Liit: siinsete pankade järelevalve peaks alluma ühetaolisele režiimile


Eesti Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärmi sõnul on Eesti turu eripära arvestades oluline, et siinsete pankade ja nende eri riikides tegutsevate emapankade ning filiaalide järelevalve alluks ühetaolisele režiimile.

Euroopa Liidu (EL) kavandatav pangandusliit koosneb kolmest komponendist, milleks on ühine pangandusjärelevalve, ühine pankade kriisihaldusfond ja ühine hoiusekindlustus.

Talihärmi sõnul on praegu veel mitmed olulised ja otsustava tähtsusega küsimused kokku leppimata. “Nii on selgusetu, millised riigid pangandusliidu järelevalve alla kuuluvad: kas tsentraliseeritud järelevalve hõlmaks ainult euroala riike või kõiki liikmesriike? Näiteks Suurbritannia on juba teatanud, et neil liiduga ühinemise vastu huvi pole.”

“Samuti pole veel selge, kas liidu tegevus puudutab vaid suuri, niinimetatud süsteemset riski loovaid panku või kõik turuosalisi,” kommenteeris Talihärm BNS-ile.

Juhul, kui hoiusekindlustusse kaasatakse vaid suurpangad, on sellel Talihärmi sõnul oluline mõju Eesti hoiuste tagamise fondi võimekusele. “Praegu tuleb põhirahastus Eesti Tagatisfondi Rootsi suurpankade sissemaksetena. Kui need pangad kuuluksid tulevikus tsentraliseeritud hoiusekindlustuse süsteemi, siis võib see oluliselt mõjutada Eesti skeemi allesjäävate pankade finantskoormust,” selgitas ta.

Hoiusekindlustuse tsentraliseerimist raskendab pangaliidu tegevdirektori hinnangul asjaolu, et hoiuste tagamise skeemide rahastamine on liikmesriigiti erinev. “Eesti skeem on näiteks turuosaliste poolt eelfinantseeritav, kõigis liikmesriikides aga see nii ei ole.”

“Kuna ühtne pangandusliit eeldab ka uute üleeuroopaliste institutsioonide loomist, mis samas ei asenda täielikult näiteks kohalikke finantsinspektsioone, siis on algatusel tõenäoliselt ka mõju nii turuosaliste finants- kui administratiivkoormusele,” lisas ta.

Talihärmi sõnul on finants- ja administratiivkoormuse kasvu suurust raske ennustada, kuid näiteks teiste üleeuroopaliste järelevalveasutuste loomine on Eesti turuosaliste jaoks kaasa toonud täiendava kulu nii Euroopa kui ka Eesti järelevalve rahastamisel.

Eelmisel nädalal leppisid riigijuhid Brüsselis toimunud EL-i ülemkogul põhimõtteliselt kokku pangandusliidu loomises euroala raamistikus.

Allikas: BNS

Jälgi meid Facebookis   
×