Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 180


 


VABRIK nr 180

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

Palume vasta praktika ja õpipoisiõppe küsitlusele

Viime tööandjate seas läbi küsitlust, millega uurime kogemusi praktika ja töökohapõhise õppe rakendamisel ning kaardistame kitsaskohti ja ettepanekuid. Palume ettevõtete esindajatel küsitluses osaleda ja lühike küsimustik  täita 5. juuliks.

Vasta küsitlusele

Konkurentsivõime päästmiseks peavad poliitilised otsused arvestama ettevõtluskeskkonnaga 

Värske statistika näitab, et Eesti kaotab rahvusvahelises konkurentsivõimes ja seda juba teist aastat järjest. Kui eelmisel aastal langesime IMD konkurentsivõime edetabelis 63 riigi seas 30. kohalt 31. kohale, siis tänavu kukkusime edetabelis tervelt 4 kohta ja oleme 35ndad, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu analüütik Raul Aron.

Loe edasi

Tööandjate eriauhinna Ajujahil sai “Võõras Sõber”

Tunnustasime Ajujahi konkursil eriauhinnaga äriideed „Võõras Sõber“, mis aitab kaasa vähenenud töövõimega inimeste kaasamisele tööturule, võimaldades tööandjatel pakkuda töötajatele anonüümset psühholoogilist nõustamist.

Loe edasi

Eesti suurimale ettevõtluskonkursile saab kandideerida 3. juulini

Ettevõtluse auhinna konkurss on suurim riiklik tunnustus silmapaistvatele ja edumeelsetele ettevõtetele. Ettevõtteid tunnustavad Eesti Tööandjate Keskliit ja EAS. Loe lisa ja esita oma ettevõte konkursile enne 3. juulit. 

Loe edasi

Avalda arvamust: Innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava väljatöötamiskavatsus

Ootame kommentaare: Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium asuvad ühiselt koostama „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 20121-20135“ ja on valmis saanud arengukava väljatöötamiskavatsuse. 

Loe edasi

Avalda arvamust: Käibemaksuseaduse muudatused 

Rahandusministeeriumis on valminud käibemaksuseaduse eelnõu, millega soovitakse käibemaksuseaduses sätestada nõudmiseni varu (kaup müüja omandis kuni sihtriigis ostjale üleandmiseni) ja aheltehingute maksukäsitlus ning lootusetute võlgade korral käibemaksukohustuse korrigeerimise kord. Lisaks täpsustatakse investeeringukulla mõistet. 

Loe edasi

Euroopa tööandjaid ühendab mure töökäte puuduse pärast

13.-14. juunil kogunesid Helsingis Euroopa tööandjate organisatsioonide juhid. Euroopa tööandjate katusorganisatsiooni BUSINESSEUROPE tippkohtumisel oli üheks läbivaks teemaks tööjõu, sealhulgas kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Loe edasi

BUSINESSEUROPE kevadprognoos: Kaubanduspinged takistavad majanduskasvu

Euroopa Liidu majanduse kogutoodang kasvab 2019. aastal 1,6% ja 2020. aastal 1,7%, kirjutatakse Euroopa tööandjate katusorganisatsiooni BUSINESSEUROPE kevadprognoosis.

Loe edasi

Tööpsühholoog: ükski töötaja ei soovi kolleegide elu põrguks muuta 

Ajujahi konkursil oma äriidee “Võõras Sõber” eest Eesti Tööandjate Keskliidult eriauhinna saanud tööpsühholoog Ave-Gail Kaskla paneb tööandjaile südamele, et lisaks füüsilistele eripäradele tuleb arvestada ka töötajate psühholoogiliste erivajadustega. Kui töötaja käitumine muutub ning töötulemused halvenevad, võib selle taga olla stress ja läbipõlemine, mis omakorda võib viia püsiva töövõime vähenemiseni.

Loe edasi

Töötukassa pakub palgatoetust

Töötukassa pakub tööandjatele palgatoetust kogemusteta noorte, vähenenud töövõimega inimeste, rahvusvahelise kaitse saajate, vanglast vabanenute või pikaajaliste töötutevärbamisel. Toetusega hüvitatakse kuni pool palgakulust (kuid mitte rohkem kui töötasu alammäär ja kahe teenuse puhul kuni töötasu kahekordne alamäär) ja seda saab taotleda nii tähtajatu kui tähtajalise töölepingu sõlmimisel. Hüvitist makstakse 6-12 kuud. 

Loe edasi
 

UUDISEID ERIALALIITUDELT 

PARE-l podcast „Avameelselt inimeste juhtimisest“

“Avameelselt inimeste juhtimisest” on PARE podcastide sari, kus räägime teemadel, mis kõnetavad igaüht, kes peab oluliseks inimeste juhtimise head kvaliteeti.

Loe edasi

Eesti Tööandjate Keskliit

employers@employers.ee
www.employers.ee
Facebook: Employers.Confederation
+372 699 9301
Kiriku 6, 10130, Tallinn, Eesti

 


 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×