Tööandjate Keskliit

Vabrik nr 166

 

VABRIK nr 166
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Viimane võimalus osaleda soodushinnaga konverentsil Tuulelohe Lend 2018! 

4. aprillil toimuv Eesti Tööandjate Keskliidu konverents Tuulelohe Lend 2018 keskendub tänase Eesti kõige suuremale väljakutsele – vähenevale rahvastikule ja sellest tulenevatele probleemidele. Soodushinnaga registreerumine kestab vaid 16. märtsi hilisõhtuni! 

Registreeru siin… »

Riigireformi Radar: valitsusele ei saa hinnet panna, sest tulemust ei ole

Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis algatus Riigireformi Radar heidab valitsusele ette strateegilise juhtimise ja koostöö puudumist. Radari kolleegium viimases kvartalis valitsusele hinnet ei andnud, sest edasiviivate otsuste ja tegevuste puudumise tõttu on töö reformiga sisuliselt tegemata.

Loe edasi… »

Ideetalgud vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasamiseks  

41f8335e-aac8-4766-9b7b-b95f40a6c5a2.png

8. märtsil toimusid Tööandjate Keskliidu ja Garage48 koostöös ideetalgud, leidmaks nutikaid lahendusi vähenenud töövõimega inimeste suuremaks kaasamiseks tööjõuturul. Loe, milliste nutikate ideedega tiimid välja tulid ja vaata galeriid üritusest! 

Loe edasi… »

Tööandjate poolt ellu viidud initsatiivid aastal 2017 

Oleme kokku koondanud Eesti Tööandjate Keskliidu töövõidud, initsatiivid ja otsused, mille elluviimisele me eelmisel kalendriaastal kaasa aitasime. 

Loe edasi… »

Keskliidu seisukohad riigi tööjõuturu toimimise ja tööjõupuuduse küsimustes

Eesti Tööandjate Keskliit edastas valitsusele ja riigikogule seisukohad tööjõupuuduse küsimustes. Oleme seisukohal, et tööjõu küsimuse lahendamist tuleb vaadelda kahes mõõtmes – eraldi pikemas ja lühemas perspektiivis. Pikemas perspektiivis tuleks probleemi lahendamiseks ära kasutada kõik võimalused – nii siseriiklikud, kui piiriülesed.

Loe edasi… »

 
HARIDUSPOLIITIKA 

Tööandjate keskliit otsib taas parimat praktikakohta

Eesti Tööandjate Keskliit käivitab taas konkursi “Parim praktikakoht”, et tõsta esile ettevõtteid, kes pakuvad parimal võimalikul moel üliõpilastele ja kutseõppuritele praktikakohti ja õpipoisiõppe võimalusi. Vaata kandideerimise tingimusi ja loe konkursist lähemalt! 

Loe edasi… »

Osalege tasuta kutsehariduskonverentsil “Kuhu lähed, kutseharidus?” 

Eesti Tööandjate Keskliit korraldab 10. aprillil koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega konverentsi “Kuhu lähed, kutseharidus?” Kutsehariduse arengutele suunatud konverentsil käsitletakse teemasid kutsehariduse arenguperspektiividest ja mõtiskletakse selle üle, kuidas edasi liikuda.

Loe edasi… »

 
TÖÖJÕUPOLIITIKA 

Tööandjate tagasiside töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muutmise plaanile

Eesti Tööandjate Keskliit saatis tagasisidet töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muutmise plaanile. Peame oluliseks tööohutuse- ja tervishoiu regulatsiooni muutmist, arvestades muutunud olukorda tööturul ning sellest tulenevaid paindlikke töösuhteid.

Loe edasi… »

Avalda arvamust: perehüvitiste seaduse muudatused

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega viiakse ellu vanemapuhkusete ja – hüvitiste süsteemi II etapi muudatused. Teie arvamused on teretulnud! 

Loe edasi… »

 
MAKSUPOLIITIKA 

Valitsus arvestas Tööandjate väljapakutud elektriaktsiisi muudatusettepanekutega

Meie taotletud maksumuudatus said valitsuselt heakskiidu. 22. veebruaril kiitis valitsus heaks seadusemuudatused, millega vähendatakse energiaintensiivsete tööstusettevõtete elektriaktsiisi määra 90-protsendiliselt ehk praeguselt 4,47 eurolt 0,5 eurole megavatt-tunni eest. 

Loe edasi… »

 
TASUB TEADA

Töölaadal pakub vähenenud töövõimega inimestele töökohti uus valik erinevaid ettevõtteid

28. märtsil kell 11-14 toimub taaskord Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses Töölaat vähenenud töövõimega inimestele. Seekord on Töölaadal osalemas suurem valik ettevõtteid kui eelnevatel aastatel, üle 20 ettevõtte erinevatest valdkondadest, seega peaks leiduma midagi kõigile.

Loe edasi… »

Eesti Tööandjate Keskliiduga on liitunud seitse uut ettevõtet

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeskonnaga on liitunud seitse ettevõtet: HKScan Estonia, Adole Invest AS, Flexa Eesti AS, Hansa Leather OÜ, TK-Team Baltic AS, AS Neiser Grupp ja AS Prike Eesti. Tere tulemast!

Loe edasi… »

„Vaate nurk“ – tõenäoliselt selle aasta parim juhtimiskonverents Eestis

Iga juhi kuklas tiksub lakkamatult mõte, kuidas osata näha kaugemale tulevikku ja saavutada tihedas konkurentsis edumaa. Edu tagab järjepidev eksperimenteerimine ja avatud meel. 12. ja 13. aprillil toimuv konverents „Vaate nurk“ toob osalejateni just kõige aktuaalsemad trendid inimeste juhtimises.

Loe edasi… »

 

Ootame ettevõtteid ja organisatsioone osalema messil „Suveks tööle 2018″

Populaarne noortele suunatud töömess “Suveks tööle 2018“ tuleb taas! Sellel aastal toimub mess 17. aprillil 2018 Viru Sokos Hotellis. Noorte töömessi „Suveks tööle 2018“  eesmärk on omavahel kokku tuua tööandjad ja alla 18-aastased noored, et võimaldada vahetut kontakti osapoolte vahel ning luua ka seeläbi platvorm noortele esmase töökogemuse saamiseks.

Loe edasi… »

Ettevõtte juhtimise koolitus: nõukogu liikmete ettevalmistamine ja sertifitseerimine

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Välisinvestorite Nõukogu Eestis kutsuvad 8.-9. mail osalema ettevõtete juhtimise kahepäevasel koolitusel. 

Loe edasi… »

Abipalve: iga ettevõtte lugu väärib säilitamist

EV 100 tähistamise raames soovib Rahvusarhiiv ettevõtjatele teadvustada Eesti majandusajaloo säilimise olulisust. Rahvusarhiiv on teostamas uuringut, millega saadakse esmane info dokumentide ja arhiivide olukorra kohta erasektoris.

Loe edasi… »