE SEISUKOHAD

Kobareelnõu teatud punktid ei toeta Eesti majandusarengut

Tööandjate keskliidu hinnangul on Riigikogu menetluses olevas kobareelnõus punkte, mis ei tööta Eesti riigi kasuks, vaid kahjuks. Näiteks välisspetsialistide kaasamine Eesti majandusse oli ja on jätkuvalt ülioluline.

Loe edasi

Välismaalaste seaduse muudatustes on tööandjate jaoks endiselt puudujääke

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda edastasid riigikogu põhiseaduskomisjonile arvamusavalduse välismaalaste seaduse muutmise kohta. Toetame eelnõu eesmärki aidata vähendada välismaalaste Eestis töötamise regulatsioonide kuritarvitamist ja hindame, et meie ettepanekuid on võetud arvesse, kuid näeme endiselt eelnõus olulisi puudujääke.
Loe edasi

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühendstrateegia seisukohad

Meie hinnangul on üheks innovatsioonitakistuseks Eestis nõrk koostöö erinevate organisatsioonide ja klastrite vahel. Seetõttu tuleb tunnustada ministeeriume selle eest, et ühte strateegiasse koondati ühine visioon teadus-arendustegevusest, innovatsioonist ning ettevõtluskeskkonnast. Küll aga saab dokumenti meie hinnangul tugevdada. 

Loe edasi

Euroopa roheleppe peab toetama Eesti energia- ja kliimakava

Leiame, et rohepöörde õnnestumiseks ja sellest Eesti majanduse konkurentsieelise tekitamiseks, peaks seda toetama igati juba läbi töötatud Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030

Loe edasi

Ettevõtlusorganisatsioonide toetusavaldus välistööjõu Eestisse lubamiseks

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetasid põllumeeste poolt valitsusele esitatud nõudmist välismaa põllutööliste riiki lubamiseks, et tagada Eesti toidujulgeolek kodumaiste toodetega. Ainult eestimaise tööjõuga me antud olukorras toime ei tule.
Loe edasi
 

TASUB TEADA

Haridus- ja Teadusministeerium: kontaktõpe pärast 15. maid on pigem erandlik

Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Kindlasti ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata.

Loe edasi

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu avalik pöördumine

Eesti Ehitusettevõtjate Liit soovib oma liikmete ja kogu Eesti ehitussektori nimel juhtida avaliku pöördumisega võimukandjate ja avalikkuse tähelepanu ehitussektoriga seotud võtmeküsimustele eriolukorras ning vajadusele tagada valdkonna jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis.

Loe edasi

Kasulik info rahvusvaheliste hangete ja võimaluste kohta ettevõtetele

Välisministeerium kaardistab välisesinduste abil COVID-19 kontekstis tekkivaid ärivõimalusi, ettevõtjate jaoks loodud platvorme, viiteid riigihangetele ja muud olulist. 

Loe edasi

Eesti Tööandjate Keskliit

employers@employers.ee
www.employers.ee
Facebook: Employers.Confederation
+372 699 9301
Kiriku 6, 10130, Tallinn, Eesti

 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×