Tööandjate Keskliit

Tööandjate Keskliidu pooltund: Eesti metsa- ja puidusektor on mitmes mõttes eriline

Metsa- ja puidusektor on Eestis üsna pika väärtusahelaga ning sellest tulenevalt on ka mõju meie majandusele väga suur. Eestis tegeletakse nii metsakasvatuse, puidu varumise kui ka puidu väärindamisega ning seda mitmetes etappides kuni lõpptoodeteni välja. Milliseid konkreetseid näitajaid ja kasutegureid saab selles osas välja tuua ning mis on peamised murekohad?

„Oleme Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga uurinud, et selle tulemusena on kogu väärtusahela mõju Eesti majandusele 15% kogu Eesti lisandväärtusest ja 10% tööhõivest. See sisaldab ka kaasnevat mõju näiteks logistikasektorisse ja IT-sektorisse, mida tööstusettevõtted tarbivad,” ütles Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhataja Hendrik Välja.

Arusaadavalt annab metsa- ja puidusektor inimestele palju tööd ka väljaspool suurlinnu ja tõmbekeskusi, olles maapiirkondades üks olulisemaid tööandjaid. Kesk-Eestis on metsa- ja puidusektori osakaal kohalikust majandusest umbes kolmandik.

Mets kui majandus ja esteetika

Viimasel ajal on aga metsandussektor suure avaliku tähelepanu ja pahameele all. Metsal on majanduslik, kuid ka esteetiline mõõde ning metsas jalutavavatele inimesele võib metsaraie nägemine mõjuda vägagi erinevalt.

„Metsavarumine ja inimeste metsa toomine ei ole vastandlikud väärtused,” ütleb RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ning lisab, et RMK on igal aastal hinnanud nii riigimetsa külastajate arvu kui ka nende rahulolu. „Möödunud aastal meil küll välisturiste ei olnud, kuid kodumaine siseturism õitses ja ka metsas käijaid oli rohkem. Ja kuigi oli ka neid, kes tõid oma hinnangutes negatiivsena välja raielankide rohkuse, olid enamik külastajaid metsas nähtu ja kogetuga väga rahul.”

Olulisi vaidlusi põhjustab ka küsimus, mida raiutud metsaga peale hakata – kas kasutada seda soojasaamiseks või millegi püsivama loomiseks, mille lisandväärtus on suurem?

„Ma arvan, et puidu osakaal soojatootmisest ei kao kuhugile. Aga see on juba täna rangelt jälgitav. Euroopa on seadnud ülikarmid säästlikkuse kriteeriumid põletatavale puidule seadnud ning ei tohi põletada ühtegi tikku puitu, millel oleks muu parem väärindamise võimalus olemas,” kommenteeris Välja.

Stuudios käisid metsa- ja puidutoostusega seonduvast vestlemas Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhataja Hendrik Välja, RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ning saatejuht Hando Sinisalu.

Kuula järjekordset „Tööandjate Keskliidu pooltundi”  Delfi Taskust SIIT

Fotod ja diagramm: Eesti Metsa-ja Puidutööstuse Liit

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×