Tööandjate Keskliit

Praktika ja Õpipoisiõpe nr 8, detsember 2017

 

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri, detsember 2017
 

Kehtestati uus kutsehariduse rahastamismudel

Eesti Tööandjate Keskliit kutsus juba paari aasta eest Haridus- ja Teadusministeeriumi üles kutsehariduse rahastamismudelit uuendama – tööandjate soov oli kutsekoolide rahastamine siduda läbiviidava õppe tulemuslikkusega. Tänaseks on rahastamismudel uuendatud.

Loe edasi… »

Kas õpipoisiõpe tasub end ära?

6. veebruaril kell 10:00 tutvustame Tööandjate majas Poliitikauuringute Keskus Praxise poolt läbi viidud õpipoisiõppe maksuvuse ja tasuvuse uuringu tulemusi. Kõik huvilised on oodatud!

Loe edasi… »

Tutvu parimate praktikantidega

Eesti Tööandjate Keskliit kuulutas oktoobrikuus välja parimad praktikandid kõrghariduse, kutsehariduse ja õpipoisiõppe kategooriates. Oleme parimatega teinud intervjuud, et nende mõtteid praktikakogemusest teieni tuua.

Loe edasi… »

Anna välistudengile võimalus minna praktikale

 
Eesti Tööandjate Keskliit on võtnud sihiks aidata kaasa vähemalt 600 välisüliõpilasele praktikakoha leidmisel aastas, sest näeme sellest kasu meie ettevõtetele. Kutsume tööandjaid üles pakkuma välisüliõpilastele praktikakohti.

Loe edasi… »

Tule 10. aprillil Pärnusse kutsehariduse konverentsile! 

Eesti Tööandjate Keskliit ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus korraldavad 10. aprillil kell 11- 16 Pärnu Kontserdimajas konverentsi „Kuhu lähed, kutseharidus?“. Kõigil huvilistel palume see kuupäev kalendris varakult broneerida. 
 

 
KOGEMUSLOOD

Metsamehed õpipoisiõppes

Luua metsanduskoolis on lõpetanud esimene grupp metsamasinate operaatoreid. Metsanduspraktikate koordinaator Meelis Kall ja õpipoisid tegid õppest kokkuvõtteid.

Loe edasi… »

Eesti noorte enneolematu edu kutseoskuste maailmameistrivõistlustel

Oktoobris 2017 toimus Abu Dhabis ülemaailmne kutseoskuste võistlus WorldSkills. Võistlustules oli Eestist kokku 7 noort. Tulemused on enneolematud, sest esimest korda ajaloos tõusis Eesti sellel võistlusel poodiumile.
 

Loe edasi… »

Eliise praktika Madriidi haiglas

Eliise Hoogand on tüdruk, kes õpib Tartu Tervishoiukõrgkoolis õeks ja otsustas ühe semestri veeta Hispaanias, Madriidi haiglates Erasmus+ programmi raames praktikat tehes.

Loe edasi… »

 
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

Kas õpipoisile peab tasu maksma?

Jah, lähtuvalt töökohapõhise õppe rakendamise korra § 6 lõike 1 kohaselt peab praktikakoht maksma õpilasele tasu tööülesannete täitmise eest praktikakohas toimuval õppeperioodil vastavalt praktikalepingus kokku lepitule, sealjuures ei tohi tasu olla väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. (2018. aastal on  tunnitasu alammäär 2,97 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 500 eurot)

Kui õppijat tasustatakse tunnitasu alusel, kas tasustamisel on mõeldud, et õppija peab kokku saama tasu vähemalt ühe kuu töötasu alammääras või mõeldakse siinkohal tunnitasu alammäära (2,97€)?

Õpipoisi tööd võib tasustada  nii kuu alampalga kui tunnitasu alammäära alusel. Alammäär arvutatakse vastavalt koormusele, õpilane ei pea saama täistööaja eest makstavat töötasu alammäära, kui ta ei tööta täistööajaga. 
 
TASUB TEADA

Tööandjate võimalus aidata erialase hariduseta noori

SA Innove on käivitamas uut projekti, mis innustab keskkooli järel valima õpipoisiõppe teed. Projekti õnnestumise eelduseks on vaja leida piisaval hulgal ettevõtteid, kes on nõus panustama noorte erialaste oskuste omandamisse.

Loe edasi… »

Oskuste festival Noor Meister 2018 kutsub kaasa mõtlema

Järgmisel aastal, 3.-4. mail 2018 toimub Noor Meister 2018, mis toob kutsehariduse parimad praktikad, oskusõppe väljundid, kutsekoolid, tööandjad ja kutsemeistrivõistlused ühe idee ehk oskuste festivali alla. Ootame tööandjate ettepanekuid, kuidas ettevõtted saaksid festivali õnnestumises kaasa lüüa.

Loe edasi… »

Erasmus+ praktika kui võimalus tõsta töötajate kompetentsi

Erasmus+ programm annab võimaluse õppuritele ja värskelt kõrgkooli lõpetanutele omandada erialaseid kompetentse välismaal. Tööandjad võivad suunata töötavad üliõpilased ka oma filiaali või partneri juurde kogemuste vahetuseks ja uute oskuste õppimiseks.

Loe edasi… »

 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.
 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×