Tööandjate Keskliit

Praktika ja õpipoisiõpe nr 17

 

PRAKTIKA JA ÕPIPOISIÕPE 

Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri

 

 

 

 

 

Oleme eriolukorras. See on oluliselt muutnud meie tööd, õpinguid ja tavapärast elustiili. Paljud ettevõtted on pidanud päeva pealt oma tegevuse koomale tõmbama või sootuks peatama. 

Tööandjate 2018. aasta manifestis kirjutasime, et haridussüsteem peab olema paindlik ja kohanemisvõimeline ning töötajatel tuleb õppida uusi oskusi ning kohanemist kiiresti muutuva töö sisu ja töökeskkonnaga.  Eriolukord on meie „ettekuulutusele“ keeranud mitu vinti peale. Me kõik peame kohanema kohe ja praegu, peame kasutama e-õpet, veebiseminare ja kontaktivabu kohtumisi.  

Nii õppetöö koolides kui ka praktika läbiviimine ettevõtetes  on praegu kohati keerulised. Vaatamegi selles infokirjas, kuidas uutes oludes saavad hakkama meie kutsekoolid ja ülikoolid. Toome esile ka meie eriti tublide praktikaettevõtete varasemaid edulugusid.

Olge terved!
Anneli Entson – Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik 

 

 

 

 

 

Kutseharidus eriolukorras – õpetamine ja õppimine jätkuvad

 

 

 

Eriolukorra kehtestamisega on katkenud vahetud kontaktid õppurite ja õpetajate vahel, kuid distantsilt jätkuvad õppimine ja õpetamine hoogsalt. Koolidelt saadud tagasiside põhjal võiks öelda, et tööd tehakse rohkemgi kui enne – uudses olukorras toimetulek nõuab tavapärasest enam energiat ja pingutust. 

 

 

Loe edasi

 

Tervishoiu valdkonna õppurid seisavad eriolukorras mitme tule vahel

 

 

Rääkisime Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsaga, kuidas õppurid seisavad eriolukorras justkui mitme tule vahel. Ühest küljest võib kohustuslik praktika sooritamata jääda, kuna praktikabaasidel lihtsalt ei ole piisavalt ressursse korraliku praktika võimaldamiseks. Teisalt on tervishoiu valdkonna õppurite vabatahtlik panus haiglates praeguses olukorras hindamatu väärtusega.
Loe edasi

 

OSKA uuringud näitavad, millistel erialadel on tulevikus raske tööd leida

 

 

 

Nii Eestis kui ka maailmas toimuvad muutused mõjutavad nõudlust eri valdkondade töötajate järele. SA Kutsekoda koostab OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringuid, milles analüüsitakse, kui palju ning milliste oskustega töötajaid vajatakse Eesti tööturul praegu ja järgneva kümne aasta jooksul ning võrreldakse seda pakutava haridusega.

 

 

Loe edasi

 

Parimate praktikakohtade konkursi tähtaeg pikeneb

 

 

 

Eriolukorra tõttu pikendas Eesti Tööandjate Keskliit esialgu kuu võrra tähtaega parima praktikakoha konkursile kandidaatide esitamiseks – kuigi heade praktikate välja selgitamine ja esile toomine on olulised, on hetkel nii meie ettevõtetel kui kutse- ja kõrgkoolidel käsil hoopis pakilisemad väljakutsed.  “Parim praktikakoht 2020” tähtaeg on esialgu 30. aprillil 2020. 

 

 

Loe edasi

 

Hea praktikandi tunneb ära tema suhtumisest töösse

 

 

 

Võrus asuv mööblitootmisettevõte AS Wermo on piirkonna üks suurimaid tööandjaid ja nende kogemus erinevate koolide praktikantide väljaõppega on kestnud juba mitukümmend aastat. Nende juures käivad erialaseid teadmisi omandamas peamiselt puidupingioperaatorid, tislerid ja puidutehnoloogid, kuid on ka teiste erialade õppureid.

 

 

Loe edasi
 

 

 

ÕPPEASUTUSED ERIOLUKORRAS

 

 

 

Distantsõpe sunnib koole otsima uusi võimalusi 

 

 

 

Igas koolis on kevad tihe ja kiire periood ning samuti ka Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, kus toimusid esimesed teadaolevad e-eelkaitsmised. Kooli jaoks on väga oluline hoida õppetöö samas rütmis nagu seda näeb ette akadeemiline kalender ja teha endast kõik, et juunis oleks üliõpilastel võimalik kool lõpetada.

 

 

Loe edasi

 

Maaülikool hoiab õppetööd käigus e-vahenditega

 

 

Uus olukord Eestis ja maailmas on paisanud pea peale ka ülikoolielu. Eesti Maaülikool on viinud õppetöö e-kanalitesse ning esialgu loodetakse lõputööde kaitsmised, aktused ja uute tudengite vastuvõtt läbi viia senise ajakava järgi. Mõistagi on ka tegemisi, mis on hetkel pausil.

Loe edasi

 

Kuidas kohanevad eriolukorraga kutsekoolid? 

 

 

 

Tarmo Loodus, kes juhib nii Viljandi Kutseõppekeskust kui ka Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeskonda kuuluvat Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingut, tegi oma võrgustikus kiire küsitluse ja leiab, et täna on oluline koolide ja ettevõtjate omavaheline tihe suhtlemine. Virtuaalselt. Kus vähegi võimalik, saab õppetöö ju jätkuda

 

 

Loe edasi

 

Kas kriisiolukorras võiksid praktikandid abiks olla?

 

 

 

Tartu Ülikool on mõelnud mitmete variantide peale, mis toetaksid ka kriisisituatsioonis ettevõtete tegemisi. Näiteks saab tuua oma mõtte või probleemi ülikoolini, edasi toimub üliõpilastest tiimi moodustamine ning siis juba konkreetsem suhtus ettevõttega ja ootustega lahendustele.  Ülikooli poole pealt toetatakse tiimi tööd ja toimimist ning ettevõtte poolt on mentor, kes seab eesmärke ja ülesandeid suunab ja küsib küsimusi.

 

 

Loe edasi
 

 

 

TASUB TEADA

 

 

 

Esita kandidaat Aasta Õpetaja 2020 konkursile

 

 

 

Eriolukorras ja distantsõppe tingimustes on eriti oluline tunnustada kõiki Eesti haridustöötajaid, kes on pidanud täielikult muutma oma töökorraldust ja õpetamismeetodeid. Nad on praegu rohkem kui kunagi varem maailmas eeskujuks ja väärivad suuremat tunnustamist.

 

 

Loe edasi

 

Teaduspartnerlus – teistmoodi võimalus tudengitega koostööd teha

 

 

 

Ülikoolide ja ettevõtete koostöö võib ulatuda märksa kaugemale tudengite tavapärasest praktikast, muutudes lausa teaduspartnerluseks. Nii on Eesti Maaülikool ja Eesti ettevõte Power Algae koos käima lükanud teadusprojektid, mille käigus uuritakse mikrovetikate CO2sidumise võimekust, et vähendada süsinikuemissiooni.

 

 

Loe edasi

 

Tudengid ja tööandjad hindavad võimalust üks-ühele suhelda

 

 

 

Märtsi alguses toimus kolmandat aastat järjest TalTechi IT-teaduskonna praktikakohvik, mis tõi kokku valdkonna tööandjad ning praktikakoha leidmisest huvitatud teaduskonna tudengid. 2018. aastal väljatöötatud formaat on ennast aastatega õigustanud ning sel aastal kohtusid pea sadakond erialaspetsialisti 30 tööandja meeskondadest üle paarisaja teaduskonna tudengiga. 

 

 

Loe edasi

 

Uudiskiri ilmub neli korda aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Uudiskirja valmimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Tööandjate Keskliit

employers@employers.ee
www.employers.ee
Facebook: Employers.Confederation
+372 699 9301
Kiriku 6, 10130, Tallinn, Eesti

 

 

 

 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*