Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 181

 

 


VABRIK nr 181

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

Tööandjad otsivad parimaid praktikante 

Kuulutasime välja konkursi „Praktik cum Laude“, mille raames otsime Eesti kõige säravamaid praktikante. Kandidaate saavad konkursile esitada kõik tööandjad, kes soovivad oma silmapaistvaid praktikante esile tõsta. Žürii valib välja parimad kõrghariduse, kutsehariduse ja välistudengitest praktikandid, samuti pärjatakse parim töökohapõhise õppe vormis õppija.

Loe edasi

Üle poole tööandjaist peab valitsuse tegevuse mõju ettevõtluskeskkonnale negatiivseks

56% ettevõtjatest peab valitsuse viimase kolme kuu tegevuse mõju ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele negatiivseks ja 3% positiivseks, selgus Eesti Tööandjate Keskliidu küsitlusest.

Loe edasi

Tööandjad ja Ametiühingud alustasid alampalga läbirääkimisi 2020. aastaks

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit alustasid täna, 28. juunil läbirääkimisi, et sõlmida kokkulepe riiklike tunni- ja kuupalga miinimummäärade kohta 2020. aastaks. Eesmärk on jõuda kokkuleppele hiljemalt septembrikuu lõpuks.

Loe edasi

Valminud on kaugtöö juhis tööandjatele

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit sõlmisid juba 2017. aastal kokku kaugtöö soovituslikud põhimõtted. Samuti oleme rõhutanud pidevalt oma sõnumites, et vajalik on luua ka vastav õigusraamistik, mis julgustaks nii tööandjaid kui töötajaid rohkem kaugtööd kasutama. Nüüd on valminud Sotsiaalministeeriumis kaugtööjuhis, mis aitab tööandjatel kaugtööga tuttavamaks saada. 

Loe edasi

Eurofound jätkab oma tegevust uute regulatsioonidega ning traditsiooniliste tegevussuundadega

Raul Eamets, Eesti tööandjate esindaja Eurofoundi Halduskogus kirjutab, mida olulist arutati viimatisel Halduskogu koosolekul. Kokkusaamise peamine arutlusobjekt oli järgmise nelja aasta strateegilist arengukava 2021-2024, mis paneb paika olulisemad uurimisteemad ja tegevussuunad.

Loe edasi

Meenutusi rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO peakonverentsilt

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kõrgeim organ on peakonverents, mis sel aastal kogunes 108. istungjärgule. 10. -21. juunini  toimunud  istungjärgust võtsid Eesti tööandjate esindajatena osa Eve Päärendson, Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht ja Victoria Mets, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni juriidilise osakonna juhataja.

Loe edasi
 

TÖÖANDJATE SEISUKOHAD

Tagasiside teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavale

Andsime tagasisidet Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavale 2021–2035. Kinnitame, et sellist pikaajalist plaani on Eestile väga vaja. Kvalifitseeritud töötajate nappus ja tootlikkusest tunduvalt kiiremini kasvav palgatase on hakanud Eesti konkurentsivõimet pärssima. Meie hinnangul on huvi ja koostöövalmidus selles teemas nii ettevõtjate kui teadlaste poolt kasvanud.

Loe edasi

Tööandjate tagasiside käibemaksuseaduse muudatustele

Rahandusministeerium saatis meile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Käibemaksuseaduse muudatuse eelnõu. Mõistame, et tegemist on suuresti Euroopa õiguse ülevõtmisega Eestis. Siiski on Tööandjate jaoks oluline täpsustada lootusetute võlgade korral käibemaksukohustuse korrigeerimise korda.

Loe edasi

Ettevõtjate kulutused innovatsioonile on suuremad kui statistikast nähtub

Eesti Tööandjate Keskliit otsib võimalusi ettevõtete teadus- ja arendustegevust mõõtva statistikaaruande lihtsamaks tegemiseks, et oleks võimalik täpsemalt mõõta erasektori tegelikke kulutusi innovatsioonile.

Loe edasi

Eesti Tööandjate Keskliit

employers@employers.ee
www.employers.ee
Facebook: Employers.Confederation
+372 699 9301
Kiriku 6, 10130, Tallinn, Eesti

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×