Tööandjate Keskliit

Välismaalaste Eestis töötamise jätkamine eriolukorras

Politsei- ja Piirivalveamet jätkas 19.03 lühiajalise töötamise registreerimise taotluste vastuvõtmist ja menetlemist. Välismaalased, kes olid 17.03 seisuga, mil hakkasid kehtima eriolukorrast tulenevad piirangud, Eestis seaduslikult ja kelle töötamine on Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud, saavad siin töötamist jätkata. Selle eelduseks on, et neil on Eestis olemas tööandja, kes seda soovib ja kes nende lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis uuesti registreerib. 

Lisainfo välismaalaste Eestis viibimise ja töötamise kohta leiab ka PPA kodulehelt

Inglise keeles on sama info saadaval siin ja vene keeles siin