Tööandjate Keskliit

Praktika ja Õpipoisiõpe nr 7, september 2017

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri, september 2017
 

Tööandjate küsitlus: ettevõtted on praktikantidele avatud

Üle 80% ettevõtjatest on valmis võtma enda juurde praktikale nii kutse- kui üliõpilasi, selgus Eesti Tööandjate Keskliidu läbi viidud küsitlusest. Lisaks korraldatavad ettevõtted järjest enam koostöös kutsekoolidega õpipoisiõpet ehk töökohapõhist õpet.

Loe edasi… »

Parima Praktikandi konkursil võistleb 49 säravat noort

Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkursi „Praktik Cum Laude“ konkursile esitati 49 kandidaati, kes saavutasid eelmisel õppeaastal praktika jooksul silmapaistvaid tulemusi. Konkursi võitjad selguvad 12. oktoobrini kestva Facebooki hääletuse ja seejärel koguneva hindamiskomisjoni otsuse tulemusena.

Loe edasi… »

Pärnus toimus kolmas kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvik

Pärnumaa Kutsehariduskeskus korraldab kord kvartalis innovatsioonikohvikuid, mille raames toimuvad tööandjatega ja linnakodanikega vabas vormis vestlusringid ja arutelud. Viimatise KEIK-i muljeid jagavad Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Maarika Liivamägi ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse avalike suhete juht Anneli Rabbi.

Loe edasi… »

Valminud on koolitusmaterjalid töökohapoolsetele õpipoiste juhendajatele

Õpipoisõppe edendamise projekti raames valmisid töökohapoolsetele juhendajatele koolitusmaterjalid.  Testisime koolitust grupi töömaailma spetsialistide peal ja saame materjalid nüüd kõigile kättesaadavaks teha.
 

 
KOGEMUSLOOD

Kondiitriõpilase seiklusi täis kevad praktikabaasis Brüsselis

Üha enam noori panevad oma teadmised -oskused  proovile hoopis välismaal praktikat sooritades. See võimalus on avatud nii tudengitele kui ka kutseõppe tasemeõppe õpilastele, sealhulgas ka õpipoistele. Meiega jagas oma muljeid Brüsselis praktikal käinud kondiitriõpilane Liis. 

Loe edasi… »

Olümpia hotellis käivad praktikal nii õpilased kui õpetajad

Radisson Blu Hotel Olümpia personalijuht Airi Neemre jagas oma kogemusi praktikabaasiks olemisest. Igal aastal käib Olümpia hotellis 80 kuni 100 praktikanti, kellest paljud on ka koolides õpetajad. 

Loe edasi… »

Karukäpa talu: suurim kasu on uued kontaktid

Pärnumaal Sauga vallas asuva marjatalu perenaine Reet Karukäpp otsis esmalt oma tallu kaasosanikku, kuid hakkas hoopis pakkuma praktikakohti. Majanduslikult praktikandid kasu ei too, kuid see polegi eesmärk.

Loe edasi… »

 
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

Kuidas sõlmida tööpraktika lepingut? 

Mis on tööpraktika, kas praktikandiga peab sõlmima töölepingu ja maksma palka? Vastab Eversheds Ots&Co partner ja vandeadvokaat Rando Maisvee.

Loe edasi… »

Kui pikk on tavaliselt töökohapõhise õppe õppekava? 

Õpe võib kesta 3 kuust kuni 3 aastani. 

Mis vahe on Töötukassast tulnud praktikandil ja koolist tulnud praktikandil? 

Koolist tuleva praktikandi jaoks on ettevõttepraktika õppekava osa, praktika käigus ta kinnistab eelneva teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Praktika ajaks sõlmitakse enamasti kooli, ettevõtte ja õppija vahel praktikaleping. Praktikandile ei ole kohustuslik maksta töötasu. Töökohapõhise õppe korral maksab kool juhendajatel tasu kuni 50% pearahast. Vt ka PRIA ja Tallinna Ettevõtlusameti toetusi praktikajuhendajatele.

Töötukassast suunatakse ettevõttesse praktikale tööotsija vajaliku praktilise töökogemuse saamiseks ning töölesaamiseks vajalike ametialaste oskuste ja teadmisi täiendamiseks.

Tööpraktika korraldamiseks sõlmitakse Töötukassa ja ettevõtte vahel haldusleping. Praktika ajal maksab Töötukassa tööandjale juhendamistasu esimesel kuul 20,32, teisel kuul 15,24 ning kolmandal ja neljandal kuul 10,16 eurot päevas. Praktika ajal ei tohi sõlmida praktikandiga töölepingut ega maksta talle töötasu. Vastasel juhul on tegemist töösuhtega ning töötukassa peab lõpetama nii praktikandi töötuna arveloleku kui ka praktika.

 
TASUB TEADA

Töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõppe vastuvõtt sügiskuudel

Õpipoisiõpet pakuvad täna 25 kooli koostöös mitmesaja ettevõttega. Kui tööandjal tekib huvi ka oma ettevõttes õpipoisiõppe rakendamise vastu, on tal selle teostamiseks mitu võimalust.

Loe edasi… »

Alates veebruarist saab TEKO-s õppida töökohapõhises õppes kaubandust

Tallinna Teeninduskool ootab alates veebruarist kaubandustöötajaid end erialaselt täiendama müüja-klienditeenindaja erialal. Osalejaid oodatakse sõltumata kogemusest, tööstaažist või eelnevast haridusest.

Loe edasi… »

Valmimas on uuring töökohapõhise õppe maksumusest ja tasuvusest

SA Innove eestvedamisel viiakse läbi uuring “Töökohapõhise õppe läbiviimise maksumus ja tasuvus“. Uuringu eesmärk on välja selgitada töökohapõhise õppe maksumus ettevõttele ning selgitada välja selle õppevormi rakendamisest tulenev kasu ettevõttele.

Loe edasi… »

 

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.