Tööandjate Keskliit

Haridus – ja Teadusminister Liina Kersna sõnavõtt Praktik Cum Laude auhinnatseremoonial

Austatud praktikandid, juhendajad, tööandjad!

Mul on hea meel jagada teiega rõõmu kordaläinud tegevustest – usun, et me kõik oleme aegajalt kogenud seda tunnet, kui oleme midagi hästi ära teinud; midagi, mille eest saame end tunnustada. Eelmisel nädalal kinnitas valitsus haridusvaldkonna uue arengukava. Seal on kolm suurt strateegilist eesmärki, millest üks näeb ette hariduse ja töömaailma parema omavahelise sidumise. Me kindlasti liigume selle poole.

Maailma majandusfoorumi tulevikutöö aruandes on öeldud, et aastaks 2025 täidavad enam kui pooli tööülesandeid masinad. Masinate kasutuselevõtt toob kogu maailmas kaasa hinnanguliselt 75 miljoni töökoha kadumise, kui tänu uuele tehnoloogiale lisandub 133 miljonit uut töökohta. Need töökohad nõuavad uusi teadmisi ja oskusi.OSKA tööjõu ja oskuste vajaduste uuring on välja toonud, et kõige olulisemaks muutuvad koostöö- ja meeskonnatööoskus; probleemide lahendamise oskus; kohanemisvõime ja õpioskused ning analüüsi- ja kriitilise mõtlemise oskus. Seda kõike saab praktikal rakendada ja arendada.

Praktika on suurepärane õppimise viis. Praktikant saab testida, kas valitud eriala sobib talle. Ka teadmine, et mingi valdkond ei sobi, on väärtuslik teadmine. Kindlasti on praktika oluline ettevõtjatele, sest praktikant toob organisatsiooni värsket teadmist, mida koolis õpetatakse. Pealegi saab tööandja õnnestunud praktika käigus konkurentsieelise, sest tal on hea võimalus saada oma ridadesse motiveeritud töötaja. On ju teada, et pärast praktikat kutsutakse väga paljud praktikandid tööle. Kindlasti on praktika hästi oluline ka kooli jaoks. Kool saab otsest tagasisidet, kas õpetatav vastab tööandja ootusele; kas klassis räägitut saab päriselt rakendada tööandja juures. Kahtlemata on praktika väga oluline kõigile osapooltele.

Uuringud on välja toonud, et ülikoolide vilistlastest pea pooled arvavad, et nad oleksid tahtnud saada rohkem praktikat. Samas kutsekoolide vilistlastest kolmveerand hindab praktika mahtu piisavaks ning 81% on rahul ka ettevõttes või organisatsioonis toimunud juhendamisega. See on suur tunnustus ettevõtjatele, kes praktikante vastu võtavad.

Aitäh kõigile noortele, kes on teinud suurepärast praktika-tööd ning aidanud seeläbi ettevõtetel areneda ja leida häid töötajaid. Ma tänan Eesti Tööandjate Keskliitu, kes juba kuuendat aastat tunnustab praktikante, aga ka ettevõtteid, kes pakuvad praktikakohti. See on hästi oluline, sest praktika on tõe kriteerium ja väga oluline osa õppimisest.

Suur tänu kõigile! Palju õnne Praktik Cum Laude auhinna saajatele!

Foto: Aron Urb/ Tööandjate Keskliidu erakogu

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×