Tööandjate Keskliit

Tööandjad100: Erasektori tööandjad annavad stipendiume enam kui sajale inimesele

Kümned Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed toetavad igal aastal tudengeid, õppureid ja teadlasi rahaliste stipendiumitega, aidates nõnda kaasa Eesti majandusele oluliste valdkondade arengule, igal aastal saab stipendiumi enam kui sada inimest.

Eesti Tööandjate Keskliit tänab kõiki ettevõtteid ja erialaliite, kes õppuritele stipendiumeid pakuvad ja kutsub teisigi sama tegema, et tõsta just nende erialade mainet, kus tööjõupuudus suur või mille arendamine on Eesti majanduse konkruentsivõime tõstmiseks eriti oluline.

Tööandjate keskliidu 100. juubeliaasta puhul kogus keskliit kokku erinevad stipendiumid, mida erasektori tööandjad annavad. Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on hea meel näha, et aasta aastalt tuleb juurde vastutustundlikke ettevõtteid, kes noorte õpinguid, doktorantide teadustööd või oma töötajate enesetäiendamist rahaliselt toetavad.

“Süvenev tööjõu puudus ja tõdemus, et tööandjate vajadused käivad tahes tahtmata haridussüsteemi muutustest ees, paneb ettevõtteid aina enam ise panustama. On see siis oma valdkonnas teadustööde tegemise toetamiseks, tublide tudengite ergutamiseks või olemasolevate töötajate tasemeõppes osalemise motiveerimiseks – ettevõtete ja koolide koostööst võidavad kahtlemata kõik osapooled,” ütles Tamsar. “Ühelt poolt on selle taga tööandjate praktiline mure töötajate järelkasvu pärast. Teisalt aga soov panustada andekate ja pühendunud noorte tulevikku ning Eestis antava hariduse kvaliteeti.”

AS Balbiino on varem koostöös Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga andnud välja iga-aastast stipendiumi piimanduse eriala silmapaistvatele tudengitele. Nüüd lõi ettevõte õppestipendiumite fondi, et toetada TTÜ toidutehnika ja tootearenduse tudengite pühendumist õpitavale erialale ja edaspidist soovi ennast ka õpitud erialal rakendada. “Miks ei võiks nad teha siis juba Balbiino meeskonnas,” ütles ettevõtte personalijuh Ly Mazurtshak. “Vähemtähtis ei ole muidugi ka meie enda töötajate pidev areng. Loodetavasti innustab stipendiumi saamise võimalus ka meie enda spetsialiste edasi õppima ja enda kompetentsust tõstma magistriõppes.”

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) annab stipendiume oma valdkonnas silma paistnud õppuritele juba mitmendat aastat. Toetust saab 13 hotelli- või toitlustuseriala õpilast, kes on praktika läbinud EHRLi liikmeshotellis või -restoranis, samuti tunnustatakse juhendajaid. “Stipendiumi saajad on ka hea õppeedukusega ning arenenud distsipliinitundega noored, kes osalevad kooli ürituste organiseerimisel ning tunnevad süvendatud huvi oma eriala vastu,” ütles EHRLi tegevjuht Maarika Liivamägi. “Meie jaoks on see suurepärane võimalus anda selge signaal, et noored on väga oodatud meie sektorisse tööle ning nende pingutusi õpingute ajal on märgatud. Stipendiumite üritusel osalevad mitmete hotellide personalijuhid ja hotellide juhid, mis on omakorda võimalus tööandjatel ja noortel kohtuda ning tuleviku töösuhteid luua.”

Swedbank annab igal aastal kümneid stipendiume. Tehakse koostööd ülikoolidega, et toetada järelkasvu ja tulevikukompetentside arendamist peamiselt majanduse, IT ja matemaatika valdkondades. Lisaks erinevate stipendiumitele lüüakse kaasa ka õppekavade loomises, antakse loenguid ning pakutakse praktikavõimalust Swedbankis igal aastal enam kui sajale tudengile. “Meie soov ja eesmärk on Eesti hariduselu edendamisele õlg alla panna ning tagada pangandusvaldkonna jätkusuutlikkuseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamine,” ütles Matt. “Lisaks toetame stipendiumitega meie oma töötajate õpinguid. Soovime sellega aidata töötajaid enese arendamisel ja anda neile pangas töötamiseks pikaajalise perspektiivi. Õppimine ja areng annavad uusi oskusi ja tõstavad motivatsiooni. Nii saame organisatsioonina vastu pädevama ja motiveerituma töötaja.”

Eesti Energia personalidirektori Tiina Drui sõnul on ettevõtte jätkusuutlikkuses olulisel kohal insenertehniline kompetents ja järelkasv. “Toetame insenerierialade järelkasvu Eesti Energia stipendiumiprogrammide kaudu ning aitame kaasa noorte mitmekülgsele arengule läbi Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi ja praktikavõimaluste loomise. Iga-aastaselt osaleme ka Tagasi kooli algatuses, kus jagame noortega oma teadmisi energeetikast. Toetades täna andekate ja sihikindlate noorte arengut, panustame nii ettevõtte kui ka kogu ühiskonna tulevikku,” lisas Tiina Drui.

 

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete stipendiumid

Stipendiumi väljaandjaKelleleSummaStipendiaatide arvStipendiumi eesmärkLisainfo
AS Tallinna LennujaamEesti Lennuakadeemia lennuväljade käitamise eriala üliõpilasele640 EUR 1Toetada Eesti lennunduse arengut ja motiveerida üliõpilasi omandatava eriala omandamiselStipendium antakse välja 2017. aasta novembris. Lisainfo
AS Tallinna LennujaamEesti Lennuakadeemia side-navigatsioonisüsteemide inseneri eriala üliõpilasele640 EUR 1Toetada Eesti lennunduse arengut ja motiveerida üliõpilasi omandatava eriala omandamisel

Stipendium antakse välja 2017.aasta novembris.

Lisainfo

Eesti Karusnahaliit MTÜNoorele rõiva- aksessuaari- või tootedisainerile 250 EUR  1 Edendada karusnahavaldkonda 

Stipendiumile saavad kandideerida noored moe-või tootedisainerid, kes kasutavad oma kollektsioonis selgelt nähtavalt karusnahka ja esitlevad seda kollektsiooni mõnel üleriigilisel moe- või disainikonkursil või -üritusel.

Lisainfo

AS WendreÕpingute toetamiseks Hiinas500 EUR  1 Toetada ettevõtliku noore õpinguid. Õpingute eesmärk on õppida selgeks hiina keel, arendada tulevikus koostööd ning ettevõtlust Eesti ja Hiina vahel.Tegemist on ühekordse stipendiumiga, mis anti välja ühekordselt taotluse alusel Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasele Brita Lii Seile.
Baltika GruppBaltika töötajatele, kes end erialaselt täiendavad Stipendiumifondi summa kinnitab juhatus igal aastal.Sõltuvalt vajadusest, 2016. aastal toetati 3 töötaja õpinguid. Innustada Baltika töötajate õppimist ja arengut. Lisaks on eesmärgiks ka kaubanduse juhtimise ja moevaldkonnaga seotud erialade toetamine.  
Swedbank ASBusiness Intelligence Academy programm ja stipendium 12 majanduse ja IT bakalaureuse ja magistriastme tudengile 250 EUR kuus 12Eesti suurima panga informatsioonihalduse ja andmete modelleerimise valdkonna populariseerimine ja sellekohaste kompetentside järelkasvu tagamine. 

Programm kestab 03.2017–06.2018 ning koosneb neljast etapist: kaks stipendiumiperioodi ning kaks tasustatud praktikaperioodi Swedbankis. 

Lisainfo

 Swedbank ASTartu Ülikooli matemaatilise majandusteaduse ingliskeelsel magistriõppekaval õppivate valitud üliõpilastele õppetöö rahastamiseks ning parima magistritöö autorile ja selle juhendaja(te)le.10 000 EUR 

 4

stipendiumi summa jaguneb stipendiaatide vahel.

Toetada pangandusvaldkonna kriitilisemaid kompetentse, nagu ärianalüütika, majandusanalüüs, majandusteoreetiliste mudelite ja ökonomeetriliste meetodite rakendamine, ja valdkonna arendamist tervikuna. Summa jaguneb kahe magistriõppekaval õppiva üliõpilase õppetöö rahastamiseks ja parima magistritöö kirjutaja ja tema juhendaja premeerimiseks. Lisaks toetatakse Swedbanki stipendiumiga kahe tudengi õppetööd.
 Swedbank ASTTÜ infotehnoloogia teaduskonna magistriastme üliõpilastele Swedbanki jaoks aktuaalsel teemal lõputööde kirjutamise toetamiseks.  500 EUR 1 Toetada IKT kui Swedbanki jaoks jätkusuutlikkust tagava valdkonna arengut.

Stipendiumi väljaandmine toimub TTÜ IKT lõputööde konkursi raames.

Lisainfo 

 Swedbank ASSwedbanki töötajatele, kes plaanivad alustada või jätkata hariduse omandamist taseme- või täiendõppe vormis ning kellel tuleb ainepunktide eest tasuda. kuni 1000 EUR (pool õppemaksust)  kuni 20Toetada töötajate enesearendamist ning suurendada saavutatud kõrgema kompetentsi ja motivatsiooni kaudu organisatsioonile loodavat lisaväärtust. Kandideerida saavad Swedbanki töötajad, kes plaanivad alustada või jätkata õpinguid riiklikult akrediteeritud õppeasutuses ja õppekaval 2017/2018. õppeaastal ning kes on 2017. aasta augusti alguse seisuga pangas töötanud vähemalt ühe aasta.
AS SEB PankAS SEB Panga Grupi töötajatele, kes õpivad tasemeõppes kuni 50% õppemaksust sõltub taotluste hulgast Toetada SEB Panga töötajate enesearengut Hüvitise saamisele on võimalus kandideerida kõikidel töötajatel, kes on SEB Panga Grupis töötanud vähemalt üks aasta. Taotluste rahuldamise otsustab kord aastas enne akadeemilise õppeaasta algust komisjon, mida juhib AS SEB Pank juhatuse esimees. 
MTÜ Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse LiitTallinna Polütehnikumi trükitehnoloogia eriala tudengile  500 EUR 1 Motiveerida tulevasi trükiettevalmistajaid ja trükkaleid eriala omandama ning liidu liikmete juurde praktikale (ning hiljem tööle) tulema.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik TPT trükitehnoloogia eriala tudengid, stipendiaat valitakse Välja õpitulemuste, motivatsioonikirja ning soovituskirja alusel.

Lisainfo

AS PrintallTallinna Polütehnikumis trükierialal õppivale suurepäraseid õpitulemusi saavutavale ja trükiettevõttesse tööle sobivale viimase kursuse õpilasele 500 EUR  1 Toetada ja innustada aktiivset ja andekat trükieriala viimase kursuse õpilast.Õpilane esitab kooli hiljemalt 15.10.2017: 1)stipendiumi taotluse, millega ühtlasi kinnitab valmisolekut praktika läbimiseks ettevõttes ; 2)eelmise õppeaasta õpitulemuste kokkuvõtte 3) vähemalt ühe erialaõpetaja soovituse; 4)motivatsioonikirja “Miks ma soovin töötada trükiettevõttes”
AS PrintallTallinna Polütehnikumis trükiettevalmistuse erialal õppivale suurepäraseid õpitulemusi saavutavale ja trükiettevõttesse tööle sobivale viimase kursuse õpilasele500 EUR 1Toetada ja innustada aktiivset ja andekat trükiettevalmistuse eriala viimase kursuse õpilast.Õpilane esitab kooli hiljemalt 15.10.2017: 1)stipendiumi taotluse, millega ühtlasi kinnitab valmisolekut praktika läbimiseks ettevõttes ; 2)eelmise õppeaasta õpitulemuste kokkuvõtte 3) vähemalt ühe erialaõpetaja soovituse; 4)motivatsioonikirja “Miks ma soovin töötada trükiettevõttes”
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)Avalik-õigusliku ülikooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorandile. 2000 EUR 1 Toetada doktorandi õpinguid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavadel

ITL-i Ustus Aguri stipendiumi konkursil hinnatakse eelkõige stipendiumikandidaadi doktoritöö teemat ja selle oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning doktorandi senist erialast tegevust. 

Lisainfo

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL)Hotelli- või toitlustuseriala õpetavate õppeasutuse õpilastele, kes on praktika läbinud EHRLi liikmeshotellis või -restoranis. 155 EURkuni 13 Toetada hotelli- või toitlustuserialal õppivaid ja heade õppetulemustega noori. 

Peale rahalise tunnustuse eelistatakse stipendiaati pärast kooli lõpetamist vakantsele kohale EHRL –I liikmesettevõttes. Väljaantavate stipendiumite arv sõltub sellest, kui palju esitatakse häid kandidaate. 

Lisainfo 

Radisson Blu Hotell OlümpiaHotelli- või toitlustuseriala õpetavate kutseõppeasutuste õpilasele 350 EUR 1 Toetada noorte õppimist, arenemist ning töötamist turismisektoris.

Stipendium on noorele, kes osaleb või on osalenud praktikal Radisson Blu Hotel Olümpias, kes on vähemalt aasta oma erialal õppinud ja kellel on hea õppeedukus.

Lisainfo

Eesti Energia AS Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituudi maapõueressursside eriala tudengitele1500 EUR kuni 6 Motiveerida noori asuma õppima geotehnoloogiat 

Stipendiumite väljaandmiseks korraldatakse avalik konkurss. Stipendiumi saaja avalikustatakse septembris.

Lisainfo

Eesti Energia ASIda-Virumaa Kutsehariduskeskuse mäetööde eriala õpilastele 370 EUR kuni 5 Aidata kaasa Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse mäetööde eriala õpilaste õppimismotivatsioonileStipendiaatide valik toimub avaliku konkursi alusel, konkurss kuulutatakse Välja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koduleheküljel ja Eesti Energia AS koduleheküljel vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Stipendiaatide valik toimub iga õppeaasta kevadsemestri alguseks.
Eesti Energia AS koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga 7.-19. aastaste Ida-Virumaa noortele huvitegevuseks, näiteks huvialaga seotud vahendite soetamiseks, olümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel osalemiseks ning teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks 9000 EURSõltub taotluste arvust ja kvaliteedist, stipendimisumma jaguneb stipendiaatide vahel.Toetada piirkonna noorte huvitegevust, aidata kaasa Ida-Virumaa regiooni ja kohalike noorte mitmekülgsele arengule.

Stipendiumi annab välja Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafond.

Lisainfo 

Estonian Business SchoolMagistriõppe sisseastujatele, kes on noored lapsevanemad 80% õppemaksust 5Pakkuda kuni 3aastase lapse vanematele võimalust alustada magistriõpinguid EBSis 

Lisainfo

 AS BalbiinoTallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna edukale toidutehnika ja tootearenduse eriala magistrandile  750 EUR  1 Toetada soovi pühenduda õpitavale erialale ja edaspidi ka ennast rakendada õpitud erialal ning sooritada praktilist tööd AS-s Balbiino. Samuti toetada huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino poolt soovitud teemal. Toetada töötajate võimekuse ja motivatsiooni kasvu läbi enesearendamise.Stipendiaat peab olema TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei tohi viibida akadeemilisel puhkusel, tema hinnete kaalutud keskmine peab olema vähemalt 3,5, tal peab olema soov teha läbi praktika ASis Balbiino ja huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino soovitud teemal, samuti on eelduseks aktiivne eluhoiak, osalemine üliõpilaselu edendamisel ja vähemalt ühe õppejõu soovitus.
 AS BalbiinoTallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna edukale tootearendus ja tootmistehnika eriala magistrandile 750 EUR 1 Toetada magistrandi soovi pühenduda õpitavale erialale ja edaspidi ka ennast rakendada õpitud erialal ning sooritada praktilist tööd AS-s Balbiino. Samuti toetada huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino poolt soovitud teemal. Toetada töötajate võimekuse ja motivatsiooni kasvu läbi enesearendamise.Stipendiaat peab olema TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei tohi viibida akadeemilisel puhkusel, tema hinnete kaalutud keskmine peab olema vähemalt 3,5, tal peab olema soov teha läbi praktika Asis Balbiino ja huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino soovitud teemal, samuti on eelduseks aktiivne eluhoiak, osalemine üliõpilaselu edendamisel ja vähemalt ühe õppejõu soovitus.
OÜ NG Investeeringudvahetusõpilasele2000 EUR 2Toetada Eesti ühiskonna tulevikutegijaid isiksuse positiivse arengus, erinevate teadmiste ja kogemuste omandamises ja silmaringi avardamises.Stipendiumid antakse välja koostöös YFU Eestiga www.yfu.ee
 AS BLRT GruppMasinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse või tootmise arendamise erialal õppivale noorele. 2000 EUR 1-3 Toetada andekaid noori kõrghariduse omandamisel. Igal aastal tehakse eraldi otsus, kui palju stipendiume välja makstakse. Avaldusi võetakse vastu kindla kuupäevani oktoobris, otsus langetatakse novembri kuu jooksul. BLRT Fond on SA Eesti Rahvuskultuuri Fond osa. http://www.erkf.ee/allfondid
AS Kitman ThulemaPuidu- ja tekstiilitehnoloogia eriala bakalaureuseõppe tudengile.1300 EUR 1 Lisainfo
AS Kitman ThulemaTootearendus ja tootmistehnika eriala tudengile1300 EUR 1 Lisainfo
Fujitsu Estonia ASTallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele1300 EUR 1 

Täiendavalt premeeritakse võimalusega osaleda Fujitsu Euroopa foorumil Münchenis 2017 a. novembris.

Lisainfo

Telia EestiTallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele1300 EUR 1 Lisainfo
 Telia EestiTallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukatele magistriõppe üliõpilastele, kelle eriala on seotud telekommunikatsiooniga2000 EUR 1 Lisainfo 
AS Chemi-PharmTallinna Tehnikaülikooli ühele edukale magistriõppe eriala rakenduskeemia ja biotehnoloogia üliõpilasele2000 EUR 1 Lisainfo
Astlanda Ehitus OÜTallinna Tehnikaülikooli eriala tööstus- ja tsiviilehitus integreeritud õppe üliõpilasele1300 EUR 1 Lisainfo
Astlanda Ehitus OÜTallinna Tehnikaülikooli hooned ja rajatised eriala magistriõppe üliõpilasele2000 EUR 1 Lisainfo
AS Merko EhitusEhitusteaduserialadel doktorikraadi kaitsnud kuni 40-aastasele TTÜ teadlasele/õppejõule3300 EUR 1Toetada Tallinna Tehnikaülikooli noort teadlast/õppejõudu, aidates samas kasvatada TTÜ teadlaskonnale akadeemilist järelkasvu.Lisainfo
ABB ASAS Eesti Ettevõtluskõrgkool (EEK) Mainor finantsjuhtimise rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tudengitele.max 3000 EUR 5ABB ärivaldkondade ja ABB kui tööandja propageerimine EEK finantsjuhtimise erialade üliõpilaste seas. Edukate üliõpilaste motiveerimine ning ABB-le kvalifitseeritud järelkasvu tagamine..

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras, mis kuulutatakse välja kuni 2 korda õppeaastas.

Lisainfo

ABB ASTallinna Tehnikaülikooli insenetiteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala bakalauruse- ja magistriõppe üliõpilastelebakalaureuseõppes 1280 EUR, magistriõppes 1920 EUR 6TTÜ inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala edukate üliõpilaste motiveerimine.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ajalehes Mente et Manu, Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi Interneti koduleheküljel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Lisainfo

ABB ASTallinna Tehnikakõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe masinaehituse või elektritehnika eriala üliõpilasele1280 EUR 1ABB ärivaldkondade tegevusalade ja ABB kui tööandja propageerimine Tallinna Tehnikakõrgkooli mehaanikateaduskonna üliõpilaste seas ning ABB-le kvalifitseeritud järelkasvu tagamine.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja TTK infolehes, infotahvlitel ja TTK koduleheküljel vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

Lisainfo

JELD-WEN Eesti ASKutse- või ametikooli õpilasele1000 EUR 1Väärtustada noorte kutseõpet ja tisleriametitKoostöös kooliga valitakse välja sobiv kandidaat, kes ettevõttes läbib vähemalt kaks praktikat. Valimine toimub kevadeti.
Nordic Hotel ForumHotelli- või toitlustuseriala õpetavate kutseõppeasutuste õpilastele, kes on osalenud praktikal Nordic Hotel Forumis.300 EUR 1Tunnustada noori talente, toetada nende haridusteed ja arenemist edasiseks edukaks töötamiseks turismisektoris.

Stipendium antakse välja 2017. aasta novembris.

Lisainfo

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×