Tööandjate Keskliit

Tööandjate õppekäik liikmete juurde

Praktika ja töökohapõhine õpe on tööandjate jaoks järjest olulisemad teemad. See paistab selgelt välja kõigist neist avaldustest-ankeetidest, mis Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatavatele praktikakoha või praktikandi konkurssidele saadetakse ja seda näeme ettevõtteid külastades. Külastuste korraldamisel on viimasel aastal olnud piiranguid, kuid kaks õppereisi said teoks. Augustis kutsusime huvilised kaasa ja külastasime praktikakohti pakkuvaid Lõuna-Eestis: SG Glass Estonia SE, UPM-Kymmene Otepää OÜ, Torm Metall OÜ.  

Septembris tegime väljasõidu Saaremaale. Viisime auhinna koju parimale regionaalsele praktikakohale – Incap Electronics Estonia OÜ-le. Auhinna andsid üle kaitseminister Kalle Laanet ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. Samuti külastasime Ouman Estonia OÜ-d ja Kuressaare Ametikooli. Tutvustame külastatud ettevõtteid.

SG Glass Estonia SE muudab maailma paremaks koduks

Making the world a better home – missioon

Sõitsime külla Sõitsime külla Saint-Gobainile, ettevõttele, mis on juba kuuendat aastat järjest (Eestis viiendat aastat järjest) välja teeninud üleilmse tipptööandja tiitli. Selle aunimetusega on kogu maailmas pärjatud vaid 16 ettevõtet. Tipptööandja tiitlit annab välja rahvusvaheline tööandjate liit Top Employers Institute. Liit tunnustab maailma parimaid ettevõtteid, uurides muu hulgas organisatsiooni personalipoliitikat ja karjäärivõimalusi igas riigis, kus ettevõte tegutseb. Saint-Gobaini Eesti äriüksus on olnud esitatud parima praktikakoha konkursile.

Meid võttis vastu Anti Kasak, kes enne tootmise külastamist andis ülevaate kontsernist, selle missioonist ja loomulikult ka SG Glass Estonia tegemistest. Selgeks tehti ka turvareeglid – ohutus on tähtis. Safety diamond – kontserni auhind on kapis, kuid sellest oluliseem on lõputu töö.Saint-Gobaini Eesti äriüksus on olnud esitatud parima praktikakoha konkursile.

SG Glass Estonia SE kuulub 356 aasta vanusesse Saint-Gobaini kontserni, mis disainib ja toodab klaasdetaile nii autotööstusele, kodule, kui ka erinevatele tehnilistele vidinatele. 68 riigis tegutseval kontsernil on 400 patenti ja eesmärk saada 2050.aastaks süsinikuneutraalseks. 85% kontserni müügist on seotud ehitusega ja kaubamärgid Isover, Gyproc, Weber, Sekurit on tuttavad kõigile ehitushuvilistele.

Elvas asub SG Glass Estonia SE äriüksus SG Sekurit Eesti. 320 töötajaga tehas toodab autode lamineeritud esiklaase ja karastatud küljeklaase. Tootmisvõimsus 1,2 miljonit klaasi aastas. Tootmises on 2500 esiklaasi ja 3500 küljeklaasi mudelit ja uusi mudeleid tuleb aastas sadade kaupa juurde. Enam kui 80 % on kõrge lisandväärtusega tooted.

“Kui varem kaitses autoklaas tuule ja vihma eest, siis tänapäeva autoklaasil on hästi oluline roll auto juhtimises, kõikvõimalikke sensoreid on palju. Kui autol on klaasi peale kuvatud liiklusmärgid, siis neid, ADAS- süsteemiga klaase, toodetakse siin,” ütleb Anti Kasak.

Meid võttis vastu Anti Kasak, kes enne tootmise külastamist andis ülevaate kontsernist, selle missioonist ja loomulikult ka SG Glass Estonia tegemistest. Selgeks tehti ka turvareeglid – ohutus on tähtis. Safety diamond – kontserni auhind on kapis, kuid sellest oluliseem on lõputu töö.Saint-Gobaini Eesti äriüksus on olnud esitatud parima praktikakoha konkursile.

SG Glass Estonia SE kuulub 356 aasta vanusesse Saint-Gobaini kontserni, mis disainib ja toodab klaasdetaile nii autotööstusele, kodule, kui ka erinevatele tehnilistele vidinatele. 68 riigis tegutseval kontsernil on 400 patenti ja eesmärk saada 2050.aastaks süsinikuneutraalseks. 85% kontserni müügist on seotud ehitusega ja kaubamärgid Isover, Gyproc, Weber, Sekurit on tuttavad kõigile ehitushuvilistele.

Elvas asub SG Glass Estonia SE äriüksus SG Sekurit Eesti. 320 töötajaga tehas toodab autode lamineeritud esiklaase ja karastatud küljeklaase. Tootmisvõimsus 1,2 miljonit klaasi aastas. Tootmises on 2500 esiklaasi ja 3500 küljeklaasi mudelit ja uusi mudeleid tuleb aastas sadade kaupa juurde. Enam kui 80 % on kõrge lisandväärtusega tooted.

“Kui varem kaitses autoklaas tuule ja vihma eest, siis tänapäeva autoklaasil on hästi oluline roll auto juhtimises, kõikvõimalikke sensoreid on palju. Kui autol on klaasi peale kuvatud liiklusmärgid, siis neid, ADAS- süsteemiga klaase, toodetakse siin,” ütleb Anti Kasak.

PERSONAL

Kokku 300, renditöötajaid 5. Töötajatest 67% mehed, 33% naised. Vanuseline püramiid suhteliselt hea, keskmine vanus 43,6 aastat. Kuidas olla atraktiivne tööandja noortele? Haridustase: 36% keskharidus, kutsekeskharidus 28%, kõrgharidus 13, kutseharidus põhikooli baasil 5%.

Töötajad valdavalt Elva piirkonnast, keskmine tööstaaž on 11,3; 30% on töötanud 6-10 aastat, 1-5 aastat on töötanud 23/, 11-15- 15%,

Kasak: Kõik, mis puudutab sporti ja õppimist – see on osa meie DNA-st. Õppimissse suhtume väga positiivselt. Tihe koostöö kohaliku kogukonnaga, koolidega: sponsoreetitakse spordi- ja kultuuriütitusi, võetakse vastu ekskursioonem ja pakutakse praktikakohti. Aastas keskmiselt 5 praktikanti, neist 2 tootmises, 3 valgekraed. Näiteks on praktikavõimaluse saanud Tartu Kutsehariduskeskuse mehhatroonikud. Juba 2016.aastal, kui Eesti Tööandjate Keskliit esimest korda korraldas parima praktikakoha konkurssi, esitas Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut ettevõtte kandideerima. Firma juhtkonnas töötavad kogenud spetsialistid nii tehnoloogia, ohutuse kui ka kvaliteedijuhtimise alal. Ettevõte pöörab olulist tähelepanu ettevõtte ohutu töökeskkonna loomisele ja töötajate ohutule käitumisele. Ettevõte pakub praktikabaasi piirkonnas elavatele üliõpilastele erinevate erialade õppest, nt tehnoloogia, ergonoomika, programmeerimine jt. Firma teeb head koostööd ülikoolidega, võimaldades üliõpilastel läbida praktikat, kooskõlastades tööülesanded, tegevused ja ootused nii üliõpilaste kui juhendajatega. Ettevõte on võtnud üliõpilasi tööle ka pärast praktikatsükli läbimist. Ettevõttepoolsed juhendajad on usaldanud üliõpilastele kasutada uurimistööks oma andmebaase ja julgustanud üliõpilasi uudsete lahenduste väljatöötamisel ja juurutamisel.

UPM-Kymmene Otepää OÜ                            

Kontserni osa. Soomes on UPM suur metsaomanik, Otepääl toodetakse vineeri.

Kunagi soovis Saksa ettevõte toota kasekoorest põletushaavade salvi ja tegi sellekohase pöördumise Otepääle.

UPM kontsernis on 2100, Otepääl 240 töötajat. Hästi automatiseeritud ettevõte, traditsioonilist tootmistööd, kus keegi midagi tõstab, on väga vähe.

Toodetakse kasepuust 1,5mm kihti, mis liimitakse kokku vineeriks. Kihid omavahel 90kraadisise nurga all. 3-37 kihti: 4-50 mm. Toodetakse ka tulekindlast vineeri. Väga palju on kliendikeskset tootmist, ollakse varmad leidma lahendusi klientidele vajalike toodete väljatöötamiseks. Sellised tooted on nii tulekindlad vineerist bussikatused, Saksamaa raudtee-ettevõte Deutsche Bahn AG kiirrongide põhjades kasutatavad mürasummutavad kummikihiga vineerid.

Vineeri ei kasutata täna enam ainult lihtsa pinnakattena treilerites, vaid spetsiaalsete tugevate põhjade saamiseks. Volkswageni kaubikutes leiab Otepää vineeri. 40% toodangust läheb rekkade tööstusesse. “Vineeril on materjali paisumine ja kahanemine väike, keeruline on leida võrdväärset materjali. Maailmas on 5-5 tootjat, kes suudavad toota vajalikele nõuetele vastavat vineeri, mida kasutada LNG transportimiseks vajalike laevade ehituseks,” on UPM juht uhke.

Tehase rajasid 2000.aastal AS Sylvester ja AS Forester, praegu on UPM-Kymmene Otepää OÜ suurim vineeritootja ja kasepuidu väärindaja Eestis.

Töötajaid on ettevõttes 250, kaudses tööhõives 500 inimest. Tööjõumaksudena makstab ettevõte 2,6 milj eurot aastas. Pool töötajaskonnast on Otepää vallast, 98% elab 50 km raadiuses.  10% spetsialistid, ülejäänud müügispetsialistid. Töötajate keskmine vanus 43,2 aastat, keskmine palk 1578,82 eurot, mediaanpalk 1570,13 eurot, keskmine staaž 7,3 aastat.

  1. aastal kasvas tootmine. Tehas asub tooraine mõttes heas asukohas, eelistatult causata’s Eesti materjali, osa tuleb ka Lätist. Eestis on peamine puidu varumise piirkond 70 km raadiuses.
  2. Praegu on ettevõttel on oma sahver ehk lumeladu -palgid, peal meeter lund ja siis meeter saepuru. See võimaldab tootmist hoida aastaringselt. “Töökohtade loomist ja ka loodust tuleb
  3. soosida”, on UPM juht kindel. Palkide ladustamise ala laiendamine on täna murekoht, sest selleks on vajalik planeeringu tegemine oma ala täisehituse protsendi muutmiseks, ent see on
  4. vaevaline ettevõtmine.

 

TORM METALL OÜ: EI OLE VÕIMALIK, ET EI OLE VÕIMALIK 

Ettevõte TORM: Tanel, Oskar, Rait, Märt.

Ettevõtte lõid kolm Tartu Ülikooli majanduse eriala värsket lõpetanut ning suurema elutarkuse pagasiga Rait. Rait küll lahkus ettevõttest paari aasta pärast, kuid algsete omanike nimetähtest moodustatud ettevõtte nimi oli igati hea ja see otsustati jätta samaks.

Metallist mehed algul palju ei teadnud, kuid pealehakkamist oli. “Meil oli parool:Ei ole võimalik, et ei ole võimalik”, ütles ettevõtte tegevjuht Oskar Kilk.

Esimesed tooted:  noored mehed tootsid kümblustünnidele ahjusid, ise turundasid neid sõites läbi võimalikud kliendid – Soome, Rootsi, Saksamaa ja Hollandi kümblustünnide tootjad. Müügitöö tuli hästi välja, sissetulnud raha pandi arendusse, saadi abi ka EAS-ist ja tänaseks on jõutud keskmise suurusega ettevõtteks. “Eesti mõttes oleme väga tugev ettevõtte, meil ei ole kellelegi alt üles vaja vaadata – seda, mida teeme, oskame väga hästi teha,” on Kilk rahul.

Kui algul tegid 3 meest kõike koos, siis nüüdseks on paika loksutatud selge tööjaotus. Ettevõtte areng on olnud kiire, kasutusel on tipptasemel tehnoloogia. Ambitsioon on kasvatada ettevõtte ala veelgi ja saavutada kõrge lisandväärtus läbi usalduväärsuse. Tänaseks vajaduse sunnil ka juristiks õppinud tegevjuht ütles, et kui algusaastatel oli töötajate otsimisel kriteeriumiks, et saaks kellegi, kes oskab värvida või painutada, siis nüüd on iga asi paigas. Ettevõttel on 187 töötajat ja käive 16 miljonit eurot. Töötajad on valdavalt noored, neid koolitatakse ise ja värvatakse Tartu Kutsehariduskeskusest. Ettevõttes on omad tooteinsenerid ja müügiinsenerid.

Klientidele pakutakse täislahendust eesmärgiga luua väärtust võttes vastutuse kogu tootmisahela eest materjalist viimistluse ja pakkimiseni. Tootearendus ideest lõpptarneni. Klient tuleb ideega, ta ei tea, kuidas asja teha saab, Tormi insenerid viivad algse idee ellu. Tootearendamises löövad kaasa ka tootmispingi taga töötavad kutsekoolist tulnud. Toodetakse näiteks Rootsi jõusaalitehnikat. Tellijate hulgas on ka Eleiko Group AB, Huum OÜ.

 

 

INCAP ELECTRONICS EESTI OÜ

Elektroonikatootja Incap Estonia OÜ on juba pikemat aega paistnud silma ettevõttena, kus spetsialistide koolitamisse oma panus antakse. Nii pakub Incap koostöös Tallinna tehnikaülikooliga inseneritudengitele võimalust kandideerida stipendiumile ja võtab noori praktikale.

Eesti Tööandjate Keskliit valis Incap Electronics Estonia OÜ parimaks regionaalseks praktikakohaks. „Incap Electronics Estonia tegevus praktikakohtade pakkumisel edendab tähelepanuväärsel moel regionaalset koostööd kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu koolitamisel, mida täna selgelt napib,“ põhjendas valikut Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

 “Ettevõtted, kes suudavad pakkuda Tallinnast väljaspool atraktiivseid praktikakohti ja seeläbi tulevikus töökohti, loovad terviklikult tugeva riigi,” sõnas auhinna üleandmisel kaitseminister Kalle Laanet. Auhinna võttis vastu juhtkonna liige Ene Tampuu, kelle sõnul on saadud tunnustus eriti oluline, sest sellel konkursil ei võrrelda ettevõtete tublidust käibe kasvatamisel, selle auhinna puhul on tähelepanu keskpunktis inimesed.

Incap teeb tööd erinevate koolidega nii Saaremaal kui mandril, et noortel oleks võimalik end ettevõttes praktikat tehes proovile panna. 2021. aastal oli ettevõttes seitse praktikanti eri osakondades, alates finants- ja personaliosakonnast kuni inseneride-ja tootmisosakonnani. Mitmed praktikandid on aastate jooksul Incapi tööle jäänud, sealhulgas ka sellel aastal. Näiteks aastal 2014 ettevõttes praktikal olnud noor kuulub täna Incap Electronicsi juhtkonda. Nii mõnedki praktikandid jõuavad ettevõttesse töötajate või sõprade soovituste kaudu.

Kuigi Incap Estonia juht Gregory Devine Grace ei saanud auhinna üleandmise ajal kohal olla, jagas ta tunnustust oma meeskonnale. “Meil on suurepärane meeskond ja praktikandid on osa sellest, olles kaasatud nii meie ettevõtte suvepäevadesse kui ka teistesse üritustesse, mis praktikaperioodi jooksul aset leiavad. Ka mina ise veetsin kaks viimast ülikooliaastat oma eriala praktikal ja usun, et praktika läbimine on oluline osa haridusprotsessis ning seda peaksid nii koolid kui ettevõtted kindlasti julgustama”. 

 

OUMAN ESTONIA OÜ 

Kuressaares elektroonikatooteid valmistava ettevõtte tegevusest andis meile lahkelt ülevaate ja näitas tootmist tegevjuht Erik Keerberg

Ettevõttes valmistakse kõrgekvaliteedilisi elektroonikaseadmeid, peamiseks toodanguks on ventilatsiooni- ja soojusregulatsiooni seadmete juhtimisautomaatika.

Grupi käive 35 miljonit, selles on 280 töötajat. Aastas toodetakse ca 1000  erinevat toodet. Tellijateks on näiteks Oras, Harvia, Systemair, Högfors.

¾ toodetest on kliendi kaubamärgi all olevad tootest (OEM) ja 23% on Oumani enda tooted ja teenindus. Klient saab Oumanist tellida ka tootearenduse. Oumani toodetega võimaldatakse energiasäästu ja ei üllata, et rohe-ja digipöörde teemadega kursis olemine on ettevõtte juhile oluline.

Ettevõtte omanikud on Rootsi perefirma Erston Gruppen ja ettevõtte võtmetöötajad. Järjest rohkem hakkab grupis võtma jumet mõtlemine, et kogu tootearendus võiks kolida Eestisse. „Inseneridest tuleb siis puudus“ on Keerberg mures inseneride kidura järelkasvu pärast. Ouman on valmis pakkuma praktikavõimalust ka välistudengitele.

Hõlbustamaks noorte karjäärivalikuid lööb Ouman Estonia kaasa ka põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumi noortele mõeldud KredExi Karjääriretkede sarjas. Tänavu toimuvad ekskursioonid videosilla vahendusel otseülekannetena.

Fotol: Ouman OÜ tegevjuht Erik Keerberg.

 

Fotod: Eesti Tööandjate Keskliit 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×