Tööandjate Keskliit

Küsitlus keemiliste mõjuritega ainete kokkupuutest töökohal

Euroopa Komisjon on algatanud direktiivi 2004/37 (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest) muutmise.

Direktiiv 2004/37 sätestab meetmed, mida tuleb rakendada, et vältida või piirata töötajate kokkupuudet kantserogeensete ja mutageensete keemiliste mõjuritega ja aidata sel viisil ära hoida haigestumist tööga seotud vähki.

Seoses eeltooduga palub Euroopa Komisjon ettevõtetel täita vastav küsimustik:

http://rpaltd.co.uk/reprotoxins-phase-2

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×