Tööandjate Keskliit

Parima praktikakoha üldvõitja auhind anti pidulikult üle G4S Eestile

30. juunil toimus konkursi “Parim praktikakoht” auhinnatseremoonia, kus anti pidulikult üle auhind konkursi üldvõitjale, AS -ile G4S Eesti.

Ettevõttele tõi võidu aktiivne osalemine õppekavade väljatöötamisel turvasüsteemide tehniku erialal, töökohapõhise õppe korraldamine, süsteemne praktikantide ja töökohapõhiste õppijate juhendamine ning ettevõttes loodud mentorsüsteem, mis toetab nii juhendajaid kui ka praktikante.

Ettevõte on praktikantide seas atraktiivne praktikakoht ning praktikale pääsevad motiveeritud  ja erialast tõeliselt huvitunud õppijad. Eriti suur konkurss ettevõtte praktikakohtadele on olnud 2020/2021 õppeaastal, kus ettevõte sai vastu võtta vaid 1/3 soovijatest, kuna kehtivate piirangute tõttu on olnud keerulisem praktikantide tööd organiseerida.

G4S korraldab suviti enne kooli algust eraldiseisvaid kampaaniaid, kutsumaks õpilasi töökohapõhisesse õppesse turvasüsteemide tehniku erialal. Ettevõte propageerib praktikakohti ning noortele suunatud õpipoisiõppe võimalusi ka erinevates tööturu portaalides, noortele suunatud karjääri ja haridusväljaannetes ning meedias kogemus-või persoonilugudega. Praktikandile püütakse ettevõttes anda võimalikult mitmekülgne kogemus, ta on ettevõtte meeskonna täieõiguslik liige ja teda eristab vaid see, et ta vajab juhendamist, selgitamist, suunamist ja ka rohkem mõistmist.  Ettevõttes määratakse praktika juhendajateks staažikad ja mitmekülgse kogemusega spetsialistid, kes oma isikuomaduste poolest sobivad mentoriks. Kõik juhendajad on läbinud ettevõtte mentorprogrammi väljaõppe. Mitmed juhendajad on ise alustanud ettevõttes praktikandina. Praktikantide juhendamisel on väga olulisel kohal tööohutus. G4S-l on loodud eraldi e-õppe keskkond, mille eesmärk on anda väga põhjalikud taustateadmised nii tööohutuse kui ka töötingimuste osas.

AS-i G4S Eesti esitas konkursile Tartu Kutsehariduskeskus, kes leiab, et ettevõte panustab eriliselt, et leida sobilik mentor töökohapõhisele õppijale, sest eesmärk on õppija jätkamine ettevõttes töötajana peale õpingute lõppu. Ühtlasi näitab taoline vastastikkune koostöö ja tunnustamine hea tava koolide ja ettevõtete koostöö osas, mis on ülimalt oluline.

Auhinna andis üle haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes märkis, et õppimine kui selline peakski tegelikkuses praktikast algama- vaid nii saab noor inimene võimalikult ruttu teada, kas eriala vastab päriselt ettekujutusele ning on talle sobilik. “Sageli selgub just esimesel praktikal asjaolu, et tegelik töö õpitaval ametikohal on ettekujutusest sootuks midagi muud. Teadmised ja kogemused, mida õpitav eriala päriselt tähendab, võiksid noorteni jõuda esimesel võimalusel. Just seetõttu on ülimalt oluline praktikakohtade pakkumine ning sellesse panustamine”, sõnas Kersna.

Tööandjate keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul tõi G4S-ile võidu lisaks tugevale praktikakorraldusele ja juhendajate toetamisele, aktiivne osalemine õppekavade koostamises.

Konkursi korraldab Eesti Tööandjate Keskliit juba kuuendat aastat koostöös Haridus-ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkursi eesmärk on tõsta esile ettevõtteid, kes pakuvad üliõpilastele ja kutseõppuritele praktikakohti ja õpipoisiõppe võimalusi. Sel aastal esitati konkursile 50 avaldust, millega seati kandideerima  48 praktikakohta.  Avaldusi hindas 5-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu oli kaasatud ka Tööandjate Keskliidu koostööpartnerite praktikakorralduslik kompetents – hindajad olid Haridus- ja Teadusministeeriumist, Haridus- ja Noorteametist, erialaliidust ja personalijuhtide ühendusest PARE. Lisaks peavõidule selgusid ka valdkondlikud võitjad: parim regionaalne praktikakoht on Incap Electronics Estonia OÜ, parim väikeettevõttest praktikakoht Balti Logistika AS, parim välisüliõpilaste praktikat toetav tööandja on Cybernetica AS.

Korraldame konkursi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Haridus- ja Noorteametiga ning Euroopa Sotsiaalfondi toel.

 
Fotojäädvustused üritusest:

Pildid: Aron Urb/Tööandjate Keskliidu erakogu

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×