Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 169

 

VABRIK nr 169
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Ravimite ostmine, eriarstiabi ja hambaravi peaksid olema erisoodustusmaksu vabad

Tööandjad on tulnud välja mõttega maksta võimaluse korral kinni töötajate ravikulud, seadusandjalt oodatakse nende vabastamist erisoodustusmaksust. ​Praegu on maksustatud need ravikulud, mida töökeskkonna riskianalüüs ega tööohutusarst ei ole ohutegurina välja toonud. 

Loe edasi… »

Tööandjad tunnustavad uut ministrit

Eesti Tööandjate Keskliit tunnustab uut Töö- ja terviseministrit Riina Sikkutit selle eest, et Tööandjate ettepanekuid võeti kuulda ning soolise palgalõhe vähendamiseks mõeldud seaduseelnõu sihtgruppi kitsendati, jättes sellest erasektori välja. 

Loe edasi… »

Parim regionaalne praktikakoht on HANZA Mechanics Tartu OÜ

41f8335e-aac8-4766-9b7b-b95f40a6c5a2.png

Eesti parim regionaalne praktikakoht, Tartus asuv allhanketööstuse ettevõte HANZA Mechanics Tartu teenis tunnustuse läbimõeldud praktikasüsteemi ja regionaalse panuse eest.

Loe edasi… »

Eesti puidutööstuse ettevõtete õppereis Jaapanisse

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit külastas Jaapanit, kus kohtuti kõige olulisemate tööandjate- ja ettevõtlusorganisatsioonidega Tokyos ja Kansai piirkonnas, mõjuvõimsate puidu- ja metsatööstuse liitudega, mitmete suurettevõtetega, õppeasutustega, Jaapani Põllumajanduse, Metsanduse ja Kalanduse Ministeeriumiga ning Eesti Suursaatkonnaga Jaapanis.

Loe edasi… »

Seisukoht laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmisele

Eesti Tööandjate Keskliit toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi püüdlust meelitada Eestisse laevandussektori ettevõtteid ja töötajaid. Leiame, et laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu on samm õiges suunas.

Loe edasi… »

 
 
HARIDUSPOLIITIKA

Parim väikeettevõttest praktikakoht on Top Marine OÜ

Keskkonnaminister Siim Kiisler andis üle 2018. aasta parima väikeettevõtte praktikakoha auhinna ujuvkaidele spetsialiseerunud Top Marine OÜ-le, kes paistis silma põhjaliku ja läbimõeldud praktikakorraldusega.

Loe edasi… »

Tööandjad tunnustavad Ericsson Eestit kui välistudengite sõbralikku ettevõtet

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldataval parima praktikakoha konkusil teenis Ericsson Eesti eriauhinna ja tunnustuse välistudengitele erilise tähelepanu pööramise eest.  

Loe edasi… »

Gümnaasiumi lõpetajatel avaneb võimalus omandada väärt amet töökohapõhise õppes

SA Innove on koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga loonud ilma eelneva töökogemuseta noortele soodsa võimaluse õppida töökohapõhises õppes. Vastuvõtt tööriistalukksepa, turvasüsteemide tehniku ja APJ lehtmetalli töötlemispinkide erialale algab juba juunis. ​

 
 
AVALDA ARVAMUST 

Maksusaladuse regulatsiooni võimalikud muudatused

Maksu- ja Tolliamet on saatnud meile arutamiseks rea ettepanekuid, mille eesmärk on maksukuulekuse parandamine, kuid mis riivaksid ka maksusaladuse kaitset. 

Loe edasi… »

Maksukohuslaste registri muudatused

Nullbürokraatia projekti ja Aruandlus 3.0 esimese osana asuti ühtlustama töötamise ning palgastatistika valdkonda. Ühe muudatusena on juba 2018 teises pooles plaanis koondada Töötamise registrisse ka tööaja määra, ametinimetuse ja täpse töökoha aadressi andmed. 

Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Kandideeri ettevõtluse auhind 2018 konkursil

EAS kutsub Teid kandideerima konkursile „Ettevõtluse auhind 2018“. Ettevõtluse auhinna konkurss toimub tänavu 18. korda ning on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele.

Loe edasi… »

Võimalus värvata praktikant Jaapanist

Euroopa Liidu-Jaapani Tööstuskoostöökeskuse „Vulcanus“ programm pakub võimalust võtta EL-Jaapani finantstoel oma ettevõttesse praktikale üliõpilane. Eelkõige on programm mõeldud tööandjatele, kes on huvitunud Jaapani turust või juba tegutsevad seal.

Loe edasi… »

EAS kutsub osalema Eesti-Norra koostööprogrammis ja Oslo Innovation Week’il

Eesti-Norra koostööprogrammist oodatakse osa võtma Eesti eraettevõtteid, kes soovivad arendada kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Partneritena saavad osaleda ka mõlema riigi MTÜ-d, assotsiatsioonid, sihtasutused, ülikoolid, klastrid. Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtete ühisprojektid.

Loe edasi… »

 

Tunnustame aasta õppijaid ja aasta õppijasõbralikke tööandjaid!

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS ootab inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala.

Loe edasi… »

Tartu Ülikool ootab õpihuvilisi suveülikooli

Tartu Ülikooli suvekool on meeldiv võimalus ühendada puhkus enesetäiendamisega. Tule 19. korda toimuvasse suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks! Õppida saab rohkem kui 30 täiendusõppekursusel Tartus, Tallinnas, Viljandis, Narvas, Pärnus ja Läänemaal.

Loe edasi… »

Terviseinfo – Turvaline puhkus

Suve saabumine toob paljudele meist lähemale iga-aastase puhkuse. Suvepuhkuse aeg on akude laadimise, tööpingete maandamise ja lõõgastumise aeg. Ka suur osa tööandjatest on mõnusa suvehooajaga sidunud võimaluse töösuhete tugevdamiseks ja korraldavad iga-aastaseid suvepäevi.

Loe edasi… »