Tööandjate Keskliit

Ettevõtte teadusarendustegevuseks saab taotleda toetust kuni kaks miljonit eurot

SA Archimedes ja SA Eesti Teadusagentuur kutsuvad ettevõtjaid taotlema toetust rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks teadusasutustelt. Ettevõtjad võivad küsida toetust nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluva projekti kohta 20 000 kuni 2 miljonit eurot.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise. Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ toob välja kolm kasvuvaldkonda:

  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);
  • tervisetehnoloogiad ja -teenused (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);
  • tooraine väärindamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Toetuse taotlemisel on oluline ettevõtja omaosalus. Osaluse ulatus sõltub nii ettevõtte suurusest kui sellest, kas raha küsitakse tootearenduseks või rakendusuuringuteks.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Eesti Teaduse Infoportaali (ETIS) kaudu alates 4. jaanuarist 2016 terve aasta jooksul. Taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot. Raha selleks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetustingimusi tutvustatakse lähemalt infopäevadel 12.01.16 Tartus ja 14.01.16 Tallinnas. Infopäevadele saab eelnevalt registreeruda kuni 7. jaanuarini.

Toetustingimustest saab lähemalt lugeda SA Archimedese kodulehelt. Ettevõtetele sobilikud teaduspartnerid leiab SA Eesti Teadusagentuuri lehel toodud tabelist.

Lisainfo: Tea Tassa – SA Archimedes meetmehoidja, tel 730 0396, tea.tassa@archimedes.ee

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×