Tööandjate Keskliit

Peagi valmib juhendmaterjal töökohapoolsetele juhendajatele

Eesti Tööandjate Keskliit on koostöös projektipartneritega Leedust, Lätist, Soomest ja Belgiast koostanud praktilise juhendi õpipoiste töökohapoolsetele juhendajatele.

Erasmus+ projekti „Õpipoisiõppe arendamine: töökohapoolsete juhendajate koolitamine ja õpipoisiõppe populariseerimine“ raames täpsustasime töökohapoolsete praktikajuhendajate koolitusvajadust ja koostasime juhendmaterjali, milles antakse ülevaade mis on töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe, selgitakse juhendaja rolli, õpipoisiõppe planeerimist koostöös kutsekooliga, praktiliste oskuste demonstreerimist, koolitusmeetodeid, hindamist ja tagasisidestamist.

Peale juhendmaterjali praktilist „katsetamist“ 10 ettevõtte juhendajate koolitamisel, teeme materjali kättesaadavaks kõigile huvilistele meie kodulehel.  Ettevõtted, kes on huvitatud juhendmaterjali katsetamisest võivad oma huvist teada anda aadressil anneli@employers.ee.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×