Tööandjate Keskliit

Täiskasvanuhariduse foorum “Traditsioonilised õpivõimalused vs uudsed – kuidas edasi?”

ETKA Andras korraldas täiskasvanuhariduse foorumi „Traditsioonilised õpivõimalused versus uudsed – kuidas edasi?“

Noppisime vestlusringidest mõned mõtted.

  •  Uudsed õppimisvõimalused annavad täiendavaid valikuid, toetavad õppimist -õpetamist. Digilahendused siiski ei asenda õpetajat, nt erialaõppes on oluline praktika, mis peab olema juhendatud.
  • Tööandjad on eeskätt huvitatud oma töötajate erialasest koolitamisest ja ka töötajad hindavad koolitusi, mis on praktilised ja teevad neid tööturul atraktiivsemaks. Häid võimalusi uute ja tööturul vajalike oskuste omandamiseks pakub töökohapõhine õpe.
  • Tööturul jäävad halvemasse rolli inimesed, kelle oskused on vähesed või aegunud.
  • On oluline jõuda hoiakuni, et inimesel endal on oluline roll ja vastutus oma haridustee kujundamisel ja tööturul väärtustatud oskuste omandamisel.
  • Kõike, mida inimene elu jooksul õpib, ei ole vajalik mõõta. Küll aga on põhjust mõõta neid teadmisi-oskusi, mille pinnalt taotletakse kutset või kraadi. Samuti eeldab individualiseeritud õpitee, mis on õppijale kahtlemata huvitav, oskuste mõõtmist. Ka tööandjatele on hea, kui on teada, missuguseid koolitusi ja mis tasemel on töötaja eelnevalt läbinud – saab paremini pakkuda koolitusi, mis arendavad edasi.
  • Avalike vahendite eest pakutavad koolitused peavad olema eesmärgipärased ja tõhusad, olgu need siis Töötukassa pakutavad tööturukoolitused või tõukefondidest rahastatavad täiendkoolitused.
  • Haridusvaldkonnas soovivad lisarahastust nii kutsekoolid kui ülikoolid. Kas sellises olukorras ikka on  mõistlik, et täiskasvanud õppija, kes näiteks juba on tasuta omandanud magistrikaraadi võib tasuta ka korduvalt kutsekoolis õppida või peaks mingil hetkel rakenduma omaosaluse põhimõte?

Foorumit on võimalik järele vaadata SIIT

Täiskasvanuhariduse koostööseminarid 2021 ja 2022

ETKA Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium korraldavad maakondades koostööseminare „Kas tulevik algab täna?“

Sellega jätkab Andras eelnevate aastate traditsiooni tuua kokku maakondade täiskasvanuhariduse erinevad osapooled. Seminaride eesmärk on kohalike omavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ja täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte koostöövõimaluste arutelu.  Seminaride  käigus antakse ülevaade maakonna täiskasvanuhariduse olukorrast ja sellest lähtuvatest väljakutsetest. Haritud täiskasvanu loob väärtust kogukonnale, tööandjale ja ühiskonnale. Investeering haridusse pole mitte kulu, vaid on pikas perspektiivis tulu, mis laekub tagasi maksudena ja tagab kogukonna jätkusuutlikkuse.

2021.aastal on toimunud Võrumaa ja Jõgevamaa koostööseminar, 7.detsembril toimub Järvamaa ja Raplamaa koostööseminar. Täiendav info www.andras.ee

FOTO: Taavi Sepp/andras.ee 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×