Tööandjate Keskliit

Euroopa Komisjoni presidendi 2021. aasta kõne ja ülevaade olukorrast Euroopa Liidus

15. septembril pidas Euroopa Komisjoni President Ursula von der Leyen 2021. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus. Tegemist on traditsioonilise esinemisega, kus Euroopa Komisoni president annab ülevaate toimunust ja informeerib nii Euroopa Parlamenti kui Euroopa üldsust sellest, millega plaanitakse järgmistel kuudel ning aastal tegeleda ja milliste algatustega välja tulla. 

Tervis/pandeemia

 • Vaktsineerimine on jätkuvalt prioriteet, seda nii Euroopa kui ülemaailmne vaktsineerimine.
 • Käivitatakse Euroopa terviseliit – tehakse ettepanek luua ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus.
 • Tehakse ettepanek uueks tervisealaseks missiooniks, kus osaleb kogu EL ja aastani 2027 toetatakse seda investeeringutega mahus 50 miljardit eurot.

Majandus ja digitaalsus

 • Euroopa Komisjon alustab lähinädalatel uuesti arutelu majanduse juhtimise paketi hindamise üle, et jõuda enne 2023. aastat üksmeelele, kuidas edasi liikuda.
 • Investeeritakse 5G, kiudoptikasse ja digioskustesse.  15. septembril avaldati ka ettepanek Tee digikümnendisse, kava mille abi viia 2030.aastal ellu Euroopa ühiskonna ja majanduse digipööre. 
 • Tegeletakse aktiivselt kiipide/pooljuhtide defitsiitidega. Ülemaailmne nõudlus on plahvatuslikult suurenenud ja Euroopa osa kogu väärtusahelas alates projekteerimisest kuni tootmisvõimsuseni kahanenud (sõltutakse Aasiast).

Kavas on esitada pooljuhte käsitlev õigusakt, eesmärgiga luua Euroopa tipptasemel kiipide ökosüsteem, mis hõlmab ka tootmist.

 • Plaanis on jätkata võitlust maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu. Esitatakse õigusakt, millega võetakse käsile varifirmadesse peidetud varjatud kasumid
 • Fookuses on ülemaailmne kokkulepe ettevõtte tulumaksu minimaalse määra üle.

Kliima

 • Avaldati (15.09) Euroopa Bauhausi algatus, mis tähendab Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimist konkreetsete muutuste abil, mis puudutavad igapäevaelu, näiteks hooneid, avalikke kohti, aga ka moetooteid ja mööblit.
 • Rohepöörde õiglaseks toimumiseks luuakse uus kliimameetmete sotsiaalfond, mille abi soovitakse võidelda energiavaesusega.
 • EL kahekordistab oma ülemaailmseid investeeringuid bioloogilisse mitmekesisusse.

Sotsiaalvaldkond/noored

 • Jätkatakse Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimisega (edendatakse inimväärset tööd, õiglasi töötingimusi, paremaid tervishoiuteenuseid ning head tasakaalu töö- ja eraelu vahel)
 • Kavas on välja töötada uus Euroopa hooldusstrateegia.
 • Noorte jaoks, kes ei ole leidnud endale tööd või ei käi koolis/täiendõppel luuakse uus programm – ALMA.

ALMA abil antakse noortele võimalus saada ajutine töökogemus teises liikmesriigis. Loosunglik üleskutse on kuulutada 2022. aasta Euroopa noorte aastaks.

Rahvusvaheline / Kaitse

 • Afganistani toetamine, humanitaarabi suurendamine 100 miljoni euro võrra, osa suuremast Afganistani toetuspaketis.
 • Koostamisel on uus ELi ja NATO ühisdeklaratsioon, mis esitatakse aasta lõpus
 • Tegeletakse küberturvalisuse ja küberkaitsevahendite tugevdamisega
 • Tõstatati Euroopa Liidu kaitseliidu vajalikkus,  samas poliitiline tahe puudub
 • Luurekoostöö arendamine sh. koostalitlusvõime parandamine
 • Vajadus ELi küberkaitsepoliitika järele ja õigusaktide järele, mis käsitlevad ühiseid standardeid uue Euroopa küberkerksuse akti alusel.
 • Järgmisel aastal (2022, I poolaasta) kutsutakse kokku Euroopa kaitseteemaline tippkohtumine.
 • USA ja EL arendavad välja uue kaubandus- ja tehnoloogianõukogu.
 • Peatselt esitatakse ühendatusstrateegia, mis kannab nime „Globaalne digivärav“.  „Globaalse digivärava“ raames luuakse partnerlussuhted kogu maailma riikidega. Soovitakse investeerida kvaliteetsesse taristusse, mis ühendaks kogu maailmas kaupu, inimesi ja teenuseid.
 • Esitatakse ettepanek keelustada ELi turul tooted mis on valmistatud sunniviisilise tööga.
 • Fookuses on ELi ning India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegia, et süvendada kaubandussidemeid, tugevdada üleilmseid tarneahelaid ning töötada välja uusi investeerimisprojekte rohe- ja digitehnoloogia valdkonnas.

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×