Tööandjate Keskliit

Tööandjate küsitlus: kaugtöö korraldus ja paindlikkus töösuhetes

Eesti Tööandjate Keskliidu tellimusel viis uuringufirma Viilup Uuringud läbi küsitluse tööandjate hulgas, et saada teada, millised on nende ootused kollektiivsetele töösuhetele. Uuring  oli esimene neljast, mis puudutavad muutunud töösuhteid ja töökorraldust. Küsitluse tulemuste tutvustamiseks korraldas keskliit 17.06.2021 veebinari, kus lisaks uuringu tutvustusele kõnelesid ettevõtete ja ametiühingute esindajad.

Avaküsitluse eesmärk oli kaardistada keskliidu liikmete ootuseid sotsiaaldialoogile. Küsitluse tulemusi tutvustanud keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron. Ta tõi välja olulisemad trendid ning tööandjate ootused.

Vastanud 19 organisatsioonist oli 74% kokkupuude kollektiivsete töösuhetega. Küsitluse tulemustest joonistus välja, et keskliidu ja ametiühingute keskliidu vahelist sotsiaaldialoogis on tööandjate arvates kõige olulisem teema läbirääkimised üldise tööõiguse osas (84%). Sellele järgnes 74%-ga haridus ja kvalifikatsioonivajaduste vahendamine suhtluses riigiga. Etteantud valikust kõige vähemoluliseks peeti läbirääkimisi sektoriaalsete regulatiivsete erisuste üle (26%).

Kui uuriti selle kohta, milliste teemadega võiks tegeleda töötajate esindusorganisatsioonid koostöös ettevõtete esindusorganisatsioonidega. Kõige enam nimetati siin koostöökohana hariduse ning kutsekvalifikatsiooni vajaduse väljaselgitamist ja kutsete andmist (58%-le vastanutest). 32% vastanutest leidis, et töötajate ja tööandjate sektoriaalsed esindusorganisatsioonid võiksid ühiselt esindada sektori huvisid läbirääkimistel valitsusega regulatsioonide ja avalike teenuste osas.

Uuriti ka seda, kas tööandjad näevad vajadust oma organisatsioonis töötajate esindaja (ametiühingud, usaldusisikud) tegevustest ning kui jah, siis mis teemaga võiksid esindajad koostöös tööandjatega tegeleda. 53% vastanutest tõi välja selle, et esindaja võiks koondada ja edastada tööandjale töötajate seisukohti ja ideid töökorralduse parandamiseks. 32% vastanutest nimetas teemana organisatsiooni töötingimuste kollektiivset kokkulepe töötajatega, mis kajastaks suure osa töötajaskonna arvamust ja seisukohti. 21% tõi välja teemana ka töökorralduse- ja töötasu muudatuste läbirääkimise.

Lisaks kõnelesid üritusel Swedbank Eesti personalijuht Ülle Matt, kes rääkis kaugtöö korraldusest ja paindlikest töösuhtetest Swedbank Eesti näitel. Tema mõtteid kuuleb ka videoloost.

Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson kõneles  paindlike töösuhete kokkuleppimisest töötajatega ning tema kolleeg kommunikatsioonijuht Jaan-Hendrik Toomel paindliku tööaja rakendamise väljakutsete võimalikest lahendustest.

Uuring ja koostööseminar toimusid rahvusvahelise koostööprojekti Norway Grants „Facilitated access to work through flexible work“ raames. 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×